DP/ST_Pildiviit Esmane versioon, dokument on kasutamiseks DP projekti läbiviimisel.
Arvestatud kommentaaridega
Ümber nimetatud ja struktureeritud. Lisatud pildiviida kontseptsiooni peatükk.
Arvestatud kommentaaride ja märkustega.
Lõppversioon
Kontroll ja muudatused vastavalt teiste dokumentide muudatustele.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.123

Kaust: /mdstandard/DPST_Pildiviit
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Sünkroniseeritud dokumentidega ST_Pildiviit.doc ja DL_Mallid.doc
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Täpsustatud p 2.2.2, p 3.8.1.2, Mall „Koostamise aeg” – dokumendi kinnitamise kuupäev ja kellaaeg
Pildiviida mallide diagrammil: teostajaid võib olla üks kuni mitu.
Pildiviida tüüp klassifikaatorist „Dokumendi tüüp” mitte LOINC-st.
Täiendatud malli „Konfidentsiaalsus” kirjeldust: arst saab sulgeda arstile dokumendi.
Staatus: Publitseeritud