DL/ST_Seotud isikute paringu vastus Seotud isikute liigid:

Rahvastikuregistrist tulevad järgmised seoste liigid:
LAPS (DL-s „CHILD”) – laps (alla 18 aastane)
EMA – (DL-s „MOTHER”) – ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
ISA – (DL-s „FATHER”) – isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
EESTKOSTE ALUNE –(DL-s „GRD”) - eestkoste alune
EESTKOSTJA – (DL-s „GUARDIAN”) - eestkostja

Rahvastikuregistris on küll lapsevanema/lapse vaheline seos ka täiskasvanud laste korral, kui seotud isikute päringu vastuses edastatakse seosed AINULT alaealiste laste korral.

Seotud isikute päringu vastusena edastatakse järgmised seosed:

Päringu autor (kasutaja) on ise patsient:
CHILD - laps (alla 18 aastane)
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
GRD - eestkoste alune
GUARDIAN - eestkostja
TRUSTEE1 - vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 - täieõiguslik usaldusisik
TRUSTEE3 – retsepti ostuõigusega usaldusisik
TRUST1 - usaldusalune (vaatamisõiguslik)
TRUST2- usaldusalune (täieõiguslik)
TRUST3 – usaldusalune (retsepti ostuõigusega)

Päringu autor (kasutaja) ei ole ise patsient:
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
GUARDIAN - eestkostja
TRUSTEE1 - vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 - täieõiguslik usaldusisik
TRUSTEE3 – retsepti ostuõigusega usaldusisik

Ligipääsud Patsiendiportaalis:

isikud, kellel on õigus patsiendi nimel Patsiendiportaalis tegutseda:
TRUSTEE1 – vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 – täieõiguslik usaldusisik
GUARDIAN - eestkostja
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel) , vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel) , vanemlikud õigused olemas

Portaalis annavad õiguse teise isiku andmeid vaadata/muuta järgmiste seoste olemasolu:
CHILD – laps (alla 18 aastane) : õigus vaadata/muuta alla 18 aastase lapse andmeid
GRD - eestkoste alune : õigus vaadata/muuta eestkostealuse andmeid
TRUST1 - usaldusalune (vaatamisõiguslik)
TRUST2- usaldusalune (täieõiguslik)
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.53

Versioon: 2
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.53.2
Lisatud negatiivse vastuse võimalikud veateated
Lisatud veateated PTIN-0012, PTIN-0013
Lisatud hoiatus: „Patsiendi terviselugu on suletud!”
Publitseeritud versioon (DL standardid versioon 2.0)
Versioon 1.0->2.0. Lisatud seose liik TRUSTEE3, TRUST3.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /mdstandard/DLST_Seotud isikute paringu vastus/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
2.doc Microsoft Word 118KB