Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: 6.1
Standardikogumik 6.1

Täiendatud järgmisi standardeid:
- Tervisedeklaratsiooni päring
- Dokumendi väljavõtte päring (uuringud)
- Dokumendi väljavõtte päringu vastus (uuringud)
- Tervisetõendi päring
- Tervisetõend koos terviseandmetega
- Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule
- Saatekiri e-konsultatsioonile
Lisatud standardid:
- Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt
- Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt
- Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt
- Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumilt päringu vastus
- Nõusolek terviseandmete kasutamiseks
- TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks
- TSK päring Kaitseministeeriumilt
- TSK päringu vastus Kaitseministeeriumile
- TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks
- TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks
- Patsientide uute dokumentide päring
- Patsientide uute dokumentide päringu vastus
- Vigaste dokumentide nimekirja päring
- Vigaste dokumentide nimekirja päringu vastus

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "6.1 muudatuste ulevaade.pdf"
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /standards2/Standards/6.1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
6.1 muudatuste ulevaade.pdf PDF 533KB
DL/DL_Mallid.pdf PDF 51.9MB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud).pdf PDF 336KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).pdf PDF 806KB
DL/ST_Isikuandmete tootlemise nousoleku paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 285KB
DL/ST_Isikuandmete tootlemise nousoleku paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 283KB
DL/ST_Nousolek terviseandmete kasutamiseks.pdf PDF 419KB
DL/ST_Patsientide uute dokumentide paring.pdf PDF 284KB
DL/ST_Patsientide uute dokumentide paringu vastus.pdf PDF 395KB
DL/ST_TSK kaitsevaeteenistuskohustuslase voi tegevvaelase tervisenouetele vastavuse hindamiseks.pdf PDF 813KB
DL/ST_TSK paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 325KB
DL/ST_TSK paringu vastus Kaitseministeeriumile.pdf PDF 454KB
DL/ST_TSK teenistusulesannete taitmise ja tervisekahjustuse vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks.pdf PDF 474KB
DL/ST_TSK teenistusulesannete taitmise tottu tekkinud tervisekahjustusest pohjustatud pusiva toovoimetuse tuvastamiseks.pdf PDF 792KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni olemasolu paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 286KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni olemasolu paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 284KB
DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paring.pdf PDF 348KB
DL/ST_Tervisetoend_koos_terviseandmetega.pdf PDF 1.1MB
DL/ST_Tervisetoendi paring.pdf PDF 318KB
DL/ST_Valistavate diagnooside olemasolu paring Kaitseministeeriumilt paringu vastus.pdf PDF 286KB
DL/ST_Valistavate diagnooside olemasolu paring Kaitseministeeriumilt.pdf PDF 286KB
DL/ST_Vigaste dokumentide nimekirja paring.pdf PDF 338KB
DL/ST_Vigaste dokumentide nimekirja paringu vastus.pdf PDF 517KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 1.0MB
DL/XML/CDA_TSK_KM_1.xml XML 319KB
DL/XML/CDA_TSK_KM_2.xml XML 84KB
DL/XML/CDA_TSK_KM_3.xml XML 319KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_KM_ei.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tahteavaldus_isikuandmete_tootlemiseks_KM_jah.xml XML 9KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega.xml XML 144KB
DL/XML/CDA_Tervisetoend_koos_terviseandmetega_eeltaidetud.xml XML 53KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Nousolekute_paring_KM.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_TD_paring_KM.xml XML 5KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_isikukoodid.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020070UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_voti.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Nousolekute_paringu_KM_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Nousolekute_paringu_KM_vastus_veaga.xml XML 4KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_TD_paring_KM_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_TD_paring_KM_vastus_hoiatusega.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_vastus_tulemus.xml XML 6KB
DL/XML/QUMT_IN020080UV01_Valistavate_diagnooside_paring_KM_vastus_voti.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_patsientide_uute_dokumentide_paring_isikukoodid.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_patsientide_uute_dokumentide_paring_paringuId.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paring_tsk.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paring_tto.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 135KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_logi_paringu_vastus.xml XML 32KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_dokumendid.xml XML 32KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_hoiatusega.xml XML 33KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_paringuId.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_tootlemise_viga.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_tootlemisel.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsientide_uute_dokumentide_paringu_vastus_viga.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_vigaste_dokumentide_nimekirja_paringu_vastus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_TSK_KM_paring.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_KM.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisedeklaratsiooni(TD)_paring_uus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_Tervisetoendi_paring_uus.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK_KM_paringu vastus.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_Tervisetoendi_paringu_vastus.xml XML 35KB
DL_standardite_EAmudel.zip ZIP 189.2MB
DR/DOC/ST_Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.pdf PDF 908KB
DR/DOC/ST_Saatekiri e-konsultatsioonile.pdf PDF 1019KB
DR/XML/DR Saatekiri/Saatekiri ambulatoorsele vastuvotule.xml XML 168KB
DR/XML/DR Saatekiri/Saatekiri e-konsultatsioonile.xml XML 166KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus_saatekirjale_e-konsultatsioon.xml XML 17KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus_saatekirjale_e-konsultatsioon_ulevotmisega.xml XML 15KB
XSL/certificatemain.xsl XSL 28KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 687KB
XSL/elustamine.xsl XSL 232KB
XSL/formatting.xsl XSL 19KB
XSL/healthcertificate.xsl XSL 11KB
XSL/healthdeclaration.xsl XSL 22KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/saatekiri.xsl XSL 347KB
XSL/tsk.xsl XSL 277KB
XSL/willhealthcare.xsl XSL 7KB
XSL/willhealthcare_epSOS.xsl XSL 5KB
XSL/willhealthcare_record_sharing.xsl XSL 2KB