DP/ST_Pildiviit Esmane versioon, dokument on kasutamiseks DP projekti läbiviimisel.
Arvestatud kommentaaridega
Ümber nimetatud ja struktureeritud. Lisatud pildiviida kontseptsiooni peatükk.
Arvestatud kommentaaride ja märkustega.
Lõppversioon
Kontroll ja muudatused vastavalt teiste dokumentide muudatustele.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.123

Versioon: 2
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.123.2
Täpsustatud p 2.2.2, p 3.8.1.2, Mall „Koostamise aeg” – dokumendi kinnitamise kuupäev ja kellaaeg
Pildiviida mallide diagrammil: teostajaid võib olla üks kuni mitu.
Pildiviida tüüp klassifikaatorist „Dokumendi tüüp” mitte LOINC-st.
Täiendatud malli „Konfidentsiaalsus” kirjeldust: arst saab sulgeda arstile dokumendi.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/DPST_Pildiviit/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
ST_Pildiviit.doc Microsoft Word 495KB