OIDi info
Nimetus: Identifikaatorid
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4
Vanem-OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2
Staatus: Aktiivne
Seotud standardid või klassifikaatorid:
    puudub
Tagasi esilehele...
Alam-OIDid
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4 (Identifikaatorid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.1 (Asutuse registrikood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.2 (Dokumendi number eHLdok)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.3 (Haigusjuhtumi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.4 (Retsepti nr ESTDRG)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.5 (Surmatõendi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.6 (Teatise nr INFOnr)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.7 (Tundmatu patsiendi kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.8 (Töövõimetuslehe number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.9 (Tervishoiutöötaja kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.10 (Dokumendi versiooni number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.11 (Registreerimistaotluse ID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.12 (Aegkritiiliste andmete registri patsiendiindeks ARIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.13 (Kesksüsteemi dokumendi identifikaator TLIN_ID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.14 (Kesksüsteemi sõnumite identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.15 (Nõusolekuteregistri patsiendiindeks NRIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.16 (Patsiendiregistri patsiendiindeks PRIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.17 (Päringu identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.18 (Viidaregistri patsiendiindeks VRIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.19 (Struktuuriüksus (allasutus))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.20 (Broneeringu identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.21 (Visiidi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.22 (Ressursi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.23 (Ressursi ja tervishoiutöötaja seose identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.24 (Ressursi esimese vaba aja identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.25 (Teenuse osutamise graafiku identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.26 (Haigekassa kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.27 (Pangakonto number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.28 (Makse viitenumber)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.29 (Saatekirjakeskuse patsiendiindeks REFC)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.30 (Broneerimiskeskuse patsiendiindeks APP)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.31 (Tegevuskoha identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.32 (Digilugu)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.33 (Pensionitunnistuse number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.34 (Meeldetuletuse identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.35 (Saatekirjal tellitud teenuse identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.36 (Teenust osutava osakonna/kabineti identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.37 (PACSi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.38 (SUID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.39 (Patsiendi isikustamata kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.40 (SOM dokumendihaldussüsteem)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.41 (Annustamise info tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.42 (Kindlustatuse staatus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.43 (Patsiendi tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.44 (ravimipreparaadi kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.45 (Ühikute koguhulk)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.46 (Toimeaine kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.47 (Apteek)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.48 (RetseptikeskuseRetsept)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.49 (EHICdok)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.50 (TemplateID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.51 (paberretsept)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.52 (Apteeker)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.53 (OIDnr)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.54 (Tervisekaardi registri patsiendiindeks TKRIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.55 (Ortodontia ja hambaravi patsiendiindeks GEIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.56 (Kiirabikaardi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.57 (Häirekeskuse juhtumi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.58 (Häirekeskuse väljakutse identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.59 (Häirekeskuse brigaadi kutsung)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.60 (Digiregistratuuri patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.61 (Kiirabibrigaadi nimi)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.62 (Kiirabibrigaadi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.63 (Liiklusvahendi identifitseerimise number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.64 (Isikut tõendava dokumendi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.65 (Hospitaliseerimiskoha identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.66 (Mitteerakorralise transporditellimuse number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.67 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi asutuse poolt redigeeritava rolli identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.68 (Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.69 (Kiirabikaartide registri patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.70 (Mitteerakorralise transporditellimuse patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.71 (Viidaregistri identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.72 (E-kiirabikaardi kesksüsteemi sõnumite identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.73 (E-kiirabikaardi kesksüsteemi päringu identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.74 (Vigastuse piirkonna ja iseloomu paar)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.75 (Terviseseisundi kokkuvõtte number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.76 (Laborivastuse registri patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.77 (Laborivastuse dokumendi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.78 (Tervisedeklaratsiooni number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.79 (Tervisetõendi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.80 (Meditsiiniseadmekaardi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.81 (Retseptikeskuse patsiendiindeks ETRK)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.82 (Statistikamooduli patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.83 (Küsimustikuregistri patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.84 (Teavituse identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.85 (Kiirabiasutuse ravimi identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.86 (Tervisetõendi otsuse number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.87 (Teavituste registri patsiendiindeks TIIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.88 (Saatekirja number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.89 (Vähi sõeluuringute registri saatekirjaregistri patsiendiindeks PIIT)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.90 (Accession Number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.91 (Pildipanga juurdepääsu ID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.92 (Politseipatrulli kutsung)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.93 (Kiirabibrigaadi kutsungi graafiku identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.94 (Kiirabibrigaadi taseme graafiku identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.95 (Kiirabibrigaadi oleku graafiku identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.96 (Immuniseerimispassi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.97 (Retsepti müügiloa otsuse number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.98 (Terviseseisundi kirjelduse number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.99 (Päringu võti)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.100 (Proovinõu identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.101 (Siseriiklik ATC)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.102 (Surmasündmuse registri patsiendiindeks)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.103 (Tervishoiuteenuse osutamisel osaleva tervishoiutöötaja registreeringuta isiku isikukood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.104 (Ravimi müügiteatise identifikaator)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.105 (ADR-ID)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.106 (TSK tervishoiutöötajale number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.107 (interRAI kontakthindamise vormi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.108 (interRAI koduhoolduse hindamisvormi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.109 (interRAI asutushoolduse hindamisvormi number)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.4.110 (Perearsti nimistu number)