Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: 5.2
Standardikogumi 5.1 täiendatud/parandatud versioon.

Täiendatud järgmisi standardeid:
* Ambulatoorne epikriis 7.0
* Statsionaarne epikriis 6.0
* Vastus saatekirjale 5.0
* NAKISe teatised 3.0
* Kiirabikaart 3.0
* Dokumendi päringud ning päringute vastused

Täpsem muudatuste nimekiri on välja toodud muudatuste logi failis "5.2 muudatuste ulevaade.pdf".
Publitseeritud 18.12.2015.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /standards2/Standards/5.2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
DL/5.2 muudatuste ulevaade.pdf PDF 491KB
DL/DL_Mallid.pdf PDF 49.6MB
DL/DL_standardite_EAmudel.zip ZIP 130.3MB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring.pdf PDF 321KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus.pdf PDF 335KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine.pdf PDF 277KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine.pdf PDF 282KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring.pdf PDF 317KB
DL/KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus.pdf PDF 352KB
DL/KK_Kiirabikaardi mallid.pdf PDF 2.1MB
DL/KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paring.pdf PDF 299KB
DL/KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus.pdf PDF 321KB
DL/KK_Sonumite_mallid.pdf PDF 3.4MB
DL/KK_Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 354KB
DL/ST_Ambulatoorne epikriis.pdf PDF 337KB
DL/ST_Diagnooside paringu vastus ekspertarstile.pdf PDF 490KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid).pdf PDF 323KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud).pdf PDF 331KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (diagnoosid).pdf PDF 372KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (haigusjuhtumid).pdf PDF 373KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid).pdf PDF 371KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).pdf PDF 489KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid).pdf PDF 301KB
DL/ST_Dokumentide paringu vastus.pdf PDF 368KB
DL/ST_Dokumentide_sisu_paringu_vastus.pdf PDF 352KB
DL/ST_Epikriis.pdf PDF 259KB
DL/ST_NAKIS HIV teatis.pdf PDF 685KB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis.pdf PDF 837KB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige teatis.pdf PDF 962KB
DL/ST_TSK paringu vastus.pdf PDF 424KB
DL/ST_Tervikdokumendi paring.pdf PDF 296KB
DL/ST_Terviseandmete paringu vastus ekspertiisispetsialistile.pdf PDF 451KB
DL/ST_XTee.pdf PDF 686KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 1.0MB
DL/XML/CDA_Ambulatoorne.xml XML 255KB
DL/XML/CDA_Epikriis.xml XML 179KB
DL/XML/CDA_Kiirabikaart.xml XML 367KB
DL/XML/CDA_NAKIS_AIDS_teatis.xml XML 33KB
DL/XML/CDA_NAKIS_HIV_teatis.xml XML 30KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige kahtluse teatis.xml XML 20KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige teatis.xml XML 32KB
DL/XML/CDA_TSK.xml XML 290KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_ravimid.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml XML 7KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_diagnoosid.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_ravimid.xml XML 12KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_tervishoiuteenus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 109KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_visiidid.xml XML 20KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_diagnooside paringu vastus ekspertarstile.xml XML 44KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_dokumentide_sisu_p„ringu_vastus_VSR.xml XML 19KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_hambaravikaart_vastus.xml XML 14KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml XML 23KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_terviseandmete paringu vastus ekspertiisispetsialistile.xml XML 27KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_tervisedeklaratsioonide_paringu_vastus.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument_VSR.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument_volitusega.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_isikuandmete_tootlemise_tahteavaldus.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervishoiuteenuse_tahteavaldus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervishoiuteenuse_tahteavaldus_volitusega.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_TSK paringu vastus.xml XML 395KB
DR/DOC/DR-KI-6 Vastus saatekirjale.pdf PDF 466KB
DR/XML/DR Saatekiri/Kutse EKV skriiningus osalemiseks.xml XML 15KB
DR/XML/DR Saatekiri/Kutse RV skriiningus osalemiseks.xml XML 13KB
DR/XML/DR Saatekiri/Vastus saatekirjale.xml XML 166KB
KK/XML/Kiirabikaart_RCMR_IN000029UV01_Kiirabikaartide_nimekirja_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Kiirabikaart_RCMR_IN000030UV01_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus.xml XML 14KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202305UV02_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring.xml XML 5KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202306UV02_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus.xml XML 35KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202307UV02_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring.xml XML 4KB
KK/XML/Toograafikud_PRPA_IN202308UV02_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus.xml XML 10KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020301UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine.xml XML 12KB
KK/XML/Toograafikud_PRSC_IN020301UV01_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine.xml XML 27KB
XSL/PS/cdaAlerts.xsl XSL 11KB
XSL/PS/cdaAutonomy.xsl XSL 2KB
XSL/PS/cdaCommon.xsl XSL 38KB
XSL/PS/cdaCurrentProblems.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaDiagnosticTest.xsl XSL 4KB
XSL/PS/cdaHistoryIllness.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaMedicalDevices.xsl XSL 6KB
XSL/PS/cdaMedicationSummary.xsl XSL 15KB
XSL/PS/cdaOtherSection.xsl XSL 3KB
XSL/PS/cdaPhysicalFindings.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaPregnancyHistory.xsl XSL 6KB
XSL/PS/cdaSocialHistory.xsl XSL 8KB
XSL/PS/cdaSurgicalProcedures.xsl XSL 7KB
XSL/PS/cdaTreatment.xsl XSL 2KB
XSL/PS/cdaVaccinations.xsl XSL 7KB
XSL/PS/epSOSDisplayLabels.xml XML 11KB
XSL/ambEpicrisis.xsl XSL 7KB
XSL/ambulanceCard.xsl XSL 57KB
XSL/ambulatoorne.xsl XSL 305KB
XSL/birthEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/certificatemain.xsl XSL 28KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 679KB
XSL/daycareEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/dentalAnalysis.xsl XSL 2KB
XSL/dentalCase.xsl XSL 9KB
XSL/dentalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/dentalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/dentalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/dentalStatus.xsl XSL 3KB
XSL/dentalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/epicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/epikriis.xsl XSL 272KB
XSL/formatting.xsl XSL 19KB
XSL/growth.xsl XSL 2KB
XSL/guidance.xsl XSL 3KB
XSL/healthcard.xsl XSL 4KB
XSL/healthcardAge.xsl XSL 22KB
XSL/healthcertificate.xsl XSL 11KB
XSL/healthcertificateNotice.xsl XSL 3KB
XSL/healthdeclaration.xsl XSL 21KB
XSL/healthstateNotice.xsl XSL 1KB
XSL/hivmessage.xsl XSL 11KB
XSL/imageReference.xsl XSL 1KB
XSL/immunization.xsl XSL 2KB
XSL/immunizationSideEffects.xsl XSL 2KB
XSL/includes.xsl XSL 11KB
XSL/infectionMessage.xsl XSL 10KB
XSL/infectionSuspicionMessage.xsl XSL 4KB
XSL/main.xsl XSL 32KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/nursingEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/nursingEpicrisis2.xsl XSL 4KB
XSL/patientSummary.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalCase.xsl XSL 9KB
XSL/periodontalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/periodontalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalStatus.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/physical.xsl XSL 2KB
XSL/pregnancy.xsl XSL 7KB
XSL/pregnancyGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/pregnancyVisit.xsl XSL 3KB
XSL/prescription.xsl XSL 2KB
XSL/prescription_v2.xsl XSL 14KB
XSL/progress.xsl XSL 2KB
XSL/referral.xsl XSL 2KB
XSL/referralAnswer.xsl XSL 2KB
XSL/stat.xsl XSL 4KB
XSL/teethStatus.xsl XSL 4KB
XSL/timecriticalData.xsl XSL 4KB
XSL/trust.xsl XSL 1KB
XSL/vastusSaatekirjale.xsl XSL 233KB
XSL/will.xsl XSL 853B
XSL/willhealthcare.xsl XSL 7KB
XSL/willhealthcare_epSOS.xsl XSL 5KB