DL/ST Juurdepääsu muutmine Patsiendiportaalis dokumendi sulgemine ja avamine: UC15 Andmete sulgemine ja avamine
Näidisfailid 1:
COMT_IN400001UV01_mask_sulgemine.xml
COMT_IN400001UV01_mask_avamine.xml
Näidisfailid 2:
COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.28

Versioon: 3.0
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.28.3
UC15 Andmete sulgemine ja avamine
Näidisfailid 1:
COMT_IN400001UV01_mask_sulgemine.xml
COMT_IN400001UV01_mask_avamine.xml
Näidisfailid 2:
COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /mdstandard/ST_Juurdepääsu muutmine/3.0
Tase üles
Fail Tüüp Maht
3.0.doc Microsoft Word 100KB