Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: 8.1
Standardikogumik 8.1

Juhime tähelepanu, et ülejäänud sisu osas, mida ei ole käesolevas kogumikus avaldatud, kehtib kogumikus 8.0 edasi vaatamata publitseerimiskeskuses kuvatud staatusele „Aegunud/ebasoovitatav".

Täiendatud järgmisi standardeid:
- Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriis 2.0
- Ambulatoorne epikriis 11.0
- Statsionaarne epikriis 10.0
- Vastus saatekirjale 9.0
- TSK tervishoiutöötajale 2.0
- Saatekiri õendusabiteenusele 4.0
- Saatekiri haiglaravile 4.0
- Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule 5.0
- Saatekiri e-konsultatsioonile 5.0
- Päevaravi epikriis 6.0
- Sünniepikriis 6.0
- TSK puude ja töövõimetuse määramiseks 7.0
- Dokumendi väljavõtte päringu vastus (uuringud) 10.0

Lisatud standardid:
- Arsti külastuste päring 1.0
- Arsti külastusete päringu vastus 1.0

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis 8.1 muudatuste ulevaade.pdf. Mallide detailsed kirjeldused on leitavad mallide mudeli HTML väljavõttest Standardite_EAmudel.zip.
Publitseeritud 04.12.2020.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /standards2/Standards/8.1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
8.1 muudatuste ulevaade.pdf PDF 1.1MB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paring.pdf PDF 373KB
DL/ST_Ambulatoorne epikriis.pdf PDF 2.3MB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (diagnoosid).pdf PDF 357KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (haigusjuhtumid).pdf PDF 423KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid).pdf PDF 350KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (tervishoiuteenuse_tahteavaldused).pdf PDF 339KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud).pdf PDF 443KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (visiidid).pdf PDF 394KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).pdf PDF 1.9MB
DL/ST_Dokumentide paring.pdf PDF 607KB
DL/ST_Epikriis.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Hamba staatuse kaardi paring.pdf PDF 345KB
DL/ST_Immuniseerimispassi paring.pdf PDF 527KB
DL/ST_Kodu ja iseseisva statsionaarse oenduse epikriis.pdf PDF 1.5MB
DL/ST_Paevaravi epikriis.pdf PDF 962KB
DL/ST_Patsientide uute dokumentide paring.pdf PDF 284KB
DL/ST_Seotud isikute paring.pdf PDF 370KB
DL/ST_Surmatoendi paring.pdf PDF 376KB
DL/ST_Synniepikriis.pdf PDF 927KB
DL/ST_TSK paring.pdf PDF 590KB
DL/ST_TSK paringu vastus.pdf PDF 3.0MB
DL/ST_TSK tervishoiutootajale paring.pdf PDF 324KB
DL/ST_TSK tervishoiutootajale paringu eelteavitus.pdf PDF 336KB
DL/ST_TSK tervishoiutootajale paringu vastus.pdf PDF 1.1MB
DL/ST_TSK tervishoiutootajale.pdf PDF 2.0MB
DL/ST_Tervikdokumendi paring.pdf PDF 416KB
DL/ST_Tervisedeklaratsioon.pdf PDF 634KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paring.pdf PDF 382KB
DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paring.pdf PDF 360KB
DL/ST_Tervisetoendi paring.pdf PDF 589KB
DL/ST_Tervisetoendite paring.pdf PDF 596KB
DL/ST_Ulesvotete_nimekirja_paring.pdf PDF 336KB
DL/ST_Ulesvotte_ligipaasu_paring.pdf PDF 344KB
DL/XML/CDA_Ambulatoorne.xml XML 341KB
DL/XML/CDA_Epikriis.xml XML 253KB
DL/XML/CDA_Kodu-ja_iseseisva_statsionaarse_oenduse_epikriis.xml XML 156KB
DL/XML/CDA_Paevaravi.xml XML 246KB
DL/XML/CDA_Synniepikriis.xml XML 200KB
DL/XML/CDA_TSK.xml XML 392KB
DL/XML/CDA_TSK_Tervishoiutootajale.xml XML 404KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Seotud_isikute_paring.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_diagnoosid.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_haigusjuhtum.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_ravimid.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_visiidid.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_TSK_tervishoiutootajale_paringu_eelteavitus.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Tervisetoendite_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Ulesvotete_nimekirja_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumendid.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_patsientide_uute_dokumentide_paring_paringuId.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_tervishoiuteenuse_tahteavalduste_paring.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 226KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Immuniseerimispassi_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Surmatoendi_paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK paring.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK tervishoiutootajale paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK_KM_paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_KM.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_uus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring_uus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Ulesvotte_ligipaasu_paring.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_aegkriitiline.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hamba_staatuse_kaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervisekontrolli_kaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervishoiuteenuse_tahteavaldus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK paringu vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK tervishoiutootajale paringu vastus_TSK_valmis.xml XML 7KB
DR/DOC/DR-KI-6 Vastus saatekirjale.pdf PDF 1.1MB
DR/DOC/ST_Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.pdf PDF 1.9MB
DR/DOC/ST_Saatekiri e-konsultatsioonile.pdf PDF 1.8MB
DR/DOC/ST_Saatekiri haiglaravile.pdf PDF 1.7MB
DR/DOC/ST_Saatekiri oendusabiteenusele.pdf PDF 1.4MB
DR/ST_Saatekirjade nimekirja paring.pdf PDF 423KB
DR/ST_Saatekirjaga seotud toimingute paring.pdf PDF 286KB
DR/ST_TTOsse suunatud saatekirjade nimekirja paring.pdf PDF 429KB
DR/XML/RCMR_IN000029UV - Saatekirjade nimekirja paring.xml XML 11KB
DR/XML/RCMR_IN000029UV - TTO-sse suunatud saatekirjade nimekirja paring.xml XML 8KB
DR/XML/RCMR_IN000029UV01_saatekirjaga_seotud_toimingute_paring.xml XML 5KB
DR/XML/Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.xml XML 252KB
DR/XML/Saatekiri e-konsultatsioonile.xml XML 250KB
DR/XML/Saatekiri haiglaravile.xml XML 250KB
DR/XML/Saatekiri oendusabiteenusele.xml XML 284KB
DR/XML/Vastus saatekirjale (analuusid parameetriga).xml XML 221KB
DR/XML/Vastus saatekirjale.xml XML 211KB
Standardite_EAmudel.zip ZIP 254.5MB
XSL/ambulatoorne.xsl XSL 139KB
XSL/common/css/print_style.css.xsl XSL 2KB
XSL/common/css/print_style_analysis.css.xsl XSL 1KB
XSL/common/css/print_style_obj_leid.css.xsl XSL 469B
XSL/common/css/style.css.xsl XSL 29KB
XSL/common/css/style_analysis.css.xsl XSL 3KB
XSL/common/css/style_obj_leid.css.xsl XSL 2KB
XSL/common/js/analysis.js.xsl XSL 127KB
XSL/common/js/common.js.xsl XSL 4KB
XSL/common/js/generic-analysis.js.xsl XSL 127KB
XSL/common/js/jquery-3.3.1.min.js.xsl XSL 85KB
XSL/common/js/jquery.ba-floatingscrollbar.min.js.xsl XSL 2KB
XSL/common/js/obj_leid.js.xsl XSL 1KB
XSL/common/templates/analysis-template.xsl XSL 24KB
XSL/common/templates/generic-analysis-template.xsl XSL 22KB
XSL/common/templates/obj_leid-template.xsl XSL 44KB
XSL/common/templates/tools-template.xsl XSL 12KB
XSL/epikriis.xsl XSL 142KB
XSL/oendusepikriis.xsl XSL 318KB
XSL/paevaravi.xsl XSL 141KB
XSL/saatekiri.xsl XSL 177KB
XSL/synniepikriis.xsl XSL 137KB
XSL/tsk.xsl XSL 311KB
XSL/tsk_t.xsl XSL 304KB
XSL/vastusSaatekirjale.xsl XSL 313KB