Tervishoiutöötaja andmete sünkroniseerimise standard Edastatakse kõik kehtivad tervishoiutöötajate andmed koos kehtivate töötamise seostega.
Sünkroniseerimine toimub batchina st batch võib koosneda 1 kuni mitmest sõnumist.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.126

Kaust: /mdstandard/Tervishoiutöötaja andmete sünkroniseerimise standard
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Sõnumiga lisatakse (uuendatakse) kaks tervishoiutöötajat:
1) Krista Aaren tervishoiutöötaja koodiga D04130, isikukoodiga 12345678901 (pseudo), kaks eriala E430 (hambaravi) ja E450 (ortodontia). Tervishoiutöötaja töötab asutuses koodiga 10569340 ja koodiga 90006399.
2) Pille Ööpik tervishoiutöötaja koodiga D05115,isikukoodiga 12345678902, üks eriala: E300 (peremeditsiin). Tervishoiutöötaja töötab asutuses koodiga 90006399.

Näidisfail:
PRPM_IN301030UV01_Add_Provider_synkTHT.xml

Vastussõnumi standard:
Toimingu edastamise vastus.doc
Staatus: Publitseeritud