Meditsiinidokumentide kontrollid Statistikamooduli andmelaos ja/või valideerimismoodulis realiseeritud andmekvaliteedi kontrollide kirjeldav ja kontrolli teostamiskohta täpsustav tabel ning tehnilised schematron-kontrollid on lisatud allpool versioonide kaupa.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2

Versioon: 11
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2.11
Lisatud andmekontrollid surma andmeid sisaldavatele dokumentidele: surmateatis, surma põhjuse teatis, perinataalsurma põhjuse teatis, kiirabikaart.

Lisatud koodid (valideerimismooduli andmekvaliteedi kontrollides):
SUR.EY.01 - Dokumendi numbri kontroll
SUR.EY.02 - Dokumendi tüübi kontroll
SUR.EY.03 - Dokumendi koostamise aja kontroll
SUR.EY.04 - Dokumendi autori tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.05 - Autori kontaktandmete olemasolu
SUR.EY.06 - Asutuse andmete olemasolu
SUR.EY.07 - Autori asutuse koodi olemasolu
SUR.EY.08 - Surnu isikukoodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.10 - Surnu soo olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.11 - Surnu sünniaja olemasolu
SUR.EY.12 - Surnu isikut tõendava dokumendi numbri olemasolu
SUR.EY.13 - Surnu isikut tõendava dokumendi andmete olemasolu
SUR.EY.14 - Surnu ema andmete olemasolu
SUR.EY.15 - Surnu ema isikukoodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.16 - Surnu ema nime olemasolu
SUR.01 - Surma andmete olemasolu
SUR.02 - Surma aja olemasolu ja korrektsus
SUR.03 - Surmakoha andmete olemasolu
SUR.04 - Surmakoha aadressi olemasolu
SUR.05 - Suremispaiga andmete olemasolu
SUR.06 - Suremispaigaks märgitud asutuse nime olemasolu
SUR.07 - Suremispaigaks märgitud asutuse registrikoodi olemasolu
SUR.08 - Suremispaiga täpsustuse olemasolu
SUR.10 - Surma põhjuse andmete olemasolu
SUR.11 - Surma põhjuse mõistekoodi korrektsus
SUR.12 - Surma põhjuse määramise aluse andmete olemasolu
SUR.13 - Surma tinginud asjaolu andmete olemasolu
SUR.14 - Surma tinginud asjaolu täpsustuse olemasolu
SUR.15 - Surma põhjuse määraja andmed
SUR.16 - Vahetu surmapõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.17 - Varasema surmapõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.18 - Surma algpõhjuse andmete olemasolu
SUR.19 - Surma algpõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.20 - Välispõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.21 - Välispõhjuse diagnoosi olemasolu
SUR.22 - Välispõhjuse 5-kohalise koodi olemasolu
SUR.23 - Vigastuse toimumise kuupäeva olemasolu
SUR.24 - Surma soodustanud olulise seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.25 - Perinataalsurma saabumise aja olemasolu
SUR.26 - Peamise surma põhjustanud haiguse või seisundi andmete olemasolu
SUR.27 - Peamise surma põhjustanud haiguse või seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.28 - Haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.29 - Peamise emapoolse haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.30 - Teise emapoolse haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.31 - Muu kaasneva seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/Meditsiinidokumentide kontrollid/11
Tase üles
Fail Tüüp Maht
AK_Kontrollid_AMB.sch SCH 25KB
AK_Kontrollid_AMB_K.sch SCH 6KB
AK_Kontrollid_AMB_K_v5.sch SCH 12KB
AK_Kontrollid_AMB_K_v6.sch SCH 61KB
AK_Kontrollid_IMM.sch SCH 42KB
AK_Kontrollid_KK.sch SCH 20KB
AK_Kontrollid_PNSPT.sch SCH 33KB
AK_Kontrollid_PRE.sch SCH 26KB
AK_Kontrollid_PRE_K.sch SCH 6KB
AK_Kontrollid_PRE_K_v5.sch SCH 12KB
AK_Kontrollid_SKV_K.sch SCH 40KB
AK_Kontrollid_SK_K.sch SCH 56KB
AK_Kontrollid_SPT.sch SCH 29KB
AK_Kontrollid_ST.sch SCH 27KB
AK_Kontrollid_STE.sch SCH 31KB
AK_Kontrollid_STE_K.sch SCH 7KB
AK_Kontrollid_STE_K_v5.sch SCH 13KB
AK_Kontrollid_STE_K_v6.sch SCH 62KB
AK_Kontrollid_ST_K.sch SCH 5KB
AK_Kontrollid_SUT.sch SCH 25KB
AK_Kontrollid_SYE_K_v5.sch SCH 9KB
AK_kontrollid_statistikamoodul_v11.xls Microsoft Excel 112KB
AK_kontrollid_valideerimismoodul_v11.xls Microsoft Excel 302KB
NAKIS_kontrollid_HIV.sch SCH 74KB
NAKIS_kontrollid_HIV_v3.sch SCH 82KB
NAKIS_kontrollid_NHK.sch SCH 65KB
NAKIS_kontrollid_NHK_v3.sch SCH 68KB
NAKIS_kontrollid_NHT.sch SCH 92KB
NAKIS_kontrollid_NHT_v3.sch SCH 98KB