Meditsiinidokumentide kontrollid Statistikamooduli andmelaos ja/või valideerimismoodulis realiseeritud andmekvaliteedi kontrollide kirjeldav ja kontrolli teostamiskohta täpsustav tabel ning tehnilised schematron-kontrollid on lisatud allpool versioonide kaupa.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2

Versioon: 12
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2.12
Lisatud kontrollid järgmiste dokumentide uutele versioonidele:
- Statsionaarne epikriis (versioon 9)
- Ambulatoorne epikriis (versioon 10)
- Vastus saatekirjale (versioon 8)
- Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule (versioon 4)
- Saatekiri e-konsultatsioonile (versioon 4)
- Saatekiri haiglaravile (versioon 3)
- Saatekiri õendusabiteenusele (versioon 3)

Lisatud koodid:
SKV.EY.11-1 - Teise taseme analüüsi elemendi kontroll.
SKV.EY.11-2 - Teise taseme analüüsi kood peab olema määratud LOINC klassifikaatori alusel.
SKV.EY.11-3 - Teise taseme analüüsi puhul on kohustuslik määrata analüüsi kood.
SKV.EY.11-4 - Teise taseme analüüsi puhul on kohustuslik määrata analüüsi nimetus.
SKV.EY.12-1 - Kolmanda taseme analüüsi elemendi kontroll.
SKV.EY.12-2 - Kolmanda taseme analüüsi kood peab olema määratud LOINC klassifikaatori alusel.
SKV.EY.12-3 - Kolmanda taseme analüüsi puhul on kohustuslik määrata analüüsi kood.
SKV.EY.12-4 - Kolmanda taseme analüüsi puhul on kohustuslik määrata analüüsi nimetus.
SUR.EY.08-5 - Patsiendi soo tunnus peab vastama Eesti isikukoodi formaadireeglitele.
SUR.EY.05-3 - Dokumendi koostaja eriala element peab olema esitatud.
SUR.EY.05-4 - Dokumendi koostaja eriala kood peab olema täht + 3 numbrit.
SUR.EY.05-5 - Dokumendi koostaja eriala koodi OID-i väärtus peab algama 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.4.
SUR.32-1 - Kui „Surma põhjuse määramise alus" väärtuseks on märgitud „meditsiinidokument" või "laiba ülevaatus", siis ei tohi üheski surma põhjuse plokis olla kasutatud alljärgnevaid RHK-10 koode:R95, R96, R96.0, R96.1, R98, R99.
NHT.02-6 - Haigestumise aeg ei saa olla hilisem lõpliku kliinilise diagnoosi kinnitamise ajast.

Muutunud koodid:
SKV.EY.02 - Analüüs-parameeter struktuuri kasutamine ei ole enam saatekirja vastusel alates versioonist 8 kohustuslik.
NHT.11-3 - Peab olema üks kodeeritud diagnoos koos kinnitamise kuupäevaga, kontrollitakse, et diagnoos oleks määratud loendi 'Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi' kahe viimase versiooni alusel.
NHT.NY.14-3 - Dokumendi autori tervishoiutöötaja kood puudub või on formaat vale (peab olema täht + 5 numbrit).
NHT.NY.24-03 - Kui patsiendi sotsiaalmajanduslik seisund on 1 - töötav, siis peab eksisteerima ja olema täidetud patsiendi amet kodeeritud kujul või vabatekstina.
NHK.NY.01 - Dokumendi tüübi koodi vastavus. NB! Ajutiselt eemaldatud ja lisatud kontroll: Nakkushaige kahtluse teatist ei ole hetkel lubatud Tervise infosüsteemi saata!
HIV.NY.01 - Dokumendi tüübi koodi vastavus. NB! Ajutiselt eemaldatud ja lisatud kontroll: HIV nakkuse teatist ja HIV tõve teatist ei ole hetkel lubatud Tervise infosüsteemi saata!
SUR.22 - Kui surma algpõhjuse diagnoos on RHK-10 alampeatükist [S00-T98] ja välispõhjuse kood on täidetud, siis on kohustuslik märkida välispõhjuse kood RHK-10 alampeatükist [V01-Y98]. Kood on valest alampeatükist!
NHT.NY.18.1 - Autori eriala kood peab olema täht (N, E või S) + 3 numbrit!

Eemaldatud koodid:
NHT.NY.16-1 - Autori tervishoiutöötaja tüübi kood peab NAKIS-e teatise puhul olema "DOCTOR".
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/Meditsiinidokumentide kontrollid/12
Tase üles
Fail Tüüp Maht
AK_Kontrollid_AMB.sch SCH 25KB
AK_Kontrollid_AMB_K.sch SCH 6KB
AK_Kontrollid_AMB_K_v5.sch SCH 12KB
AK_Kontrollid_AMB_K_v6.sch SCH 61KB
AK_Kontrollid_IMM.sch SCH 42KB
AK_Kontrollid_KK.sch SCH 20KB
AK_Kontrollid_PNSPT.sch SCH 35KB
AK_Kontrollid_PRE.sch SCH 26KB
AK_Kontrollid_PRE_K.sch SCH 6KB
AK_Kontrollid_PRE_K_v5.sch SCH 12KB
AK_Kontrollid_SKV_K.sch SCH 70KB
AK_Kontrollid_SK_K.sch SCH 57KB
AK_Kontrollid_SPT.sch SCH 32KB
AK_Kontrollid_ST.sch SCH 27KB
AK_Kontrollid_STE.sch SCH 31KB
AK_Kontrollid_STE_K.sch SCH 7KB
AK_Kontrollid_STE_K_v5.sch SCH 13KB
AK_Kontrollid_STE_K_v6.sch SCH 62KB
AK_Kontrollid_ST_K.sch SCH 5KB
AK_Kontrollid_SUT.sch SCH 27KB
AK_Kontrollid_SYE_K_v5.sch SCH 9KB
AK_kontrollid_statistikamoodul_v12.xls Microsoft Excel 112KB
AK_kontrollid_valideerimismoodul_v12.xls Microsoft Excel 326KB
NAKIS_kontrollid_HIV.sch SCH 75KB
NAKIS_kontrollid_HIV_v3.sch SCH 82KB
NAKIS_kontrollid_NHK.sch SCH 65KB
NAKIS_kontrollid_NHK_v3.sch SCH 68KB
NAKIS_kontrollid_NHT.sch SCH 92KB
NAKIS_kontrollid_NHT_v3.sch SCH 100KB