DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud) Näidis 1: (positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml
Näidis 2: (negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.40

Versioon: 2
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.40.2
Näidis 1: (positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml
Näidis 2: (negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud)/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
2.doc Microsoft Word 123KB