DL/ST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paringu vastus Näidis (positiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse seose vastus: seos on olemas (OK).
Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus.xml

Näidis (negatiiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse veateade: PTIN-002 Patsiendi identifikaator on päringu sooritamisel kohustuslik!
Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus_negatiivne.xml
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.131

Kaust: /mdstandard/DLST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Standard koostatud vastavalt MT26 ja UC20 nõuetele
Staatus: Publitseeritud