OIDi info
Nimetus: Tehnilised loendid
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2
Vanem-OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2
Staatus: Aktiivne
Seotud standardid või klassifikaatorid:
    puudub
Tagasi esilehele...
Alam-OIDid
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2 (Tehnilised loendid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.1 (Eesti isikukood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.2 (Dokumendi tüüp (DL väline))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.3 (Ravil viibimine (Encounter))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.4 (Kriteeriumi liik (Criterion))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.5 (Observation liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.6 (Organisatsiooni tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.7 (Osaluse tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.8 (Otsuse tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.9 (Personaalse seose liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.10 (Protseduuri tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.11 (Sektsiooni kodeering)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.12 (Sündmuse liik (Act))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.13 (Sündmuse põhjustaja kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.14 (Tervishoiutöötaja roll)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.15 (Tervishoiutöötaja tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.16 (Isikukood (Riikide lõikes))
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.17 (Patsiendi üldandmete allikas)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.18 (Kesksüsteemi adressaadid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.19 (Kesksüsteemi veateated)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.20 (Kindlustatu roll)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.21 (Mask codesystem)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.22 (Poliisi liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.23 (Päringu staatus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.24 (Päringu vastuse kood)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.25 (Ravimi andmete tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.26 (Läbivaatuse liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.27 (Sõnumite saatjad ja saajad)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.28 (Töökeskkonna muutmise põhjus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.29 (Töökeskkonna muutmise vajadus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.30 (Töökorralduse muutmise põhjus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.31 (Töökorralduse muutmise vajadus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.32 (Viidaregistri kande tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.33 (Tagasilükkamise põhjuste koodid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.34 (Multiplier)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.35 (Multiplier2)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.36 (NAKIS)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.37 (Patsiendi eestkostja ja usaldusisiku konfidentsiaalsus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.38 (Sõnumi X-tee adressaadid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.39 (Konfidentsiaalsus arstile)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.40 (PACSi operatsioon)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.41 (Retsepti liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.42 ((ER) Kindlustust tõendava dokumendi liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.43 (Volituse liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.44 (Retsepti staatused)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.45 (Koondarve tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.46 (Retsepti liik koondarves)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.47 (Soodustuse määr)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.48 (EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete meditsiiniseadme kaardi lubatud koguse tüübid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.49 (Ühikud)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.50 (Veatüübid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.51 (Veateated)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.52 (ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete piirhinnad)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.53 (ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete rühma koodid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.54 (ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.55 (ER_Ühikud annustamine)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.56 (ER_Ühikud mahu- ja massiühikud)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.57 (Kiirabikaardi hinnangu liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.58 (Kiirabikaardi protseduuride sektsioonid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.59 (Kiirabikaardi sektsiooni grupeeringu alus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.60 (Asutuse omadused Kiirabiportaalis)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.61 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õigused)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.62 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi kindlad rollid)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.63 (Kiirabibrigaadi liikme tööaja liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.64 (Mitteerakorralise transporditellimuse logistika)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.65 (E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.66 (Logi kirje tüüp)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.67 (Hinna liik)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.68 (Mootorsõidukijuhi, kutselise mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuste saaja)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.69 (Tervisetõendi, tervisetõendi otsuse, tervisedeklaratsiooni staatus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.70 (Abipolitseiniku, relvaloa taotleja tervisetõendi otsuste saaja)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.71 (Vabatahtlikuks päästjaks taotleja tervisetõendi otsuste saaja)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.72 (Dokumendi tüüp LOINC järgi)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.73 (Vastuse konfidentsiaalsus patsiendile)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.74 (Saatekirja staatus)
 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.75 (Surnult sündinud lapse kood)