DL/ST_Patsiendi yldandmete uuendamine Näidisfail: PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_Patsiendiportaal.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.23

Versioon: 2
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.1.1.23.2
UC11 Isikuandmete haldamine – patsiendiportaalist patsiendi ütluspõhised andmed
Lisaks uuendab Digilugu automaatselt patsiendi üldandmeid RR-st ja meditsiinidokumentidest
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /mdstandard/DLST_Patsiendi yldandmete uuendamine/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
2.doc Microsoft Word 88KB