Meditsiinidokumentide kontrollid Statistikamooduli andmelaos ja/või valideerimismoodulis realiseeritud andmekvaliteedi kontrollide kirjeldav ja kontrolli teostamiskohta täpsustav tabel ning tehnilised schematron-kontrollid on lisatud allpool versioonide kaupa.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2

Versioon: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2.3
Lisatud skematroni kontrollide XML-sõnumid statsionaarse(STE), ambulatoorse(AMB) ja päevaravi(PRE) epikriiside jaoks.
Lisatud koodid:
PRE.HR.07 - Üleviimise korral TTO olemasolu (kuhu viidi üle)
STE.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STE.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
STE.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRE.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRE.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRE.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
AMB.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
AMB.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRST.ED.04.01 - Põhihaiguse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.02 - Põhihaiguse tüsistuse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.03 - Kaasuva haiguse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.04 - Välispõhjuse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRST.ET.05 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STST.ED.04.01 - Põhihaiguse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.02 - Põhihaiguse tüsistuse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.03 - Kaasuva haiguse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.04 - Välispõhjuse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
STST.ET.05 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STE.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (statsionaarne epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
PRE.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (päevaravi epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
AMB.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (ambulatoorne epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
PRST.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (päevaravi haigusjuhtumi statistika koondteatis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
STST.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (statsionaarse haigusjuhtumi statistika koondteatis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.

Kehtetuks tunnistatud koodid:
STE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
AMB.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
PRST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
STST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
STST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /mdstandard/Meditsiinidokumentide kontrollid/3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
Skematroni_Kontrollid_STE_AMB_PRE.zip ZIP 15KB
andmekvaliteedi kontrollid_10 07 13.xlsx XLSX 69KB