Standardid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Publitseerimiskeskuses avaldatakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Küsimuste korral palun pöörduge standardimise osakonna poole andmekorraldus[ät]tehik.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/Publitseerimiskeskuse%20juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud meditsiini-infotehnoloogiliste standardite versioonid. Standardi alla laadimiseks klikkige standardi nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud standardi versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /standards
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
CSS Standard CSS
DL dokumentide CSS failis.
DR Standard Digiregistratuur
DR Standardid.
Schema Standard Standardite XSD, XML ja XSL failid
Standardite XSD, XSL failid ja XML näited
XSD Standard XSD
Digitaalses terviseloos kasutatavate digitaalsete meditsiinidokumentide XSD schemad.
XSL Standard XSL
Digitaalses terviseloos kasutatavate digitaalsete meditsiinidokumentide XSL schemad.
dl_mallid Standard DL_Mallid
Mallide standard, millele viitavad kõik dokumentide ja toimingute standardid.
Dokumendis on toodud malli atribuutide seos HL7 XSD elementidega, Digiloos kasutatavate
klassifikaatoritega ja OID-dega ja atribuutide kohustuslikkus standardis.
st_aegkriitiliste_andmete_teatis Standard ST_Aegkriitiliste andmete teatis
Digilukku edastatava aegkriitiliste andmete teatise standard
st_aegkriitiliste_andmete_vastus Standard ST_Aegkriitiliste andmete päringu vastus
Aegkriitiliste andmete päringu vastuse standard
st_aegkriitlite_andmete_paring Standard ST_Aegkriitiliste andmete päring
Aegkriitiliste andmete päringu standard
st_amb_epikriis Standard ST_Ambulatoorne epikriis
Ambulatoorse epikriisi standard
st_ambulatoorse_haigusjuhtumi_avamine Standard ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi avamine
Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise standard
st_ambulatoorse_haigusjuhtumi_lopetamine Standard ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamine
Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise standard
st_ambulatoorse_haigusjuhtumi_muutmine Standard ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi muutmine
Ambulatoorse haigusjuhtumi muutmise standard
st_ambulatoorse_haigusjuhtumi_tyhistamine Standard ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi tühistamine
Ambulatoorse haigusjuhtumi tühistamise standard
st_diagnooside_paring Standard ST_Dokumendi väljavõtte (diagnoosid) päring
Diagnooside päringu standard
st_diagnooside_paringu_vastus Standard ST_Dokumendi väljavõtte (diagnoosid) päringu vastus
Diagnooside päringu vastuse standard
st_dok_paring Standard ST_Tervikdokumendi päring
Tervikdokumendi päringu standard
st_dok_paringu_vastus Standard ST_Tervikdokumendi päringu vastus
Tervikdokumendi päringu vastuse standard
st_dokumentide_paring Standard ST_Dokumentide päring
Dokumentide metaandmete päringu standard
st_dokumentide_paringu_vastus Standard ST_Dokumentide päringu vastus
Dokumentide metaandmete päringu vastuse standard
st_dubleerivad_patsiendid Standard ST_Dubleerivate patsientide sidumine
Dubleerivate patsientide sidumise standard
st_epikriis Standard ST_Epikriis
Epikriisi standard
st_haigusjuhtumite_paring Standard ST_Dokumendi väljavõtte (haigusjuhtumid) päring
Haigusjuhtumite päringu standard
st_haigusjuhtumite_paringu_vastus Standard ST_Dokumendi väljavõtte (haigusjuhtumid) päringu vastus
Haigusjuhtumite päringu vastuse standard
st_hj_avamine Standard ST_Haigusjuhtumi avamine
Haigusjuhtumi avamise teatise standard
st_hj_lopetamine Standard ST_Haigusjuhtumi lõpetamine
Haigusjuhtumi lõpetamise teatise standard
st_logi_paring Standard ST_Logi päring
Patsiendi terviseloo andmete vaatamise logi päringu standard
st_logi_paringu_vastus Standard ST_Logi päringu vastus
Logi päringu vastuse standard
st_paevaravi Standard ST_Päevaravi epikriis
Päevaravi epikriisi standard
st_paevaravi_haigusjuhtumi_avamine Standard ST_Päevaravi haigusjuhtumi avamine
Päevaravi haigusjuhtumi avamise standard
st_paevaravi_haigusjuhtumi_lopetamine Standard ST_Päevaravi haigusjuhtumi lõpetamine
Päevaravi haigusjuhtumi lõpetamise standard
st_paevaravi_haigusjuhtumi_muutmine Standard ST_Päevaravi haigusjuhtumi muutmine
Päevaravi haigusjuhtumi muutmise standard
st_paevaravi_haigusjuhtumi_tyhistamine Standard ST_Päevaravi haigusjuhtumi tühistamine
Päevaravi haigusjuhtumi tühistamise standard
st_retseptide_paring Standard ST_Dokumendi väljavõtte (retseptid) päring
Retseptide (ravimite) päringu standard
st_retseptide_paringu_vastus Standard ST_Dokumendi väljavõtte (retseptid) päringu vastus
Retseptide päringu vastuse standard
st_staatuse_muutmine Standard ST_Staatuse muutmine ilma sisuta
Standard dokumendi staatuse muutmiseks : dokumendi tühistamiseks või dokumendi kehtetuks märkimiseks
st_staatuse_muutmine_sisu Standard ST_Staatuse muutmine koos sisuga
Standard meditsiinidokumendi (näiteks epikriis) või teatise (näiteks haigusjuhtumi avamine) edastamiseks Digilukku.
st_statistika Standard ST_Tervishoiustatistika koondandmed
Standard tervishoiustatistika koondandmete edastamiseks Digilukku
st_statsionaarse_haigusjuhtumi_avamine Standard ST_Statsionaarse haigusjuhtumi avamine
Statsionaarse haigusjuhtumi avamise standard
st_statsionaarse_haigusjuhtumi_lopetamine Standard ST_Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamine
Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise standard
st_statsionaarse_haigusjuhtumi_muutmine Standard ST_Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine
Statsionaarse haigusjuhtumi muutmise standard
st_statsionaarse_haigusjuhtumi_tyhistamine Standard ST_Statsionaarse haigusjuhtumi tühistamine
Statsionaarse haigusjuhtumi tühistamise standard
st_sulgemine Standard ST_Patsient sulgeb või avab andmed
Patsiendiportaalis patsiendi terviseloo andmete avamise ja sulgemise standard
st_synniepikriis Standard ST_Sünniepikriis
Sünniepikriisi standard
st_tahteavalduse_staatus Standard ST_Tahteavalduse staatuse muutmine ilma sisuta
Stanard patsiendi tahteavalduse staatuse muutmiseks: tahteavalduse tühistamine
st_tahteavalduse_staatus_sisuga Standard ST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga
Standard patsiendi tahteavalduse edastamiseks Digilukku
st_usaldusisik Standard ST_Patsiendi volitus usaldusisikule
Usaldusisiku volituse standard
st_uuringute_paring Standard ST_Dokumendi väljavõtte (uuringud) päring
Uuringute, analüüside, operatsioonide ja protseduuride päringu standard
st_uuringute_paringu_vastus Standard ST_Dokumendi väljavõtte (uuringud) päringu vastus
Uuringute, analüüside, operatsioonide, protseduuride päringu vastuse standard
st_visiitide_paring Standard ST_Dokumendi väljavõtte (visiidid) päring
Visiitide päringu standard
st_visiitide_paringu_vastus Standard ST_Dokumendi väljavõtte (visiidid) päringu vastus
Visiitide päringu vastuse standard
st_ylandmete_paring Standard ST_Patsiendi üldandmete päring
Patsiendi üldandmete päringu standard
st_yldandmete_paringu_vastus Standard ST_Patsiendi üldandmete päringu vastus
Patsiendi üldandmete päringu vastuse standard
st_yldandmete_uuendamine Standard ST_Patsiendi üldandmete uuendamine
Patsiendiportaalis patsiendi üldandmete uuendamise standard
standardid Standard DL_Standardid
Digiloo standardid kokkupakitult