DL/ST_Tervikdokumendi paringu vastus UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
UC17 Tahteavalduse koostamine seoses tervishoiuteenuse osutamisega

Näidis (positiivne vastus)
Näidisstsenaarium 1 (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk haigusjuhtumi nr 31 100 statsionaarne epikriis (tervikdokument koos metaandmetega).
Näidisfail 1
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi _paringu_vastus.xml,
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on üks meditsiinidokument (CDA).

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk tervishoiuteenuse osutamise tahteavaldus
Näidisfail 2
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi _paringu_vastus_tahteavaldus.xml,
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on digiallkirjastatud tahteavaldus (CDA) ja digiallkirjastatud manus PDF kujul selle olemasolul.

Näidisstsenaarium 3 (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Tiit-Priit Võsaülase saatekiri koos manusega (EKG pdf dokument).
Näidisfail 3
Digiregistratuuri näidis:
..\Dokumentide päringud ja vastused\RCMR_IN000032UV01 – Dokumendi metaandmete ja sisu paringu vastus koos_manusega.xml
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on saatekiri (CDA) ja saatekirja manus (EKG pdf dokument).

Näidis - negatiivne
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse veateade (puuduvad õigused, dokumendi pärimine pole lubatud).
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_negatiivne.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.47

Versioon: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.47.3
Standardi versiooni 3.0 lisatud võimalus pärida tervishoiuteenuse osutamise tahteavaldust (dokumendi päring dokumendi liigi järgi).
Kuna päringu vastus sisaldab ka päringu tingimusi, siis muutus ka päringu vastuse standardi versioon.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /mdstandard/DLST_Tervikdokumendi paringu vastus/3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
3.doc Microsoft Word 113KB