DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid) UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail 1: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml
Näidisfail 2: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response _negatiivne.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.39

Kaust: /mdstandard/Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid)
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Ravimite väljavõttes on nii väljakirjutatud kui väljastatud (TTO-s manustatud) ravimid.
Retsepti CDA dokumendist tehakse retsepti andmete väljavõte sektsioonist DRUG (väljastatud ravimid). Kui ravim ei ole veel väljastatud, siis võetakse andmed sektsioonist PRE.
Epikriisidest ja aegkriitiliste andmete teatisest võetakse ravimi andmed sektsioonist DRUG
Staatus: Publitseeritud