DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus Näidis (positiivne vastus):
Näidisstsenaarium (Storyboard):
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk tervisekontrolli kaardi andmed.
Tervisekontrolli kaardi andmed edastatakse meditsiinidokumendina, mille genereerib Digilugu

RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_paringu_vastus.xml,
kus toimingu sisuks (<clinicalDocument>.<text> on järgmine dokument:

CDA_Tervisekontrolli_kaart.xml (näidis, kus patsiendi terviseandmed on toodud tegevuste lõikes).
CDA_Tervisekontrolli_kaart2.xml (näidis, kus patsiendi terviseandmed on toodud vanuse gruppide lõikes)

Näidis (negatiivne vastus):
Näidisstsenaarium - negatiivne (Storyboard)

Kui päringus on määramata patsiendi kood (isikukood või tundmatu isiku kood), siis päringu vastusena edastatakse veateade (KTIN-004 Patsiendi identifikaator on päringu sooritamisel kohustuslik!)
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_paringu_vastus_negatiivne.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.56

Kaust: /mdstandard/DLST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
2 Versioon 2
täiendatud malle (KMI, Kaal, Pikkus, Menstruatsioon;
Lisatud mallid: Menstruatsiooni regulaarsus, tsükli pikkus, vereerituse päevade arv)

Parandatud: lisatud puuduv seos malliga „Koostamise aeg“ (Digiloo teatise RCMR metaandmed mallis).
Staatus: Publitseeritud