Meditsiinidokumentide kontrollid Statistikamooduli andmelaos ja/või valideerimismoodulis realiseeritud andmekvaliteedi kontrollide kirjeldav ja kontrolli teostamiskohta täpsustav tabel ning tehnilised schematron-kontrollid on lisatud allpool versioonide kaupa.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.2

Kaust: /mdstandard/Meditsiinidokumentide kontrollid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Andmekvaliteedi kontrolli alammoodul kontrollib dokumendi struktuuri, kohustuslike väärtuste olemasolu, kasutatud koodide õigsust ning teostab loogilised ristkontrollid veendumaks dokumendi korrektsuses. Dokumendis esinevad vead klassifitseeritakse andmekvaliteedi kontrolli moodulis järgmiselt:
kriitilised (andmete töötlemine katkestatakse),
olulised (ei takista dokumendist saadud andmetega edasi töötamist, aga viga tuleb parandada),
hoiatused (kahtlased kohad, mis vajavad kontrollimist).
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
10 Versioon 10
Lisatud laste tervise aruannete andmekontrollid tervisekontrolli kasvamise ja läbivaatuse teatistele. Kontrollid rakenduvad andmete laadimisel statistikamooduli andmelattu. Lisaks on parandatud immuniseerimise teatise ja saatekirja andmekontrolle.

Lisatud koodid (statistikamooduli andmekvaliteedi kontrollides):
KVT.TK.01.01 - Kasvamise teatise tervisekontrolli kuupäeva lubatavus (tulevik)
KVT.TK.01.02 - Kasvamise teatise tervisekontrolli kuupäeva lubatavus (minevik)
KVT.TK.02 - Kasvamise teatise lapse vanuse lubatavus
KVT.WT.01 - Kaalumise vanusegrupi koodi lubatavus
KVT.WT.02.01 - Kaalumise kuupäeva lubatavus (tulevik)
KVT.WT.02.02 - Kaalumise kuupäeva lubatavus (minevik)
KVT.WT.03 - Kaalumise tulemuse kontroll
KVT.HT.01 - Pikkuse mõõtmise vanusegrupi koodi lubatavus
KVT.HT.02.01 - Pikkuse mõõtmise kuupäeva lubatavus (tulevik)
KVT.HT.02.02 - Pikkuse mõõtmise kuupäeva lubatavus (minevik)
KVT.HT.03 - Pikkuse mõõtmise tulemuse kontroll
KVT.BMI.01 - KMI mõõtmise vanusegrupi koodi lubatavus
KVT.BMI.02.01 - KMI mõõtmise kuupäeva lubatavus (tulevik)
KVT.BMI.02.02 - KMI mõõtmise kuupäeva lubatavus (minevik)
KVT.BMI.03 - KMI mõõtmise tulemuse kontroll
LVT.TK.01.01 - Läbivaatuse teatise tervisekontrolli kuupäeva lubatavus (tulevik)
LVT.TK.01.02 - Läbivaatuse teatise tervisekontrolli kuupäeva lubatavus (minevik)
LVT.TK.02 - Läbivaatuse teatise lapse vanuse lubatavus
LVT.DET.01 - Detailandmete vanusegrupi koodi lubatavus
LVT.DET.02.01 - Detailandmete hindamise kuupäeva lubatavus (tulevik)
LVT.DET.02.02 - Detailandmete hindamise kuupäeva lubatavus (minevik)
LVT.BP.01 - Vererõhu mõõtmise vanusegrupi koodi lubatavus
LVT.BP.02.01 - Vererõhu mõõtmise kuupäeva lubatavus (tulevik)
LVT.BP.02.02 - Vererõhu mõõtmise kuupäeva lubatavus (minevik)
LVT.BP.03.01 - Süstoolse vererõhu mõõtmise tulemuse olemasolu
LVT.BP.03.02 - Diastoolse vererõhu mõõtmise tulemuse olemasolu
LVT.BP.03.03 - Süstoolse vererõhu mõõtmise tulemuse numbrilisuse kontroll
LVT.BP.04.01 - Süstoolse vererõhu mõõtmise tulemuse lubatavus
LVT.BP.04.02 - Diastoolse vererõhu mõõtmise tulemuse lubatavus
LVT.BP.05 - Diastoolne vererõhk peab olema väiksem kui süstoolne vererõhk
LVT.VIS.01 - Nägemisteravuse kontrolli vanusegrupi koodi lubatavus
LVT.VIS.02.01 - Nägemisteravuse kontrolli kuupäeva lubatavus (tulevik)
LVT.VIS.02.02 - Nägemisteravuse kontrolli kuupäeva lubatavus (minevik)
LVT.VIS.03 - Nägemisteravuse kontrolli tulemuse lubatavus
LVT.VIS.04 - Nägemisteravuse kontrolli tulemuse esituse kontroll

Muudetud koodid (valideerimismooduli andmekvaliteedi kontrollides):
IMM.EY.06 - Dokumendi autori tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.07 - Autori eriala olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.11 - Patsiendi isikukoodi olemasolu ja korrektsus (29.08.2018)
SK.EY.04 - Patsiendi kontaktandmed saatekirjal
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
11 Versioon 11
Lisatud andmekontrollid surma andmeid sisaldavatele dokumentidele: surmateatis, surma põhjuse teatis, perinataalsurma põhjuse teatis, kiirabikaart.

Lisatud koodid (valideerimismooduli andmekvaliteedi kontrollides):
SUR.EY.01 - Dokumendi numbri kontroll
SUR.EY.02 - Dokumendi tüübi kontroll
SUR.EY.03 - Dokumendi koostamise aja kontroll
SUR.EY.04 - Dokumendi autori tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.05 - Autori kontaktandmete olemasolu
SUR.EY.06 - Asutuse andmete olemasolu
SUR.EY.07 - Autori asutuse koodi olemasolu
SUR.EY.08 - Surnu isikukoodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.10 - Surnu soo olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.11 - Surnu sünniaja olemasolu
SUR.EY.12 - Surnu isikut tõendava dokumendi numbri olemasolu
SUR.EY.13 - Surnu isikut tõendava dokumendi andmete olemasolu
SUR.EY.14 - Surnu ema andmete olemasolu
SUR.EY.15 - Surnu ema isikukoodi olemasolu ja korrektsus
SUR.EY.16 - Surnu ema nime olemasolu
SUR.01 - Surma andmete olemasolu
SUR.02 - Surma aja olemasolu ja korrektsus
SUR.03 - Surmakoha andmete olemasolu
SUR.04 - Surmakoha aadressi olemasolu
SUR.05 - Suremispaiga andmete olemasolu
SUR.06 - Suremispaigaks märgitud asutuse nime olemasolu
SUR.07 - Suremispaigaks märgitud asutuse registrikoodi olemasolu
SUR.08 - Suremispaiga täpsustuse olemasolu
SUR.10 - Surma põhjuse andmete olemasolu
SUR.11 - Surma põhjuse mõistekoodi korrektsus
SUR.12 - Surma põhjuse määramise aluse andmete olemasolu
SUR.13 - Surma tinginud asjaolu andmete olemasolu
SUR.14 - Surma tinginud asjaolu täpsustuse olemasolu
SUR.15 - Surma põhjuse määraja andmed
SUR.16 - Vahetu surmapõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.17 - Varasema surmapõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.18 - Surma algpõhjuse andmete olemasolu
SUR.19 - Surma algpõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.20 - Välispõhjuse sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.21 - Välispõhjuse diagnoosi olemasolu
SUR.22 - Välispõhjuse 5-kohalise koodi olemasolu
SUR.23 - Vigastuse toimumise kuupäeva olemasolu
SUR.24 - Surma soodustanud olulise seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.25 - Perinataalsurma saabumise aja olemasolu
SUR.26 - Peamise surma põhjustanud haiguse või seisundi andmete olemasolu
SUR.27 - Peamise surma põhjustanud haiguse või seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.28 - Haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.29 - Peamise emapoolse haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.30 - Teise emapoolse haiguse või seisundi, mis põhjustas surma, sõnalise diagnoosi olemasolu
SUR.31 - Muu kaasneva seisundi sõnalise diagnoosi olemasolu
Staatus: Publitseeritud
2 Versioon 2
Muudetud koodi nimetuse sõnastust:
STE.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi kehtivus
STE.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi kehtivus
STE. EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi kehtivus haiglast väljakirjutamisel
STE.EY.05 -Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
STE.HR.05 - Osakonnas viibimise andmete olemasolu
PRE.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi kehtivus
PRE.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi kehtivus
PRE.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi kehtivus haiglast väljakirjutamisel
PRE.EY.05 -Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
AMB.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi kehtivus
AMB.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi kehtivus
AMB.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
PRST.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi kehtivus
PRST.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi kehtivus
PRST.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi kehtivus haiglast väljakirjutamisel
PRST.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
STST.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi kehtivus haiglast väljakirjutamisel
STST.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu

Muudetud koodi sisu:
STE.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi kehtivus
STE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
PRE.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi kehtivus
PRE.HR.07 - Päevaravi korral ei tohi olla üleviimist teise haiglasse
PRE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
AMB.HR.05 - Vastuvõtu eksisteerimine
AMB.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
PRST.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi kehtivus
PRST.HR.07 - Päevaravi korral ei tohi olla üleviimist teise haiglasse
PRST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
STST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole

Muudetud vea taset:
STE.EY.05 -Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
STE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
PRE.EY.05 -Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
PRE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
AMB.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
AMB.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
PRST.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
PRST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole
STST.EY.05 - Patsienti identifitseeriva koodi olemasolu
STST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole

Lisatud koodid:
STE.EY.15 - Dokumendi tüübi nime kehtivus
STE.EY.16 - Patsiendi sünnikuupäeva formaadi kontroll
STE.HR.08 - Haigusjuhtumi alguskuupäeva lubatavus
STE.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
STE.ED.10 - Diagnoosi esinemine ei tohi olla vähetõenäoline
STE.ED.11 - Kaasuva haiguse diagnoos ei tohi olla välispõhjus
STE.ED.12 - Välispõhjusena võib kasutada ainult välispõhjuse diagnoose
STE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRE.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
PRE.EY.16 - Patsiendi sünnikuupäeva formaadi kontroll
PRE.HR.08 - Haigusjuhtumi alguskuupäeva lubatavus
PRE.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
PRE.ED.10 - Diagnoosi esinemine ei tohi olla vähetõenäoline
PRE.ED.11 - Kaasuva haiguse diagnoos ei tohi olla välispõhjus
PRE.ED.12 - Välispõhjusena võib kasutada ainult välispõhjuse diagnoose
PRE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
AMB.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
AMB.EY.16 - Patsiendi sünnikuupäeva formaadi kontroll
AMB.HR.08 - Haigusjuhtumi alguskuupäeva lubatavus
AMB.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
AMB.ED.10 - Diagnoosi esinemine ei tohi olla vähetõenäoline
AMB.ED.11 - Kaasuva haiguse diagnoos ei tohi olla välispõhjus
AMB.ED.12 - Välispõhjusena võib kasutada ainult välispõhjuse diagnoose
AMB.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
PRST.EY.16 - Patsiendi sünnikuupäeva formaadi kontroll
PRST.HR.08 - Haigusjuhtumi alguskuupäeva lubatavus
PRST.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
PRST.ED.10 - Diagnoosi esinemine ei tohi olla vähetõenäoline
PRST.ED.11 - Kaasuva haiguse diagnoos ei tohi olla välispõhjus
PRST.ED.12 - Välispõhjusena võib kasutada ainult välispõhjuse diagnoose
PRST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STST.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi kehtivus
STST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
STST.EY.16 - Patsiendi sünnikuupäeva formaadi kontroll
STST.HR.08 - Haigusjuhtumi alguskuupäeva lubatavus
STST.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
STST.ED.10 - Diagnoosi esinemine ei tohi olla vähetõenäoline
STST.ED.11 - Kaasuva haiguse diagnoos ei tohi olla välispõhjus
STST.ED.12 - Välispõhjusena võib kasutada ainult välispõhjuse diagnoose
STST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
STST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem

Kehtetuks tunnistatud koodid:
AMB.EY.01.005 - Patsiendi lahkumise viisi koodi kehtivus
AMB.EY.01.006 - Patsiendi ameti koodi kehtivus
AMB.HR.07 - Üleviimise korral TTO olemasolu (kuhu viidi üle)
AMB.HO.01 - Osakonda saabumise aja olemasolu
AMB.HO.02 - Osakonnast lahkumise kuupäeva olemasolu
AMB.HO.03 - Osakonda saabumise ja lahkumise aja võrdlus
AMB.HO.04 - Osakondades viibimise kattuvus
AMB.HO.05 - Osakonnast lahkumise ja uude saabumise vahe
AMB.HO.06 - Voodiprofiili olemasolu
AMB.HO.07 - Osakonnas viibimise alguse ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.HO.08 - Osakonnas viibimise lõpu ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud skematroni kontrollide XML-sõnumid statsionaarse(STE), ambulatoorse(AMB) ja päevaravi(PRE) epikriiside jaoks.
Lisatud koodid:
PRE.HR.07 - Üleviimise korral TTO olemasolu (kuhu viidi üle)
STE.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STE.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
STE.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRE.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRE.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRE.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
AMB.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.ET.03.02 - Analüüsi aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
AMB.ET.04.02 - Analüüsi tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRST.ED.04.01 - Põhihaiguse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.02 - Põhihaiguse tüsistuse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.03 - Kaasuva haiguse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ED.04.04 - Välispõhjuse diagnoosi koodi olemasolu
PRST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRST.ET.05 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STST.ED.04.01 - Põhihaiguse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.02 - Põhihaiguse tüsistuse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.03 - Kaasuva haiguse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ED.04.04 - Välispõhjuse diagnoosi koodi olemasolu
STST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
STST.ET.05 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STE.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (statsionaarne epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
PRE.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (päevaravi epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
AMB.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (ambulatoorne epikriis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
PRST.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (päevaravi haigusjuhtumi statistika koondteatis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.
STST.VM.01 - Käsitsi vigaseks märgitud dokument (statsionaarse haigusjuhtumi statistika koondteatis) või andmerida. Dokumente ja andmeridu saavad vigaseks märkida ainult need kasutajad, kellele on administraatori poolt antud vastavad õigused.

Kehtetuks tunnistatud koodid:
STE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRE.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
AMB.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
PRST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
PRST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
STST.EY.15 - Klassifikaatori koodi ja nimetuse vastavus
STST.ET.03 - Toimingu tegemise aeg haigusjuhtumi ajal
STST.ET.04 - Toimingute hulk peab olema nullist suurem
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud NAKISE (HIV nakkuse teatis, HIV tõve teatis, nakkushaiguse kahtluse teatis ja nakkushaige teatis) schematron kontrollide kirjeldused ja kontrollid.

Kehtetuks tunnistatud koodid:
STE.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
PRE.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
AMB.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
PRST.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele
STST.ED.09 - Diagnoosi lubatavus vastavalt vanusele

Muudetud kontrolle või kontrolli kirjeldust koodides:
STE.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.01.002 - Haigusjuhtumi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi olemasolu ja kehtivus haiglast väljakirjutamisel
STE.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.01.007 - Toimingu tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STE.EY.14 - Dokumendi koostaja kuuluvus registrisse
STE.EY.15 - Dokumendi tüübi koodi ja nimetuse kehtivus
STE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole ja vanusele
STE.ET.01 - Toimingu koodi olemasolu
STE.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRE.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRE.EY.01.002 - Haigusjuhtumi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRE.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi olemasolu ja kehtivus
PRE.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi olemasolu ja kehtivus
PRE.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi olemasolu ja kehtivus haiglast väljakirjutamisel
PRE.EY.01.007 - Toimingu tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRE.EY.14 - Dokumendi koostaja kuuluvus registrisse
PRE.EY.15 - Dokumendi tüübi koodi ja nimetuse kehtivus
PRE.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole ja vanusele
PRE.ET.01 - Toimingu koodi olemasolu
PRE.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
AMB.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
AMB.EY.01.002 - Haigusjuhtumi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
AMB.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi kehtivus
AMB.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi olemasolu ja kehtivus
AMB.EY.01.007 - Toimingu tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
AMB.EY.15 - Dokumendi tüübi koodi ja nimetuse kehtivus
AMB.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole ja vanusele
AMB.ET.01 - Toimingu koodi olemasolu
AMB.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
AMB.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
PRST.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.01.002 - Haigusjuhtumi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.01.005 - Patsiendi seisundi koodi olemasolu ja kehtivus haiglast väljakirjutamisel
PRST.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.01.007 - Toimingu tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
PRST.EY.14 - Dokumendi koostaja kuuluvus registrisse
PRST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole ja vanusele
PRST.ET.01 - Toimingu koodi olemasolu
PRST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
PRST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
STST.EY.01.001 - Dokumendi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STST.EY.01.002 - Haigusjuhtumi tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STST.EY.01.003 - Pöördumise viisi koodi olemasolu ja kehtivus
STST.EY.01.004 - Pöördumise erakorralisuse olemasolu ja koodi kehtivus
STST.EY.01.006 - Voodiprofiili koodi olemasolu ja kehtivus
STST.EY.01.007 - Toimingu tüübi koodi olemasolu ja kehtivus
STST.EY.14 - Dokumendi koostaja kuuluvus registrisse
STST.ED.08 - Diagnoosi lubatavus vastavalt soole ja vanusele
STST.ET.01 - Toimingu koodi olemasolu
STST.ET.03.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi alguse vastavus
STST.ET.04.01 - Toimingu tegemise aja ja haigusjuhtumi lõpu vastavus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Kehtetuks tunnistatud koodid:
HIV.NY.12.1 - Autori asutuse kontaktandmed
HIV.S.02.4 - Testimise põhjuse täpsustav diagnoosi olemasolu
HIV.S.06 - Diagnoosi olemasolu
NHK.NY.12.1 - Autori asutuse kontaktandmed
NHT.NY.12.1 - Autori asutuse kontaktandmed
NHK.29.6 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev

Muudetud kontrolle või kontrolli kirjeldust koodides:
HIV.NY.23 - Seotud dokumendi kontroll
HIV.S.03.1.3 - Perinataalne nakatumine - rinnaga toitmise tunnuse olemasolu
HIV.NY.02 - Dokumendi koostamise aja vastavus
HIV.S.01 - Haigestumise aeg
NHK.NY.23 - Seotud dokumendi kontroll
NHK.25 - Loomahammustuse kuupäeva nõuded
NHK.NY.02 - Dokumendi koostamise aja vastavus
NHT.NY.23 - Seotud dokumendi kontroll
NHT.25 - Loomahammustuse kuupäeva nõuded

Lisatud koodid:
NHT.29.6 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev

Lisatud NAKISe teatiste klassifikaatorite kontrollide kirjeldused:
HIV.KK-0001 - HIV.KK-0005
HIV.KK-0008 - HIV.KK-0016
HIV.KK-0022
NHK.KK-0001 - NHK.KK-0003
NHK.KK-0013
NHK.KK-0019
NHK.KK-0021
NHT.KK-0001 - NHK.KK-0003
NHK.KK-0006
NHK.KK-0013 - NHK.KK-0020
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Täiendatud NAKIS-e teatiste andmekontrolle. NAKIS-e teatiste versioonidele 1 ja 2 rakendatakse seire-valideerimismoodulis schematrone:
NAKIS_kontrollid_HIV.sch
NAKIS_kontrollid_NHK.sch
NAKIS_kontrollid_NHT.sch
NAKIS-e teatiste versioonile 3 rakendatakse seire-valideerimismoodulis schematrone:
NAKIS_kontrollid_HIV_v3.sch
NAKIS_kontrollid_NHK_v3.sch
NAKIS_kontrollid_NHT_v3.sch

Kehtetuks tunnistatud koodid:
NHT.09 - Nakkushaige teatisel haiguse levikutee koodi olemasolu
NHT.10 - Nakkushaiguse teatisel peab olema üks haigustekitaja
NHT.13 - NH teatisel on gripi puhul antiviraalse ravi info kohustuslik

Muudetud koodid:
HIV.NY.01 - Dokumendi tüübi koodi vastavus
HIV.NY.05 - Patsiendi tegeliku elukoha olemasolu
HIV.NY.13 - Autori asutuse või konkreetse korpuse, praksise aadressi olemasolu
HIV.NY.18 - Autori eriala olemasolu
HIV.NY.25 - Dokumendi numbri (ID) olemasolu kontroll
HIV.S.01 - Haigestumise aeg
HIV.S.03.1.1 - Vastsündinu spetsiifiline profülaktiline ravi (ARV) tunnuse olemasolu
HIV.S.03.1.2 - Perinataalne nakatumine - sünnituse meetodi juures bioloogilise ema mõistekoodi ja diagnoosi kontroll
HIV.S.03.1.3 - Perinataalne nakatumine - bioloogilise ema mõistekoodi ja rinnaga toitmise tunnuse olemasolu
HIV.S.03.1.4 - Perinataalne nakatumine - bioloogilise ema mõistekoodi ema ARV ravi tunnuse olemasolu
HIV.S.03.2 - Seksuaalsel teel nakkuse leviku andmed
HIV.S.04 - Nakatumise andmed on kohustuslikud
HIV.S.05.2 - Patsiendi ARV ravi tunnuse olemasolu
HIV.S.06 - Diagnoosi olemasolu
HIV.S.06.1 - Lubatud diagnoosid HIV nakkuse teatise puhul
NHK.05 - Esialgne diagnoos nakkushaiguse kahtluse teatises
NHK.06 - Nakkushaiguse kahtluse teatise esialgse diagnoosi staatuse õigsus
NHK.07 - Nakkushaige kahtluse teatisel esialgse diagnoosi kuupäeva formaadi õigsus
NHK.21 - NH kahtluse teatisel välisriigis viibimise andmed
NHK.22 - Välisriigis viibimise andmete nõuded
NHK.23 - Loomahammustuse sektsiooni mõistekoodid
NHK.24 - Loomahammustus loomahammustuse sektsioonis
NHK.25 - Loomahammustuse loomaliigi koodid
NHK.NY.01 - Dokumendi tüübi koodi vastavus
NHK.NY.05 - Patsiendi tegeliku elukoha olemasolu
NHK.NY.07 - Patsiendi sünniaja ja diagnoosi ning nakatumise aja vastavus
NHK.NY.13 - Autori asutuse või konkreetse korpuse, praksise aadressi olemasolu
NHK.NY.18 - Autori eriala olemasolu
NHK.NY.24 - Patsiendi töö- või õppekoha asutuse andmete olemasolu
NHT.11 - Peab olema üks kodeeritud diagnoos koos kinnitamise kuupäevaga
NHT.17 - NH teatisel muude haiguste levikutee andmed
NHT.21 - NH teatisel välisriigis viibimise andmed
NHT.22 - Välisriigis viibimise andmete nõuded
NHT.23 - Loomahammustuse sektsiooni mõistekoodid
NHT.24 - Loomahammustus/ puugirünne loomahammustuse sektsioonis
NHT.25 - Loomahammustuse loomaliigi koodid
NHT.29 - Immuniseerimise andmesektsioon NH teatisel
NHT.29.5 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev
NHT.29.6 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev
NHT.30 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise info
NHT.NY.01 - Dokumendi tüübi koodi vastavus
NHT.NY.13 - Autori asutuse või konkreetse korpuse, praksise aadressi olemasolu
NHT.NY.18 - Autori eriala olemasolu
NHT.NY.24 - Patsiendi töö- või õppekoha asutuse ja ameti andmete olemasolu
NHT.NY.25 - Dokumendi numbri (ID) olemasolu kontroll

Lisatud koodid:
HIV.NY.12.2 - Autori (tervishoiutöötaja) telefoni number
HIV.NY.26 - Välisriigi isiku nime kontroll
HIV.NY.27 - Andmete sisestamise aeg
HIV.NY.28 - Välisriigi isiku sünniaeg
HIV.S.07 - Laboriteatise number
NHK.28 - Loomahammustusega esmase pöördumise andmed
NHK.NY.12.2 - Autori (tervishoiutöötaja) telefoni number
NHK.NY.26 - Välisriigi isiku nime kontroll
NHK.NY.27 - Andmete sisestamise aeg
NHK.NY.28 - Välisriigi isiku sünniaeg
NHT.26 - Puugiründe koht loomahammustuse sektsioonis
NHT.27 - Looma jälgimise info loomahammustuse sektsioonis
NHT.28 - Loomahammustusega esmase pöördumise andmed
NHT.31 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise dooside arv
NHT.32 - Laboratoorse kinnituse kuupäev nakkushaiguse teatisel
NHT.NY.12.2 - Autori (tervishoiutöötaja) telefoni number
NHT.NY.26 - Välisriigi isiku nime kontroll
NHT.NY.27 - Andmete sisestamise aeg
NHT.NY.28 - Välisriigi isiku sünniaeg
STE.EY.17 - Analüüsi koodi ja nimetuse olemasolu
STE.EY.18 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
STE.EY.19 - Patoloogia uuringu koodi ja nimetuse olemasolu
PRE.EY.17 - Analüüsi koodi ja nimetuse olemasolu
PRE.EY.18 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
PRE.EY.19 - Patoloogia uuringu koodi ja nimetuse olemasolu
AMB.EY.17 - Analüüsi koodi ja nimetuse olemasolu
AMB.EY.18 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
AMB.EY.19 - Patoloogia uuringu koodi ja nimetuse olemasolu
SYE.EY.01 - Analüüsi koodi ja nimetuse olemasolu
SYE.EY.02 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
SKV.EY.01 - Analüüsi koodi ja nimetuse olemasolu
SKV.EY.02 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
SKV.EY.03 - Patoloogia uuringu koodi ja nimetuse olemasolu
KK-0023 - LOINC kontroll analüüsi sektsioonis analüüsi koodile
KK-0024 - LOINC kontroll analüüsi sektsioonis parameetri koodile
KK-0025 - LOINC kontroll patoloogia uuringud sektsioonis analüüsi koodile
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Lisatud kontrollid immuniseerimise teatisele, immuniseerimise andmeplokile ambulatoorsel (alates versioon 8) ja statsionaarsel epikriisil (alates versioon 7), koloskoopia, analüüside, patoloogia ja patomorfoloogilise diagnoosi andmeplokkidele vastusel saatekirjale (alates versioon 6), ambulatoorsel (alates versioon 8) ja statsionaarsel epikriisil (alates versioon 7).

Lisatud koodid:
STE.IMM.01 - Immuniseerimise andmeploki olemasolu
STE.IMM.02 - Immuniseerimise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
STE.IMM.03 - Haiguse mille vastu immuniseeriti kohustuslikkus
STE.IMM.04 - Immuunpreparaadi nimetuse kohustuslikkus
STE.IMM.05 - Toimeaine kohustuslikkus
STE.IMM.06 - Immuunpreparaadi partii numbri kohustuslikkus
STE.IMM.07 - Manustatud annuse kohustuslikkus
STE.IMM.08 - Manustamise kordsuse kohustuslikkus
STE.IMM.09 - Immuniseerimise staatuse mõistekoodi kohustuslikkus ja korrektsus
STE.IMM.10 - Immuniseerimise kuuri andmete korrektsus
STE.IMM.11 - Immuniseerija andmete kohustuslikkus
STE.IMM.12 - Immuniseerija nime kohustuslikkus
STE.IMM.13 - Immuniseerija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
STE.IMM.14 - Immuniseerija eriala olemasolu ja korrektsus
STE.IMM.15 - Immuniseerimise kõrvalnähtude ilmnemise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
STE.IMM.16 - Immuniseerimise kõrvalnähu kohustuslikkus kõrvalnähtude andmeplokis
STE.IMM.17 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija andmete kohustuslikkus
STE.IMM.18 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija nime kohustuslikkus
STE.IMM.19 - Kõrvalnähu diagnoosija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
STE.IMM.20 - Kõrvalnähu diagnoosija eriala olemasolu ja korrektsus
AMB.IMM.01 - Immuniseerimise andmeploki olemasolu
AMB.IMM.02 - Immuniseerimise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
AMB.IMM.03 - Haiguse mille vastu immuniseeriti kohustuslikkus
AMB.IMM.04 - Immuunpreparaadi nimetuse kohustuslikkus
AMB.IMM.05 - Toimeaine kohustuslikkus
AMB.IMM.06 - Immuunpreparaadi partii numbri kohustuslikkus
AMB.IMM.07 - Manustatud annuse kohustuslikkus
AMB.IMM.08 - Manustamise kordsuse kohustuslikkus
AMB.IMM.09 - Immuniseerimise staatuse mõistekoodi kohustuslikkus ja korrektsus
AMB.IMM.10 - Immuniseerimise kuuri andmete korrektsus
AMB.IMM.11 - Immuniseerija andmete kohustuslikkus
AMB.IMM.12 - Immuniseerija nime kohustuslikkus
AMB.IMM.13 - Immuniseerija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
AMB.IMM.14 - Immuniseerija eriala olemasolu ja korrektsus
AMB.IMM.15 - Immuniseerimise kõrvalnähtude ilmnemise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
AMB.IMM.16 - Immuniseerimise kõrvalnähu kohustuslikkus kõrvalnähtude andmeplokis
AMB.IMM.17 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija andmete kohustuslikkus
AMB.IMM.18 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija nime kohustuslikkus
AMB.IMM.19 - Kõrvalnähu diagnoosija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
AMB.IMM.20 - Kõrvalnähu diagnoosija eriala olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.01 - Standardi versiooni olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.02 - Dokumendi numbri kontroll
IMM.EY.03 - Dokumendi tüübi olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.04 - Dokumendi koostamise aja olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.05 - Autori nime kohustuslikkus
IMM.EY.06 - Dokumendi autori tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.07 - Autori eriala olemasolu ja korrektsus
IMM.EY.08 - Autori tervishoiuasutuse andmete kohustuslikkus
IMM.EY.09 - Autori tervishoiuasutuse äriregistri koodi olemasolu ja korrektus
IMM.EY.10 - Autori asutuse nime kohustuslikkus
IMM.EY.11 - Patsiendi isikukoodi olemasolu ja korrektsus
IMM.01 - Anamneesi kirjelduse olemasolu
IMM.02 - Immuniseerimise sektsiooni ja andmete olemasolu
IMM.03 - Immuniseerimise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
IMM.04 - Haiguse mille vastu immuniseeriti kohustuslikkus
IMM.05 - Immuunpreparaadi nimetuse kohustuslikkus
IMM.06 - Toimeaine kohustuslikkus
IMM.07 - Immuunpreparaadi partii numbri kohustuslikkus
IMM.08 - Manustatud annuse kohustuslikkus
IMM.09 - Manustamise kordsuse kohustuslikkus
IMM.10 - Immuniseerimise staatuse mõistekoodi kohustuslikkus ja korrektsus
IMM.11 - Immuniseerimise kuuri andmete korrektsus
IMM.12 - Immuniseerija andmete kohustuslikkus
IMM.13 - Immuniseerija nime kohustuslikkus
IMM.14 - Immuniseerija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
IMM.15 - Immuniseerija eriala olemasolu ja korrektsus
IMM.16 - Immuniseerimise kõrvalnähtude ilmnemise kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
IMM.17 - Immuniseerimise kõrvalnähu kohustuslikkus kõrvalnähtude andmeplokis
IMM.18 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija andmete kohustuslikkus
IMM.19 - Immuniseerimise kõrvalnähu diagnoosija nime kohustuslikkus
IMM.20 - Kõrvalnähu diagnoosija tervishoiutöötaja koodi olemasolu ja korrektsus
IMM.21 - Kõrvalnähu diagnoosija eriala olemasolu ja korrektsus
IMM.22 - Tuberkuliin/Mantoux testi andmete olemasolu
IMM.23 - Tuberkuliin/Mantoux testi kuupäeva kohustuslikkus ja formaat
IMM.24 - Tuberkuliin/Mantoux testi tulemuse mõistekoodi kohustuslikkus ja korrektsus
KK-0026 - Vaktsiinvälditavad haigused ja haigustekitajad
KK-0027 - Teostamata koloskoopia põhjus
KK-0028 - Soole ettevalmistus
KK-0029 - Uuringu leid
KK-0030 - Polüübi kuju
KK-0031 - Polüübi koe hinnang
KK-0032 - Polüübi eemaldamise täielikkus
KK-0033 - Koloskoopia tüsistused
KK-0034 - Uuringu paige koloskoopias
KK-0035 - Patomorfoloogiline diagnoos
KK-0036 - Uuringu paige patoloogia uuringutes
KK-0037 - Uuringu paige patomorfoloogilise diagnoosis SKV-l
KK-0038 - Histoloogiline diferentseerumise aste
KK-0039 - Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi
KK-0040 - Pahaloomulise kasvaja staadium
KK-0041 - Residuaaltuumor
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Parandatud NAKIS teatiste andmekontrolle:
1) täiendatud kontrollides esinevaid XPath'e;
2) nakkushaige teatise reegleid täiendatud kontrolliga, et nakkushaiguse teatisel peab diagnoos olema määratud loendi „Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi“ viimase versiooni alusel;
3) nakkushaige kahtluse teatise reegleid täiendatud kontrolliga, et nakkushaiguse kahtluse teatisel peab diagnoos olema määratud loendi „Nakkushaiguskahtluste nimekiri RHK-10 järgi“ viimase versiooni alusel.

Muudetud koodid:
HIV.NY.03 - Dokumendi versiooni numbri olemasolu
HIV.S.03.1.1 - Vastsündinu spetsiifiline profülaktiline ravi (ARV) tunnuse olemasolu
HIV.S.03.1.3 - Perinataalne nakatumine - bioloogilise ema mõistekoodi ja rinnaga toitmise tunnuse olemasolu
HIV.S.03.1.4 - Perinataalne nakatumine - bioloogilise ema mõistekoodi ema ARV ravi tunnuse olemasolu
HIV.S.05.2 - Patsiendi ARV ravi tunnuse olemasolu
NHK.05 - Esialgne diagnoos nakkushaiguse kahtluse teatises
NHK.NY.03 - Dokumendi versiooni numbri olemasolu
NHT.11 - Peab olema üks kodeeritud diagnoos koos kinnitamise kuupäevaga
NHT.12 - NH teatisel on mõne diagnoosi puhul raseduse info kohustuslik
NHT.27 - Looma jälgimise info loomahammustuse sektsioonis
NHT.29.5 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev
NHT.29.6 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise kuupäev
NHT.30 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise info
NHT.31 - Diagnoositud haiguse vastu immuniseerimise dooside arv
NHT.NY.03 - Dokumendi versiooni numbri olemasolu
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
9 Versioon 9
Lisatud schematron kontrollid:
- koloskoopia andmeplokile ambulatoorsel, statsionaarsel epikriisil, saatekirja vastusel, ambulatoorse vastuvõtu ja e-konsultatsiooni saatekirjal
- peamiste kohustuslike andmeväljade kontrollid ambulatoorse vastuvõtu ja e-konsultatsiooni saatekirjade versioonile 3.

Ambulatoorse vastuvõtu ja e-konsultatsiooni saatekirjale rakendatud järgmised klassifikaatori kontrollid:
KK-0001 - Dokumendi tüübi kontroll
KK-0015 - Diagnoosi liik
KK-0016 - Diagnoosi statistiline liik
KK-0027 - Teostamata koloskoopia põhjus
KK-0028 - Soole ettevalmistus
KK-0029 - Uuringu leid
KK-0030 - Polüübi kuju
KK-0031 - Polüübi koe hinnang
KK-0032 - Polüübi eemaldamise täielikkus
KK-0033 - Koloskoopia tüsistused
KK-0034 - Uuringu paige koloskoopias
KK-0035 - Patomorfoloogiline diagnoos
KK-0036 - Uuringu paige patoloogia uuringutes
KK-0038 - Histoloogiline diferentseerumise aste
KK-0039 - Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi
KK-0040 - Pahaloomulise kasvaja staadium
KK-0041 - Residuaaltuumor

Lisatud koodid:
KOL.01 - Koloskoopia uuringu kood ja nimetus
KOL.02 - Koloskoopia teostamise aeg
KOL.03 - Teostamata koloskoopia ära jäämise või katkemise põhjus
KOL.04 - Koloskoopia uuringu tüsistuse andmeploki tehniline kood
KOL.05 - Koloskoopia uuringu tüsistuse kood ja nimetus
KOL.06 - Umbsoolde jõudmise andmeploki olemasolu
KOL.07 - Umbsoolde jõudmise tõeväärtus koloskoopia uuringu andmetes
KOL.08 - Soole ettevalmistuse kvaliteedi andmeploki olemasolu
KOL.09 - Soole ettevalmistuse kood ja nimetus koloskoopia uuringu andmetes
KOL.10 - Koloskoobi väljatoomise aja andmeploki olemasolu
KOL.11 - Koloskoobi väljatoomise aeg
KOL.12 - Koloskoopia uuringu leid
KOL.13 - Leiu paige koloskoopia uuringu tulemuses
KOL.14 - Histoloogia tellimuse olemasolu
KOL.15 - Polüübi andmed koloskoopia uuringu tulemuses
KOL.16 - Polüübi koe endoskoopiline hinnang
KOL.17 - Polüübi kuju sektsiooni olemasolu
KOL.18 - Polüübi kuju kood ja nimetus
KOL.19 - Polüübi suuruse sektsiooni olemasolu
KOL.20 - Polüübi suurus
KOL.21 - Polüübi eemaldamise sektsiooni olemasolu
KOL.22 - Polüübi eemaldamise täielikkuse kood ja nimetus
KOL.23 - Koloskoopia teostaja kood
KOL.24 - Koloskoopia teostaja ees- ja perekonnanimi
KOL.25 - Koloskoopia teostaja tervishoiuasutuse kood
KOL.26 - Koloskoopia teostaja tervishoiuasutuse nimi
KOL.27 - Koloskoopia teostaja eriala kood ja nimetus
SK.EY.01 - Saatekirja dokumendi tüüp
SK.EY.02 - Saatekirja kinnitamise aeg
SK.EY.03 - Patsiendi isikukood saatekirjal
SK.EY.04 - Patsiendi kontaktandmed saatekirjal
SK.EY.05 - Saatekirja koostaja tervishoiutöötaja registreerimistõendi number
SK.EY.06 - Saatekirja koostaja ees- ja perekonnanimi
SK.EY.07 - Saatekirja koostaja eriala kood ja nimetus
SK.EY.08 - Saatekirja kosotaja tervishoiuasutuse andmed
SK.EY.09 - Saatekirja koostaja tervishoiuasutuse äriregistri kood
SK.EY.10 - Saatekirja koostaja tervishoiuasutuse nimi
SK.EY.11 - Saatekirja koostaja tervishoiuasutuse kontaktandmed
SK.EY.12 - Saatekirja kehtivuse andmed
SK.EY.13 - Dokumendi kehtivuse ajavahemik
SK.EY.14 - Anamneesi andmed saatekirjal
SK.EY.15 - Anamneesi kirjeldus saatekirjal
SK.ED.01 - Kliinilise diagnoosi andmed saatekirjal
SK.ED.02 - Põhihaiguse diagnoosi andmed saatekirjal
SK.ED.03 - Põhihaiguse diagnoosi kood
SK.SU.01 - Vastuvõtule pöördumise andmed saatekirjal
SK.SU.02 - Prioriteedi tunnus saatekirjal
SK.SU.03 - Asutus, kuhu suunatakse e-konsultatsiooni saatekirjal
SK.SU.04 - Tervishoiuasutuse, kuhu e-konsultatsiooni saatekirjaga suunatakse, nimi
SK.SU.05 - Tervishoiuasutuse, kuhu e-konsultatsiooni saatekirjaga suunatakse, äriregistri kood
SK.SU.06 - Eriala, kuhu e-konsultatsiooni saatekirjaga suunatakse, kood ja nimetus
SK.SU.07 - Teenuse andmed saatekirjal
SK.SU.08 - Teenuse kood ja nimetus saatekirjal
SK.SU.09 - Teenusele suunamise põhjuse andmed saatekirjal

Muudetud koodid:
HIV.NY.04 - Patsiendi ID olemasolu
NHK.NY.04 - Patsiendi ID olemasolu
NHT.NY.04 - Patsiendi ID olemasolu
SKV.EY.02 - Analüüsi parameetri koodi ja nimetuse olemasolu
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav