Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: 7.0
Standardikogumik 7.0

Täiendatud järgmisi standardeid:
* Ambulatoorne epikriis 9.0
* Statsionaarne epikriis 8.0
* Vastus saatekirjale 7.0
* Kiirabikaart 5.0
* Usaldusisiku volitus (varasem nimetus patsiendi volitus usaldusisikule) 4.0
* Dokumendi päringud ning päringute vastused

Lisatud standardid:
* Surmateatis 1.0
* Surma põhjuse teatis 1.0
* Perinataalsurma põhjuse teatis 1.0
* Seadusliku esindaja volitus 1.0
* e-Surmasündmuse projekti käigus loodud päringud ning päringute vastused 

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "7.0 muudatuste ulevaade.pdf". Mallide detailsed kirjeldused on leitavad mallide mudeli HTML väljavõttest DL_standardite_EAmudel.zip.
Publitseeritud 20.06.2018.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /standards2/Standards/7.0
Tase üles
Fail Tüüp Maht
7.0 muudatuste ulevaade.pdf PDF 976KB
DL/Hambaravi standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 509KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_andmine.pdf PDF 465KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paring.pdf PDF 455KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paringu_vastus.pdf PDF 464KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paring.pdf PDF 459KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paringu_vastus.pdf PDF 470KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine.pdf PDF 456KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine.pdf PDF 463KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine.pdf PDF 462KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_kustutamine.pdf PDF 456KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_lisamine.pdf PDF 465KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_mutmine.pdf PDF 465KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paring.pdf PDF 457KB
DL/KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paringu_vastus.pdf PDF 471KB
DL/KK_Hairekeskuse_juhtumi_teade.pdf PDF 513KB
DL/KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_muutmine.pdf PDF 582KB
DL/KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_tyhistamine.pdf PDF 556KB
DL/KK_Hairekeskuse_juhtumite_paring.pdf PDF 293KB
DL/KK_Hairekeskuse_juhtumite_paringu_vastus.pdf PDF 478KB
DL/KK_Kiirabi_aruande_paring.pdf PDF 374KB
DL/KK_Kiirabi_aruande_paringu vastus.pdf PDF 380KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring.pdf PDF 470KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus.pdf PDF 485KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_kustutamine.pdf PDF 276KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_kustutamine.pdf PDF 280KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_lisamine.pdf PDF 283KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_muutmine.pdf PDF 283KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paring.pdf PDF 447KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paringu_vastus.pdf PDF 459KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine.pdf PDF 400KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine.pdf PDF 405KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_kinnitus.pdf PDF 370KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_tagasilykkamine.pdf PDF 452KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring.pdf PDF 469KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus.pdf PDF 504KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_lisamine.pdf PDF 283KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_muutmine.pdf PDF 283KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_paring.pdf PDF 442KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_paringu_vastus.pdf PDF 457KB
DL/KK_Kiirabikaardi mallid.pdf PDF 2.4MB
DL/KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paring.pdf PDF 448KB
DL/KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus.pdf PDF 468KB
DL/KK_Kiirabitootaja_annulleerimine.pdf PDF 356KB
DL/KK_Kiirabitootaja_lisamine.pdf PDF 355KB
DL/KK_Kiirabitootaja_muutmine.pdf PDF 354KB
DL/KK_Kiirabitootaja_paring.pdf PDF 441KB
DL/KK_Kiirabitootaja_paringu_vastus.pdf PDF 454KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_annulleerimine.pdf PDF 278KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_lisamine.pdf PDF 279KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_muutmine.pdf PDF 280KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paring.pdf PDF 445KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paringu_vastus.pdf PDF 453KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_lisamine_ja_muutmine.pdf PDF 300KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paring.pdf PDF 446KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paringu_vastus.pdf PDF 481KB
DL/KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_tyhistamine.pdf PDF 446KB
DL/KK_Sonumite_mallid.pdf PDF 3.8MB
DL/KK_Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 526KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paring.pdf PDF 532KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paringu vastus.pdf PDF 3.3MB
DL/ST_Ambulatoorne epikriis.pdf PDF 2.0MB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi avamine.pdf PDF 244KB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi lopetamine.pdf PDF 414KB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi muutmine.pdf PDF 244KB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi tyhistamine.pdf PDF 412KB
DL/ST_Diagnooside paring ekspertarstilt.pdf PDF 519KB
DL/ST_Diagnooside paringu vastus ekspertarstile.pdf PDF 674KB
DL/ST_DigiDoc.pdf PDF 847KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (diagnoosid).pdf PDF 545KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (haigusjuhtumid).pdf PDF 547KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid).pdf PDF 538KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (tervishoiuteenuse_tahteavaldused).pdf PDF 519KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud).pdf PDF 651KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (visiidid).pdf PDF 527KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (diagnoosid).pdf PDF 597KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (haigusjuhtumid).pdf PDF 506KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid).pdf PDF 503KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (tervishoiuteenuse_tahteavaldused).pdf PDF 568KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).pdf PDF 1.9MB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid).pdf PDF 384KB
DL/ST_Dokumentide paring.pdf PDF 576KB
DL/ST_Dokumentide paringu vastus.pdf PDF 2.2MB
DL/ST_Dokumentide_sisu_paring.pdf PDF 951KB
DL/ST_Dokumentide_sisu_paringu_vastus.pdf PDF 694KB
DL/ST_Dubleerivate patsientide sidumine.pdf PDF 401KB
DL/ST_Epikriis.pdf PDF 1.3MB
DL/ST_Hamba staatuse kaardi paring.pdf PDF 432KB
DL/ST_Hamba staatuse kaardi paringu vastus.pdf PDF 1.6MB
DL/ST_Hambaravikaart.pdf PDF 644KB
DL/ST_Immuniseerimise teatis.pdf PDF 721KB
DL/ST_Immuniseerimispass.pdf PDF 711KB
DL/ST_Immuniseerimispassi paring.pdf PDF 500KB
DL/ST_Immuniseerimispassi paringu vastus.pdf PDF 696KB
DL/ST_Isikuandmete tootlemise nousoleku paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 424KB
DL/ST_Isikuandmete tootlemise nousoleku paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 420KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmine.pdf PDF 431KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus.pdf PDF 473KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmise positiivne vastus.pdf PDF 475KB
DL/ST_Logi_paring.pdf PDF 1.0MB
DL/ST_Logi_paringu_vastus.pdf PDF 936KB
DL/ST_NAKIS HIV teatis.pdf PDF 793KB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis.pdf PDF 1.1MB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige teatis.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Nousolek terviseandmete kasutamiseks.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Nousolek terviseandmete piiriuleseks kasutamiseks.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Patsiendi yldandmete paring.pdf PDF 450KB
DL/ST_Patsiendi yldandmete paringu vastus.pdf PDF 540KB
DL/ST_Patsiendi yldandmete uuendamine.pdf PDF 437KB
DL/ST_Patsientide uute dokumentide paring.pdf PDF 426KB
DL/ST_Patsientide uute dokumentide paringu vastus.pdf PDF 968KB
DL/ST_Perinataalsurma pohjuse teatis.pdf PDF 653KB
DL/ST_Retsept.pdf PDF 1.4MB
DL/ST_SPR surma fakti muudatuste paring.pdf PDF 1.8MB
DL/ST_SPR surma fakti muudatuste paringu vastus.pdf PDF 2.3MB
DL/ST_SPR surma pohjuse muudatuste paring.pdf PDF 1.8MB
DL/ST_SPR surma pohjuse muudatuste paringu vastus.pdf PDF 641KB
DL/ST_Seadusliku esindaja volitus.pdf PDF 2.0MB
DL/ST_Seotud isikute paring.pdf PDF 445KB
DL/ST_Seotud isikute paringu vastus.pdf PDF 677KB
DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta.pdf PDF 3.1MB
DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga.pdf PDF 6.6MB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi avamine.pdf PDF 251KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi lopetamine.pdf PDF 413KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine.pdf PDF 246KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi tyhistamine.pdf PDF 408KB
DL/ST_Surma pohjuse teatis.pdf PDF 646KB
DL/ST_Surmateatis.pdf PDF 631KB
DL/ST_Surmatoendi paring.pdf PDF 519KB
DL/ST_Surmatoendi paringu vastus.pdf PDF 1.0MB
DL/ST_TSK kaitsevaeteenistuskohustuslase voi tegevvaelase tervisenouetele vastavuse hindamiseks.pdf PDF 2.4MB
DL/ST_TSK paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 505KB
DL/ST_TSK paring.pdf PDF 523KB
DL/ST_TSK paringu vastus Kaitseministeeriumile.pdf PDF 1.1MB
DL/ST_TSK paringu vastus.pdf PDF 2.9MB
DL/ST_TSK teenistusulesannete taitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks.pdf PDF 2.5MB
DL/ST_TSK teenistusulesannete taitmise tottu tekkinud tervisekahjustusest pohjustatud pusiva toovoimetuse tuvastamiseks.pdf PDF 2.4MB
DL/ST_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks.pdf PDF 1.9MB
DL/ST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga.pdf PDF 1.3MB
DL/ST_Teavituse staatuse muutmine.pdf PDF 438KB
DL/ST_Teavituste paring.pdf PDF 423KB
DL/ST_Teavituste paringu vastus.pdf PDF 452KB
DL/ST_Tervikdokumendi paring.pdf PDF 1.3MB
DL/ST_Tervikdokumendi paringu vastus.pdf PDF 2.9MB
DL/ST_Terviseandmete paring ekspertiisispetsialistilt.pdf PDF 299KB
DL/ST_Terviseandmete paringu vastus ekspertiisispetsialistile.pdf PDF 675KB
DL/ST_Tervisedeklaratsioon.pdf PDF 566KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni olemasolu paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 424KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni olemasolu paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 419KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paring.pdf PDF 521KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paringu vastus.pdf PDF 411KB
DL/ST_Tervisekontrolli arengu hindamise teatis.pdf PDF 331KB
DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paring.pdf PDF 446KB
DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus.pdf PDF 595KB
DL/ST_Tervisekontrolli kasvamise teatis.pdf PDF 337KB
DL/ST_Tervisekontrolli labivaatuse teatis.pdf PDF 330KB
DL/ST_Tervisekontrolli noustamise teatis.pdf PDF 410KB
DL/ST_Tervisetoend_koos_terviseandmetega.pdf PDF 2.9MB
DL/ST_Tervisetoendi otsus.pdf PDF 2.3MB
DL/ST_Tervisetoendi paring.pdf PDF 528KB
DL/ST_Tervisetoendi paringu vastus.pdf PDF 422KB
DL/ST_Tervisetoendite paring.pdf PDF 526KB
DL/ST_Tervisetoendite paringu vastus.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Tervishoiustatistika_koondandmed.pdf PDF 1.6MB
DL/ST_Toimingu edastamise vastus.pdf PDF 495KB
DL/ST_Ulesvotete_nimekirja_paring.pdf PDF 506KB
DL/ST_Ulesvotete_nimekirja_paringu_vastus.pdf PDF 497KB
DL/ST_Ulesvotte_ligipaasu_paring.pdf PDF 510KB
DL/ST_Ulesvotte_ligipaasu_paringu_vastus.pdf PDF 493KB
DL/ST_Usaldusisiku volitus.pdf PDF 1.2MB
DL/ST_Valistavate diagnooside olemasolu paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 429KB
DL/ST_Valistavate diagnooside olemasolu paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 428KB
DL/ST_Varem koostatud TSK nimekirja paring.pdf PDF 524KB
DL/ST_Varem koostatud TSK nimekirja paringu vastus.pdf PDF 1.4MB
DL/ST_Vigaste dokumentide nimekirja paring.pdf PDF 514KB
DL/ST_Vigaste dokumentide nimekirja paringu vastus.pdf PDF 1.4MB
DL/ST_XTee.pdf PDF 736KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 1.2MB
DL/XML/CDA_Aegkriitilised_andmed_paringu_vastuses.xml XML 78KB
DL/XML/CDA_Ambulatoorne.xml XML 288KB
DL/XML/CDA_Epikriis.xml XML 198KB
DL/XML/CDA_Hamba_staatus.xml XML 142KB
DL/XML/CDA_Hambaravikaart.xml XML 140KB
DL/XML/CDA_Hambaravikaart_min.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Immuniseerimise_teatis.xml XML 24KB
DL/XML/CDA_Immuniseerimispass.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Kiirabikaart.xml XML 374KB
DL/XML/CDA_NAKIS_AIDS_teatis.xml XML 33KB
DL/XML/CDA_NAKIS_HIV_teatis.xml XML 30KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige kahtluse teatis.xml XML 20KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige teatis.xml XML 32KB
DL/XML/CDA_Patsiendi_volitus_usaldusisikule.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Perinataalsurma_pohjuse_teatis.xml XML 24KB
DL/XML/CDA_Retsept_3.xml XML 63KB
DL/XML/CDA_Seadusliku_esindaja_volitus.xml XML 7KB
DL/XML/CDA_Seadusliku_esindaja_volitus_koik_esindajad.xml XML 5KB
DL/XML/CDA_Seadusliku_esindaja_volitusest_loobumine.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Surma_pohjuse_teatis.xml XML 20KB
DL/XML/CDA_Surmateatis.xml XML 14KB
DL/XML/CDA_TSK.xml XML 322KB
DL/XML/CDA_TSK_KM_1.xml XML 319KB
DL/XML/CDA_TSK_KM_2.xml XML 84KB
DL/XML/CDA_TSK_KM_3.xml XML 319KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_KM_ei.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_KM_jah.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_valisriigis_ei.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_valisriigis_jah.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_keha_yleandmine_oppetooks_EI.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_keha_yleandmine_oppetooks_JAH.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_kudede_ja_elundi_siirdamine_EI.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_kudede_ja_elundi_siirdamine_JAH.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_vere_ylekandmine_EI.xml XML 7KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_vere_ylekandmine_JAH.xml XML 7KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks_vere_ylekandmine_JAH_kehtuvusajaga.xml XML 7KB
DL/XML/CDA_Tervisedeklaratsioon.xml XML 205KB
DL/XML/CDA_Tervisedeklaratsioon_eeltaidetud.xml XML 172KB
DL/XML/CDA_Tervisedeklaratsioon_inglise keeles.xml XML 204KB
DL/XML/CDA_Tervisedeklaratsioon_vene_keeles.xml XML 223KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_arengu_teatis.xml XML 28KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_kasvamise_teatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_labivaatuse_teatis.xml XML 47KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_noustamise_teatis.xml XML 46KB
DL/XML/CDA_Tervisekontrolli_kaart.xml XML 122KB
DL/XML/CDA_Tervisekontrolli_kaart_2.xml XML 122KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega.xml XML 144KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega_eeltaidetud.xml XML 53KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_otsus.xml XML 10KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_otsus2.xml XML 10KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_otsus_eeltaidetud.xml XML 6KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_AMB.xml XML 29KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_DAY.xml XML 30KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_STAT.xml XML 59KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_STAT2.xml XML 33KB
DL/XML/CDA_Usaldusisik_loobub_volitusest.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_avamine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml XML 7KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_sulgemine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml XML 4KB
DL/XML/COMT_IN400002UV_mask_vastus_RK.xml XML 7KB
DL/XML/COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne_RK.xml XML 8KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml XML 2KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus_THAliides.xml XML 2KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus_negatiivne_THAliides.xml XML 3KB
DL/XML/PRPA_IN201102UV01 PatientLivingSubject Information Revised_Patsiendiportaal.xml XML 15KB
DL/XML/PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_dublikaadid.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Patient_Registry_Get_Demographics_Query.xml XML 6KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Retsepti ostuoiguse_paring.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Seotud_isikute_paring.xml XML 8KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Patient_Registry_Get_Demographics_Query_Response.xml XML 41KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Query_Response_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Retsepti_ostuoiguse_paringu_vastus.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Retsepti_ostuoiguse_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Seotud_isikute_paringu_vastus.xml XML 33KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Seotud_isikute_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401001UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401001UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401002UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401002UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401003UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401003UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401006UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN401006UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN402001UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN402002UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 6KB
DL/XML/PRPA_IN402003UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 6KB
DL/XML/PRPA_IN402006UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/PRPM_IN301030UV01_Add_Provider_synkTHT.xml XML 7KB
DL/XML/PRPM_IN303030UV01_Update_Provider_THT_eemaldamine.xml XML 3KB
DL/XML/PRPM_IN303030UV01_Update_Provider_THT_lisamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPM_IN401010UV01_Add_Organization_synkTTO.xml XML 8KB
DL/XML/PRPM_IN403030UV01_Update_Organization_TTO_eemaldamine.xml XML 3KB
DL/XML/PRPM_IN403030UV01_Update_Organization_TTO_lisamine.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Nousolekute_paring_KM.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_TD_paring_KM.xml XML 5KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_isikukoodid.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_voti.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Nousolekute_paringu_KM_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Nousolekute_paringu_KM_vastus_veaga.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_TD_paring_KM_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_TD_paring_KM_vastus_hoiatusega.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_vastus_tulemus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_vastus_voti.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change.xml XML 15KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_NAKIS_teatis.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_NAKIS_teatis_TIS_koostatud.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change__tervisedeklaratsioon.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_hambaravikaart.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_surmateatis.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_tervisetoend.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_teavituse_staatuse_muutmine.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content.xml XML 15KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_NAKIS_teatis.xml XML 48KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_epikriis.xml XML 120KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_hambaravikaart.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_pildiviit.xml XML 82KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tahteavaldus.xml XML 16KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks.xml XML 35KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervisedeklaratsioon.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervisetoend.xml XML 30KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervishoiu_tahteavaldus.xml XML 133KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tervishoiu_tahteavaldus_aegumiskuupaevaga.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_EBMeDS.xml XML 16KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_analyysid.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_diagnoosid.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_haigusjuhtum.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_pat_uuringud.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_ravimid.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_tervishoiuteenus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_visiidid.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_SPR_surma_fakti_muudatuste_paring.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Tervisetoendite_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Ulesvotete_nimekirja_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_diagnooside paring ekspertarstilt.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_diagnooside paring ekspertarstilt_vanemad_kui_5_aastat.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumendid.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumentide_sisu_paring_VSR_EKV.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumentide_sisu_paring_VSR_JSV.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumentide_sisu_paring_VSR_RV.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_hambaravikaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_dokumendi_kohta.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_paringute_kohta.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_toimingu_tyybi_kohta.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_patsientide_uute_dokumentide_paring_isikukoodid.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_patsientide_uute_dokumentide_paring_paringuId.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_teavituste paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_terviseandmete paring ekspertiisispetsialistilt.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_tervisedeklaratsiooni paring_registraator.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_tervisedeklaratsioonide paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_tervishoiuteenuse_tahteavalduste_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_varem koostatud TSK nimekirja paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paring_tsk.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paring_tto.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_EBMeDS_negatiivne_vastus.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_EBMeDS_vastus.xml XML 20KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_diagnoosid.xml XML 14KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_ravimid.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_tervishoiuteenus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 150KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_visiidid.xml XML 20KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_SPR_surma_fakti_muudatuste_paringu_vastus.xml XML 26KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Tervisetoendite_paringu_vastus.xml XML 17KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Ulesvotete_nimekirja_paringu_vastus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Ulesvotete_nimekirja_paringu_vastus_hoiatus.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_diagnooside paringu vastus ekspertarstile.xml XML 44KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_dokumentide_sisu_paringu_vastus_VSR.xml XML 25KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_hambaravikaart_vastus.xml XML 14KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_logi_paringu_vastus.xml XML 33KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml XML 33KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_dokumendid.xml XML 32KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_hoiatusega.xml XML 33KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_paringuId.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_tootlemise_viga.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_tootlemisel.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_viga.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_teavituste_paringu_vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_terviseandmete paringu vastus ekspertiisispetsialistile.xml XML 27KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_tervisedeklaratsioonide_paringu_vastus.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_tervishoiuteenuse_tahteavalduste_paringu_vastus.xml XML 24KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_varem koostatud TSK nimekirja paringu vastus.xml XML 19KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paringu_vastus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Immuniseerimispassi_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_SPR_surma_pohjuse_muudatuste_paring.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Surmatoendi_paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK paring.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK_KM_paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_KM.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_uus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring_uus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Ulesvotte_ligipaasu_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_aegkriitiline.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument_VSR.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument_volitusega.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hamba_staatuse_kaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hambaravikaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_isikuandmete_tootlemise_tahteavaldus.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervisekontrolli_kaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervishoiuteenuse_tahteavaldus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervishoiuteenuse_tahteavaldus_volitusega.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Immuniseerimispassi_paringu_negatiivne_vastus.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Immuniseerimispassi_paringu_vastus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_SPR_surma_pohjuse_muudatuste_paringu_vastus.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Surmatoendi_paringu_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK paringu vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK_KM_paringu vastus.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paringu_vastus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Tervisetoendi_paringu_vastus.xml XML 35KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Ulesvotte_ligipaasu_paringu_vastus.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_aegkriitilise_paringu_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_aegkriitilise_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambaravikaardi_paringu_vastus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus.xml XML 13KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_VSR.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_tahteavaldus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_kaardi_paringu_vastus.xml XML 5KB
DL_standardite_EAmudel.zip ZIP 295.7MB
DP/ST_Pildiviit.pdf PDF 883KB
DP/XML/CDA_Pildiviit.xml XML 54KB
DR/DOC/DR-KI-1 Saatekiri.pdf PDF 315KB
DR/DOC/DR-KI-2 Sonumi paise mallid.pdf PDF 684KB
DR/DOC/DR-KI-3 Dokumentide paringud ja vastused.pdf PDF 591KB
DR/DOC/DR-KI-4 Broneerimissonumid.pdf PDF 848KB
DR/DOC/DR-KI-5 Ressurssidesonumid.pdf PDF 758KB
DR/DOC/DR-KI-6 Vastus saatekirjale.pdf PDF 660KB
DR/DOC/ST_E-konsultatsiooni saatekirjade paring.pdf PDF 634KB
DR/DOC/ST_Kutse_skriiningus_osalemiseks.pdf PDF 1.2MB
DR/DOC/ST_Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.pdf PDF 996KB
DR/DOC/ST_Saatekiri e-konsultatsioonile.pdf PDF 1.0MB
DR/DOC/ST_Saatekirjade nimekirja paring.pdf PDF 542KB
DR/DOC/ST_Saatekirjade nimekirja paringu vastus.pdf PDF 690KB
DR/DR-KI2 HL7 v3 Mallid.pdf PDF 1.7MB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRPA_IN401003UV01 - Ambulatoorse visiidi teavitus.xml XML 6KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRPA_IN401006UV01 - Ambulatoorse visiidi tuhistamine.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRPA_IN900300UV02 - Visiitide paring.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRPA_IN900350UV02 - Visiitide paringu vastus.xml XML 5KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01 - Uue Broneeringu teavitus.xml XML 8KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01 - Broneeringu tuhistamise noue.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01 - Broneeringu tuhistamise kinnitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01 - Broneeringu tuhistamise tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020101UV01 - Broneeringu tuhistamise teavitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020201UV01 - Broneeringu muutmise teavitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020301UV01 - Arsti graafiku muutmise noue.xml XML 7KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020301UV01 - Broneeringu muutmise noue.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020302UV01 - Arsti graafiku muutmise kinnitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020302UV01 - Broneeringu muutmise kinnitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020303UV01 - Arsti graafiku muutmise tagasilukkamine.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN020303UV01 - Broneeringu muutmise tagasilukkamine.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01 - Uue broneeringu noue.xml XML 6KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01 - Uue broneeringu kinnitus .xml XML 4KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103UV01 - Uue broneeringu tagasilukkamine .xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050101EE - Uue meeldetuletuse noue.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050102EE - Uue meeldetuletuse kinnitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050103EE - Uue meeldetuletuse tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050201EE - Meeldetuletuse tuhistamise noue.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050202EE - Meeldetuletuse tuhistamise kinnitus.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/PRSC_IN050203EE - Meeldetuletuse tuhistamise tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040101EE - Vabade aegade paring.xml XML 4KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040102EE - Vabade aegade paringu vastus.xml XML 8KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040103EE - Patsiendi broneeringute paring.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040104EE - Patsiendi broneeringute paringu vastus.xml XML 12KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040107EE - Arsti graafiku paring.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN040108EE - Arsti graafiku paringu vastus.xml XML 5KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN050301EE - Meeldetuletuste paring.xml XML 3KB
DR/XML/Broneerimissonumid/QUSC_IN050302EE - Meeldetuletuste paringu vastus.xml XML 3KB
DR/XML/DR Saatekiri/Kutse EKV skriiningus osalemiseks.xml XML 15KB
DR/XML/DR Saatekiri/Kutse JSV skriiningus osalemiseks.xml XML 12KB
DR/XML/DR Saatekiri/Kutse RV skriiningus osalemiseks.xml XML 13KB
DR/XML/DR Saatekiri/Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.xml XML 168KB
DR/XML/DR Saatekiri/Saatekiri e-konsultatsioonile.xml XML 167KB
DR/XML/DR Saatekiri/Saatekiri.xml XML 40KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus saatekirjale.xml XML 209KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus_saatekirjale_e-konsultatsioon.xml XML 17KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus_saatekirjale_e-konsultatsioon_ulevotmisega.xml XML 15KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml XML 2KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000005UV01 - Dokumendi staatuse muutmine.xml XML 14KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000006UV01 - Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga_saatekiri manusega.xml XML 742KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000006UV01 - Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga_saatekirja_vastus.xml XML 12KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000006UV01 - Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga_saatekirja_vastus_ilma_autorita.xml XML 11KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000029UV - E-konsultatsiooni saatekirjade nimekirja paring.xml XML 8KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000029UV - Saatekirja vastuste nimekirja paring.xml XML 7KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000029UV - Saatekirjade nimekirja paring.xml XML 11KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000030UV - Saatekirja nimekirja paringu vastus.xml XML 51KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000030UV - Saatekirja vastuste nimekirja paringu vastus.xml XML 12KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000031UV - Dokumendi metaandmete ja sisu paring.xml XML 5KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000032UV - Dokumendi metaandmete ja sisu paringu vastus koos manusega.xml XML 736KB
DR/XML/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000032UV - Dokumendi metaandmete ja sisu paringu vastus.xml XML 13KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202301UV - Uue ressursi kirjelduste laadimine Digiregistratuuri.xml XML 5KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202302UV - Ressursi kirjelduste muutuse laadimine Digiregistratuuri.xml XML 5KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202303UV - Ressursi tuhistamine Digiregistratuuris.xml XML 3KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202305UV - Digiregistratuurist ressursside nimekirja paring.xml XML 4KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202306UV - Digiregistratuurist ressursside nimekirja paringu vastus.xml XML 9KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202307UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursi paring.xml XML 3KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202308UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursi paringu vastus.xml XML 5KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN301030UV - Ressursiga seotud arsti lisamine digiregistratuuri.xml XML 7KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN303030UV - Ressursiga seotud arsti muutmine Digiregistratuuris.xml XML 5KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN306010UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursiga seotud arsti kohta parimine.xml XML 3KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRPM_IN306011UV - Konkreetse ressursi ja arsti seose kirjeldus Digiregistratuurist.xml XML 6KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRSC_IN020301UV01 - Ressursi esimese vaba aja tuhistamine.xml XML 3KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/PRSC_IN020400UV01 - Ressursi esimese vaba aja lisamine.xml XML 5KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/QUSC_IN040107EE - Ressursi esimese vaba aja paring.xml XML 4KB
DR/XML/Ressursikirjeldused/QUSC_IN040108EE - Ressursi esimese vaba aja paringu vastus.xml XML 5KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN403001UV02_Hairekeskuse_juhtumi_teade.xml XML 10KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN403001UV02_Hairekeskuse_juhtumi_teade_ naide2.xml XML 10KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN403002UV02_Hairekeskuse_juhtumi_teate_muutmine.xml XML 10KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN403006UV02_Hairekeskuse_juhtumi_teate_tyhistamine.xml XML 3KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN900300UV02_Hairekeskuse_juhtumite_paring.xml XML 4KB
KK/XML/Hairekeskus_PRPA_IN900350UV02_Hairekeskuse_juhtumite_paringu_vastus.xml XML 13KB
KK/XML/Kiirabikaart_RCMR_IN000029UV01_Kiirabikaartide_nimekirja_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Kiirabikaart_RCMR_IN000030UV01_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus.xml XML 14KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN303030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_andmine.xml XML 6KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN306010UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paring.xml XML 4KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN306011UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paringu_vastus.xml XML 7KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine.xml XML 3KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine.xml XML 5KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine.xml XML 5KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN406010UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paring.xml XML 3KB
KK/XML/Oigused_PRPM_IN406110UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paringu_vastus.xml XML 9KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101301UV02_Kiirabitootaja_lisamine.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101301UV02_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_lisamine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101302UV02_Kiirabitootaja_muutmine.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101302UV02_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_muutmine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101303UV02_Kiirabitootaja_annulleerimine.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101303UV02_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_annulleerimine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101305UV02_Kiirabitootaja_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101305UV02_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paring.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101306UV02_Kiirabitootaja_paringu_vastus.xml XML 7KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN101306UV02_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paringu_vastus.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN202301UV02_Kiirabibrigaadi_lisamine.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN202302UV02_Kiirabibrigaadi_muutmine.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN202303UV02_Kiirabibrigaadi_kustutamine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN202305UV02_Kiirabibrigaadi_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPA_IN202306UV02_Kiirabibrigaadi_paringu_vastus.xml XML 7KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN301030UV01_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_lisamine.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN303030UV01_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_kustutamine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN303030UV01_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_muutmine.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN306050UV01_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN306051UV01_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paringu_vastus.xml XML 6KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN401010UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_lisamine.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN402010UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_kustutamine.xml XML 4KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN403030UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_muutmine.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN406010UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Registrid_PRPM_IN406110UV01_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paringu_vastus.xml XML 6KB
KK/XML/Statistika_PRPM_IN406030UV01_Kiirabi_aruande_paring.xml XML 10KB
KK/XML/Statistika_PRPM_IN406031UV01_Kiirabi_aruande_paringu vastus.xml XML 10KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202305UV02_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202306UV02_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus.xml XML 35KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202307UV02_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring.xml XML 4KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202308UV02_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus.xml XML 10KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020301UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine.xml XML 12KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020301UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine.xml XML 27KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020302UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_kinnitus.xml XML 2KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020303UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_tagasilykkamine.xml XML 2KB
KK/XML/Transport_POOR_IN200903UV_Mitteerakorralise_transporditellimuse_tyhistamine.xml XML 3KB
KK/XML/Transport_POOR_IN200908UV_Mitteerakorralise_transporditellimuse_lisamine_ja_muutmine.xml XML 11KB
KK/XML/Transport_PRPA_IN202307UV02_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Transport_PRPA_IN202308UV02_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paringu_vastus.xml XML 12KB
XSL/PS/cdaAlerts.xsl XSL 11KB
XSL/PS/cdaAutonomy.xsl XSL 2KB
XSL/PS/cdaCommon.xsl XSL 38KB
XSL/PS/cdaCurrentProblems.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaDiagnosticTest.xsl XSL 4KB
XSL/PS/cdaHistoryIllness.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaMedicalDevices.xsl XSL 6KB
XSL/PS/cdaMedicationSummary.xsl XSL 15KB
XSL/PS/cdaOtherSection.xsl XSL 3KB
XSL/PS/cdaPhysicalFindings.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaPregnancyHistory.xsl XSL 6KB
XSL/PS/cdaSocialHistory.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaSurgicalProcedures.xsl XSL 7KB
XSL/PS/cdaTreatment.xsl XSL 2KB
XSL/PS/cdaVaccinations.xsl XSL 7KB
XSL/PS/epSOSDisplayLabels.xml XML 11KB
XSL/ambEpicrisis.xsl XSL 7KB
XSL/ambulanceCard.xsl XSL 63KB
XSL/ambulatoorne.xsl XSL 355KB
XSL/birthEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/certificatemain.xsl XSL 28KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 692KB
XSL/daycareEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/dentalAnalysis.xsl XSL 2KB
XSL/dentalCase.xsl XSL 9KB
XSL/dentalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/dentalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/dentalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/dentalStatus.xsl XSL 3KB
XSL/dentalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/elustamine.xsl XSL 232KB
XSL/epicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/epikriis.xsl XSL 314KB
XSL/formatting.xsl XSL 19KB
XSL/growth.xsl XSL 2KB
XSL/guidance.xsl XSL 3KB
XSL/hambakaart.xsl XSL 3.8MB
XSL/hambastaatus.xsl XSL 3.8MB
XSL/healthcard.xsl XSL 4KB
XSL/healthcardAge.xsl XSL 22KB
XSL/healthcertificate.xsl XSL 11KB
XSL/healthcertificateNotice.xsl XSL 3KB
XSL/healthdeclaration.xsl XSL 22KB
XSL/healthstateNotice.xsl XSL 1KB
XSL/hivmessage.xsl XSL 11KB
XSL/imageReference.xsl XSL 1KB
XSL/immuniseerimiseTeatis.xsl XSL 186KB
XSL/immuniseerimispass.xsl XSL 168KB
XSL/immunization.xsl XSL 2KB
XSL/immunizationSideEffects.xsl XSL 2KB
XSL/includes.xsl XSL 11KB
XSL/infectionMessage.xsl XSL 10KB
XSL/infectionSuspicionMessage.xsl XSL 4KB
XSL/main.xsl XSL 32KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/nursingEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/nursingEpicrisis2.xsl XSL 4KB
XSL/patientSummary.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalCase.xsl XSL 9KB
XSL/periodontalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/periodontalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalStatus.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/physical.xsl XSL 2KB
XSL/pregnancy.xsl XSL 7KB
XSL/pregnancyGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/pregnancyVisit.xsl XSL 3KB
XSL/prescription.xsl XSL 2KB
XSL/prescription_v2.xsl XSL 14KB
XSL/prescription_v3.xsl XSL 14KB
XSL/progress.xsl XSL 2KB
XSL/referral.xsl XSL 2KB
XSL/referralAnswer.xsl XSL 2KB
XSL/saatekiri.xsl XSL 347KB
XSL/stat.xsl XSL 4KB
XSL/surmateatis.xsl XSL 81KB
XSL/teethStatus.xsl XSL 4KB
XSL/timecriticalData.xsl XSL 4KB
XSL/trust.xsl XSL 1KB
XSL/tsk.xsl XSL 277KB
XSL/vastusSaatekirjale.xsl XSL 273KB
XSL/will.xsl XSL 853B
XSL/willhealthcare.xsl XSL 7KB
XSL/willhealthcare_epSOS.xsl XSL 5KB
XSL/willhealthcare_record_sharing.xsl XSL 2KB