Standards Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: 2.0
Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /standards2/Standards/2.0
Tase üles
Fail Tüüp Maht
CSS/styles.css CSS 937B
DL/DL_Mallid.doc Microsoft Word 6.6MB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paring.doc Microsoft Word 88KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paringu vastus.doc Microsoft Word 223KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete teatis.doc Microsoft Word 94KB
DL/ST_Ambulatoorne epikriis.doc Microsoft Word 97KB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi lopetamine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi tyhistamine.doc Microsoft Word 88KB
DL/ST_Amulatoorse haigusjuhtumi avamine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Amulatoorse haigusjuhtumi muutmine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_DigiDoc.doc Microsoft Word 148KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (diagnoosid).doc Microsoft Word 93KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (haigusjuhtumid).doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid).doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud).doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (visiidid).doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (diagnoosid).doc Microsoft Word 112KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (haigusjuhtumid).doc Microsoft Word 108KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid).doc Microsoft Word 110KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).doc Microsoft Word 120KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid).doc Microsoft Word 110KB
DL/ST_Dokumentide paring.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Dokumentide paringu vastus.doc Microsoft Word 108KB
DL/ST_Dubleerivate patsiendide sidumine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Epikriis.doc Microsoft Word 102KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus.doc Microsoft Word 100KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmise positiivne vastus.doc Microsoft Word 98KB
DL/ST_Koduoendusepikriis.doc Microsoft Word 94KB
DL/ST_Logi_paring.doc Microsoft Word 91KB
DL/ST_Logi_paringu_vastus.doc Microsoft Word 106KB
DL/ST_Muudetud ja lisandunud dokumentide paring.doc Microsoft Word 88KB
DL/ST_Paevaravi epikriis.doc Microsoft Word 96KB
DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi avamine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi lopetamine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi muutmine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi tyhistamine.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Patsiendi volitus usaldusisikule.doc Microsoft Word 88KB
DL/ST_Patsiendi yldandmete paring.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Patsiendi yldandmete paringu vastus.doc Microsoft Word 134KB
DL/ST_Patsiendi yldandmete uuendamine.doc Microsoft Word 94KB
DL/ST_Patsient sulgeb voi avab dokumendi.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Seotud isikute paring.doc Microsoft Word 86KB
DL/ST_Seotud isikute paringu vastus.doc Microsoft Word 116KB
DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta.doc Microsoft Word 103KB
DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga.doc Microsoft Word 114KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi avamine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi lopetamine.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi tyhistamine.doc Microsoft Word 88KB
DL/ST_Synniepikriis.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga.doc Microsoft Word 95KB
DL/ST_Tervikdokumendi paring.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Tervikdokumendi paringu vastus.doc Microsoft Word 110KB
DL/ST_Tervisekontrolli arengu hindamise teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Tervisekontrolli immuniseerimise teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paring.doc Microsoft Word 86KB
DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus.doc Microsoft Word 139KB
DL/ST_Tervisekontrolli kasvamise teatis.doc Microsoft Word 91KB
DL/ST_Tervisekontrolli korvalnahtude teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Tervisekontrolli labivaatuse teatis.doc Microsoft Word 96KB
DL/ST_Tervisekontrolli noustamise teatis.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Tervishoiustatistika_koondandmed.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Toimingu edastamise vastus.doc Microsoft Word 128KB
DL/ST_Valjaostetud retseptide teatis.doc Microsoft Word 105KB
DL/Standardid_UC_BR.xls Microsoft Excel 40KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.doc Microsoft Word 346KB
DL/Vastavustabel.xls Microsoft Excel 38KB
DL/XML/CDA_Aegkriitilised_andmed_paringu_vastuses.xml XML 80KB
DL/XML/CDA_Aegkriitiliste_andmete_teatis.xml XML 36KB
DL/XML/CDA_Ambulatoorne.xml XML 73KB
DL/XML/CDA_Epikriis.xml XML 76KB
DL/XML/CDA_Koduoendusepikriis.xml XML 33KB
DL/XML/CDA_Paevaravi.xml XML 63KB
DL/XML/CDA_Patsiendi_volitus_usaldusisikule.xml XML 5KB
DL/XML/CDA_Synniepikriis.xml XML 69KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_arengu_teatis.xml XML 28KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_immuniseerimise_teatis.xml XML 21KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_kasvamise_teatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_korvalnahtude_teatis.xml XML 20KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_labivaatuse_teatis.xml XML 45KB
DL/XML/CDA_Tervisekontroll_noustamise_teatis.xml XML 46KB
DL/XML/CDA_Tervisekontrolli_kaart.xml XML 119KB
DL/XML/CDA_Tervisekontrolli_kaart_2.xml XML 119KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_AMB.xml XML 28KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_DAY.xml XML 27KB
DL/XML/CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_STAT.xml XML 29KB
DL/XML/CDA_Valjaostetud_retseptide_teatis.xml XML 13KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_avamine.xml XML 3KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_sulgemine.xml XML 3KB
DL/XML/COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml XML 3KB
DL/XML/COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml XML 2KB
DL/XML/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_Patsiendiportaal.xml XML 13KB
DL/XML/PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_dublikaadid.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Patient_Registry_Get_Demographics_Query.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN201307UV_Seotud_isikute_paring.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Patient_Registry_Get_Demographics_Query_Response.xml XML 38KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Query_Response_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Seotud_isikute_paringu_vastus.xml XML 9KB
DL/XML/PRPA_IN201308UV_Seotud_isikute_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/PRPA_IN401001UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401001UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401002UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401002UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401003UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401003UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN401006UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN401006UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/PRPA_IN402001UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_avamine.xml XML 5KB
DL/XML/PRPA_IN402002UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_muutmine.xml XML 6KB
DL/XML/PRPA_IN402003UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml XML 6KB
DL/XML/PRPA_IN402006UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_epikriis.xml XML 113KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_pildiviit.xml XML 82KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tahteavaldus.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_diagnoosid.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_haigusjuhtum.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_ravimid.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_visiidid.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumendi_versioonid.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_dokumendid.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_muudetud_ja_lisandunud_dokumendid.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_dokumendi_kohta.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_paringute_kohta.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_paringu_logi_toimingu_tyybi_kohta.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_diagnoosid.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_ravimid.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 11KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_visiidid.xml XML 19KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_logi_paringu_vastus.xml XML 8KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml XML 15KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_aegkriitiline.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_dokument.xml XML 4KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_tervisekontrolli_kaart.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_aegkriitilise_paringu_vastus.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_aegkriitilise_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_kaardi_paringu_vastus.xml XML 5KB
DP/ST_Digipilt.doc Microsoft Word 250KB
DP/ST_Pildiviit.doc Microsoft Word 94KB
DP/XML/CDA_Pildiviit.xml XML 54KB
DR/DR-KI2 HL7 v3 Mallid.doc Microsoft Word 1.4MB
DR/doc/DR-KI-1 Saatekiri.doc Microsoft Word 134KB
DR/doc/DR-KI-2 Sonumi paise mallid.doc Microsoft Word 242KB
DR/doc/DR-KI-3 Dokumentide paringud ja vastused.doc Microsoft Word 1.8MB
DR/doc/DR-KI-4 Broneerimissonumid.doc Microsoft Word 818KB
DR/doc/DR-KI-5 Ressurssidesonumid.doc Microsoft Word 456KB
DR/doc/DR-KI-6 Vastus saatekirjale.doc Microsoft Word 96KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRPA_IN401003UV01 - Ambulatoorse visiidi teavitus.xml XML 6KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRPA_IN401006UV01 - Ambulatoorse visiidi tuhistamine.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRPA_IN900300UV02 - Visiitide paring.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRPA_IN900350UV02 - Visiitide paringu vastus.xml XML 5KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN010101UV01 - Uue Broneeringu teavitus.xml XML 8KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN010601UV01 - Broneeringu tuhistamise noue.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN010602UV01 - Broneeringu tuhistamise kinnitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN010603UV01 - Broneeringu tuhistamise tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020101UV01 - Broneeringu tuhistamise teavitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020201UV01 - Broneeringu muutmise teavitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020301UV01 - Arsti graafiku muutmise noue.xml XML 7KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020301UV01 - Broneeringu muutmise noue.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020302UV01 - Arsti graafiku muutmise kinnitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020302UV01 - Broneeringu muutmise kinnitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020303UV01 - Arsti graafiku muutmise tagasilukkamine.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN020303UV01 - Broneeringu muutmise tagasilukkamine.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN030101UV01 - Uue broneeringu noue.xml XML 7KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN030102UV01 - Uue broneeringu kinnitus .xml XML 4KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN030103UV01 - Uue broneeringu tagasilukkamine .xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050101EE - Uue meeldetuletuse noue.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050102EE - Uue meeldetuletuse kinnitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050103EE - Uue meeldetuletuse tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050201EE - Meeldetuletuse tuhistamise noue.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050202EE - Meeldetuletuse tuhistamise kinnitus.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/PRSC_IN050203EE - Meeldetuletuse tuhistamise tagasilukkamine.xml XML 2KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040101EE - Vabade aegade paring.xml XML 4KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040102EE - Vabade aegade paringu vastus.xml XML 8KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040103EE - Patsiendi broneeringute paring.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040104EE - Patsiendi broneeringute paringu vastus.xml XML 12KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040107EE - Arsti graafiku paring.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN040108EE - Arsti graafiku paringu vastus.xml XML 5KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN050301EE - Meeldetuletuste paring.xml XML 3KB
DR/xml/Broneerimissonumid/QUSC_IN050302EE - Meeldetuletuste paringu vastus.xml XML 3KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml XML 2KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000005UV01 - Dokumendi staatuse muutmine.xml XML 9KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000006UV01 - Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga.xml XML 59KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000029UV - Saatekirja vastuste nimekirja paring.xml XML 5KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000029UV - Saatekirjade nimekirja paring.xml XML 6KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000030UV - Saatekirja nimekirja paringu vastus.xml XML 31KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000030UV - Saatekirja vastuste nimekirja paringu vastus.xml XML 12KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000031UV - Dokumendi metaandmete ja sisu paring.xml XML 4KB
DR/xml/Dokumentide paringud ja vastused/RCMR_IN000032UV - Dokumendi metaandmete ja sisu paringu vastus.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202301UV - Uue ressursi kirjelduste laadimine Digiregistratuuri.xml XML 5KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202302UV - Ressursi kirjelduste muutuse laadimine Digiregistratuuri.xml XML 5KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202303UV - Ressursi tuhistamine Digiregistratuuris.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202305UV - Digiregistratuurist ressursside nimekirja paring.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202306UV - Digiregistratuurist ressursside nimekirja paringu vastus.xml XML 5KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202307UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursi paring.xml XML 2KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPA_IN202308UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursi paringu vastus.xml XML 5KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPM_IN301030UV - Ressursiga seotud arsti lisamine digiregistratuuri.xml XML 5KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPM_IN303030UV - Ressursiga seotud arsti muutmine Digiregistratuuris.xml XML 4KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPM_IN306010UV - Digiregistratuurist konkreetse ressursiga seotud arsti kohta parimine.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRPM_IN306011UV - Konkreetse ressursi ja arsti seose kirjeldus Digiregistratuurist.xml XML 4KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRSC_IN020301UV01 - Ressursi esimese vaba aja tuhistamine.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/PRSC_IN020400UV01 - Ressursi esimese vaba aja lisamine.xml XML 4KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/QUSC_IN040107EE - Ressursi esimese vaba aja paring.xml XML 3KB
DR/xml/Ressursikirjeldused/QUSC_IN040108EE - Ressursi esimese vaba aja paringu vastus.xml XML 4KB
DR/xml/Saatekiri/Saatekiri.xml XML 39KB
DR/xml/Saatekiri/Vastus saatekirjale.xml XML 22KB
XSL/ambEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/birthEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 270KB
XSL/daycareEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/epicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/formatting.xsl XSL 12KB
XSL/growth.xsl XSL 2KB
XSL/guidance.xsl XSL 3KB
XSL/healthcard.xsl XSL 4KB
XSL/healthcardAge.xsl XSL 19KB
XSL/imageReference.xsl XSL 1KB
XSL/immunization.xsl XSL 2KB
XSL/immunizationSideEffects.xsl XSL 2KB
XSL/includes.xsl XSL 4KB
XSL/main.xsl XSL 15KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/nursingEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/physical.xsl XSL 2KB
XSL/progress.xsl XSL 2KB
XSL/referral.xsl XSL 2KB
XSL/referralAnswer.xsl XSL 2KB
XSL/stat.xsl XSL 4KB
XSL/timecriticalData.xsl XSL 4KB
XSL/trust.xsl XSL 1KB