DL/ST_Tervishoiustatistika_koondandmed Näidisfail:
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_STAT.xml
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_AMB.xml
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_DAY.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.9

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervishoiustatistika_koondandmed
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
Esialgne dokumendi struktuur. Täpsustatud dokumendi metaandmete malli.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Täiendatud malli „Konfidentsiaalsus” kirjeldust: arst saab sulgeda arstile dokumendi.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Standardi versioon 4:
• Lisatud patsiendi haridus, töökoht, amet (mall: Patsient_koondandmed)
• Maha võetud patsiendi perearsti sektsioon.
• Haigusjuhtumi, osakonnas viibimise ja toimingu kuupäevale lisatud kellaaeg.
• Lisatud suunamise andmed (erinevus epikriisist - suunaja korral ei edastata suunaja nime)
• Kui päevaravi läheb üle statsionaarseks haigusjuhtumiks, siis edastatakse haigusjuhtumi muutmise aeg – uus mall: Haigusjuhtumi liigi muutmine
• Osakonnas viibimine voodipäevade arv – ei kasutata statistika koondteatises
• Osakonnas viibimine – täpsustatud malli ja atribuutide kirjeldusi.
• Lõplik_kliiniline_diagnoos_koondandmed mallis võib olla 0..mitu välispõhjust
• Teostatud toimingud_koondandmed mallis – toimingud esitatakse kronoloogiliselt, lisatud anesteesia kood ja nimetus
• Toimingu läbiviija – tervishoiutöötaja registeerimiskood ja eriala võivad olla määramata, kui toimingu teostas teine TTO.
• Maha võetud raviarsti edastamine – raviarst edastatakse mallis Tervishoiutöötaja_autor (erinevalt epikriisist ei edastata tervishoiutöötaja nime)
• Tervishoiuasutus_autor mallis edastatakse TTO aadressist vaid riik, maakond, omavalitsus ja EHAK kood.
• Konfidentsiaalsus patsiendile on suletud (V) ja patsiendi esindajale piiratud (R).
• Lisatud metaandmetes seos malliga „Seotud dokument“ – tervishoiustatistika koondandmetest võidakse edastada uusi versioone.
• Tervishoiustatistika koondandmete teatises ei ole arsti sõnaline diagnoos kohustuslik (Mall: Diagnoos)
Staatus: Publitseeritud