Meditsiinidokumendi standardid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Publitseerimiskeskuses avaldatakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Küsimuste korral palun pöörduge standardimise osakonna poole andmekorraldus[ät]tehik.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/Publitseerimiskeskuse%20juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud meditsiini-infotehnoloogiliste standardite versioonid. Standardi alla laadimiseks klikkige standardi nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud standardi versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /mdstandard
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
Aegkriitiliste andmete päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Aegkriitiliste andmete päring
UC3 Patsiendi üldandmete ja aegkriitiliste andmete pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Aegkriitiliste andmete päringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Aegkriitiliste andmete päringu vastus
UC3 Patsiendi üldandmete ja aegkriitiliste andmete pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Aegkriitiliste andmete teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Aegkriitiliste andmete teatis
Näidisfail: CDA_Aegkriitiliste_andmete_teatis.xml
Ambulatoorne epikriis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Ambulatoorne epikriis
Näidisfail: CDA_Ambulatoorne.xml
Ambulatoorse haigusjuhtumi avamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi avamine
Näidisfail:
PRPA_IN401001UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_avamine.xml
Ambulatoorse haigusjuhtumi lopetamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi lopetamine
PRPA_IN401003UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml
Ambulatoorse haigusjuhtumi tyhistamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi tyhistamine
Näidisfail: PRPA_IN401006UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml
Amulatoorse haigusjuhtumi muutmine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Ambulatoorse haigusjuhtumi muutmine
Näidisfail: PRPA_IN401002UV01_Ambulatoorse_haigusjuhtumi_muutmine.xml
DLST_EBMeDS otsustustoe päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_EBMeDS otsustustoe päring
Kirjeldus:
Otsustustoe päring saadetakse TTO süsteemist, Patsiendiportaalist või Arstiportaalist. TIS täiendab päringut TIS-s olevate patsiendi tervisandmetega
(kui päringus on patsiendi kood määratud) ning edastab otsustustoe päringu EBMeDS süsteemi
DLST_EBMeDS otsustustoe päringu vastus Meditsiinidokumendi standard ST_EBMeDS otsustustoe päringu vastus
Kirjeldus:
Otsustustoe päringu vastuse edastamine TIS-st TTO süsteemi, Patsiendiportaali või Arstiportaali.
Kui patsiendi DL on suletud, siis edastatakse vastuses vastav hoiatus ja EBMeDS otsustussüsteemi on edastatud vaid TTO-st, Patsiendiportaalist või Arstiportaalist saadud DSSRequest päring.
Kui patsiendi andmed on osaliselt suletud, siis edastatakse vastuses vastav hoiatus ning EBMeDS otsustussüsteemi ei ole patsiendi suletud terviseandmeid edastatud.
DLST_Logi_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Logi_paringu_vastus
UC12 Terviseloo päringute logi jälgimine (Patsiendiportaal)
Näidis - vastus positiivne:
RCMR_IN000030UV01_logi_paringu_vastus.xml

Näidis - vastus negatiivne:
RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
DLST_NAKIS HIV teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_NAKIS HIV teatis
NAKIS liidese standard
DLST_NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis
NAKIS liidese standard
DLST_NAKIS Nakkushaige teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_NAKIS Nakkushaige teatis
NAKIS liidese standard
DLST_Paevaravi epikriis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Paevaravi epikriis
Muudatus versioonis 2:
Immuniseerimise mall versioon 1.1
Diagnoosi täpsustuse mall ümber nimetatud Diagnoosi statistilise liigi malliks.
Dokumendi CDA malli lisatud mall „Patsiendi eestkostja konfidentsiaalsus”, v1
DLST_Paevaravi haigusjuhtumi avamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi avamine
Näidisfail: PRPA_IN401001UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_avamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Paevaravi haigusjuhtumi lopetamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi lopetamine
Näidisfail: PRPA_IN401003UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_lopetamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Paevaravi haigusjuhtumi muutmine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi muutmine
Näidisfail: PRPA_IN401002UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_muutmine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Paevaravi haigusjuhtumi tyhistamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Paevaravi haigusjuhtumi tyhistamine
Näidisfail: PRPA_IN401006UV01_Paevaravi_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Patsiendi volitus usaldusisikule Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Patsiendi volitus usaldusisikule
Näidisfail: CDA_Patsiendi_volitus_usaldusisikule.xml
DLST_Patsiendi yldandmete paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Patsiendi yldandmete paring
Näidisfail: PRPA_IN201307UV_Patient_Registry_Get_Demographics_Query.xml
Vastus: Standard: ST_Patsiendi yldandmete paringu vastus.doc
DLST_Patsiendi yldandmete paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Patsiendi yldandmete paringu vastus
Rahvastikuregistrist patsiendi üldandmed
Meditsiinidokumendist patsiendi üldandmed
Patsiendiportaalist patsiendi ütluspõhised üldandmed
Haigekassast patsiendi perearsti ja kindlustatuse andmed
Näidis1 - positiivne vastus
PRPA_IN201308UV_ Patient_Registry_Get_Demographics_Query_Response.xml
Näidis2 - negatiivne vastus
PRPA_IN201308UV_Query_Response_negatiivne.xml
DLST_Patsiendi yldandmete uuendamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Patsiendi yldandmete uuendamine
Näidisfail: PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_Patsiendiportaal.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Rasedakaardi paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Rasedakaardi paring
Näidisfail
RCMR_IN000031UV01_rasedakaart.xml
Vastus:
Standard: ST_Rasedakaardi paringu vastus.doc
DLST_Rasedakaardi paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Rasedakaardi paringu vastus
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_rasedakaardi_paringu_vastus.xml,

kus toimingu sisuks (<clinicalDocument>.<text> on järgmine dokument:
CDA_Rasedakaart.xml

Näidis (negatiivne vastus)
Näidisstsenaarium - negatiivne (Storyboard)

Kui päringus on määramata patsiendi kood (isikukood või tundmatu isiku kood), siis päringu vastusena edastatakse veateade (Puuduvad õigused. Dokumendi pärimine pole lubatud!)
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_rasedakaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml
DLST_Rasedakaardi visiidi teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Rasedakaardi visiidi teatis
Arvele võtmine
Näidisfailid 1:
CDA_Rasedakaardi visiidi teatis.xml

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Visiit (Storyboard)
Arst Riina Aak edastab Digilukku patsiendi Ly Cuusk visiidi (23.03.2009) andmed visiidi teatisega nr 002.

Näidisfailid 2:
CDA_Rasedakaardi visiidi teatis_2.xml
DLST_Rasedakaardi yldandmete teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Rasedakaardi yldandmete teatis
Näidisfail: CDA_Rasedakaardi yldandmete teatis.xml
DLST_Retsept Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Retsept
Ravimi malli vers 2 lisatud seos retsepti kehtivuse malliga.
Täpsustatud retsepti stsenaariumeid: retseptil on kehtivuse tähtaeg. Apteeker täpsustab retsepti CDA-d ravimi väljastamise andmetega.
DLST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paring
Näidisfail:
PRPA_IN201307UV_Retsepti_ostuoiguse_paring.xml
Vastus: Standard: ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus.doc
DLST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Retsepti ostuoiguse kontrolli paringu vastus
Näidis (positiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse seose vastus: seos on olemas (OK).
Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus.xml

Näidis (negatiiivne vastus)
Näidisstsenaarium (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse veateade: PTIN-002 Patsiendi identifikaator on päringu sooritamisel kohustuslik!
Näidisfail:
PRPA_IN201308UV_ Retsepti ostuoiguse paringu vastus_negatiivne.xml
DLST_Seotud isikute paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Seotud isikute paring
Näidisfail:
PRPA_IN201307UV_Seotud_isikute_paring.xml
Vastus:
Standard: ST_Seotud isikute paringu vastus.doc
DLST_Seotud isikute paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Seotud isikute paringu vastus
Seotud isikute liigid:

Rahvastikuregistrist tulevad järgmised seoste liigid:
LAPS (DL-s „CHILD”) – laps (alla 18 aastane)
EMA – (DL-s „MOTHER”) – ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
ISA – (DL-s „FATHER”) – isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
EESTKOSTE ALUNE –(DL-s „GRD”) - eestkoste alune
EESTKOSTJA – (DL-s „GUARDIAN”) - eestkostja

Rahvastikuregistris on küll lapsevanema/lapse vaheline seos ka täiskasvanud laste korral, kui seotud isikute päringu vastuses edastatakse seosed AINULT alaealiste laste korral.

Seotud isikute päringu vastusena edastatakse järgmised seosed:

Päringu autor (kasutaja) on ise patsient:
CHILD - laps (alla 18 aastane)
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
GRD - eestkoste alune
GUARDIAN - eestkostja
TRUSTEE1 - vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 - täieõiguslik usaldusisik
TRUSTEE3 – retsepti ostuõigusega usaldusisik
TRUST1 - usaldusalune (vaatamisõiguslik)
TRUST2- usaldusalune (täieõiguslik)
TRUST3 – usaldusalune (retsepti ostuõigusega)

Päringu autor (kasutaja) ei ole ise patsient:
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel), vanemlikud õigused olemas
GUARDIAN - eestkostja
TRUSTEE1 - vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 - täieõiguslik usaldusisik
TRUSTEE3 – retsepti ostuõigusega usaldusisik

Ligipääsud Patsiendiportaalis:

isikud, kellel on õigus patsiendi nimel Patsiendiportaalis tegutseda:
TRUSTEE1 – vaatamisõiguslik usaldusisik
TRUSTEE2 – täieõiguslik usaldusisik
GUARDIAN - eestkostja
MOTHER - ema (alla 18 aastasel lapsel) , vanemlikud õigused olemas
FATHER - isa (alla 18 aastasel lapsel) , vanemlikud õigused olemas

Portaalis annavad õiguse teise isiku andmeid vaadata/muuta järgmiste seoste olemasolu:
CHILD – laps (alla 18 aastane) : õigus vaadata/muuta alla 18 aastase lapse andmeid
GRD - eestkoste alune : õigus vaadata/muuta eestkostealuse andmeid
TRUST1 - usaldusalune (vaatamisõiguslik)
TRUST2- usaldusalune (täieõiguslik)
DLST_Staatuse muutmine ilma sisuta Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta
UC2 Toimingu teate vastuvõtmine
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Toimingu tühistamine
• Dokumendi märkimine kehtetuks
DLST_Staatuse muutmine koos sisuga Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga
UC2 Toimingu teate vastuvõtmine
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Haigusjuhu dokumendi/teatise registreerimine
• Toimingu asendamine uue versiooniga
• Dokumendi avamine/sulgemine patsiendile (juurdepääs)
Näidis

Näidisstsenaarium 1 (Storyboard)
Epikriisi näidisstsenaarium (Storyboard)
Staatuse muudatuse sõnum statsionaarse epikriisi nr 111 edastamiseks Digilukku.
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_epikriis.xml

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Pildiviida näidisstsenaarium (Storyboard)
Staatuse muudatuse sõnum pildiviida edastamiseks Digilukku.
Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_pildiviit.xml

Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Statsionaarse haigusjuhtumi avamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi avamine
Näidisfail: PRPA_IN402001UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_avamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Statsionaarse haigusjuhtumi lopetamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi lopetamine
Näidisfail: PRPA_IN402003UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_lopetamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi muutmine
Näidisfail: PRPA_IN402002UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_muutmine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Statsionaarse haigusjuhtumi tyhistamine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Statsionaarse haigusjuhtumi tyhistamine
Näidisfail: PRPA_IN402006UV01_Statsionaarse_haigusjuhtumi_tyhistamine.xml
Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Synniepikriis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Synniepikriis
Standardi versioonis 2:
Pikkus, kaal, peaümbermõõt, vastsündinu seisund haiglast välja kirjutamisel:
lisatud kasvamise vanusegrupi klassifikaator (andmed lähevad lapse tervisekontrollikaardile)
DLST_TSK päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_TSK päring
Kirjeldus:
UC88 SKA ekspertarst parib taotleja TSK
UC89 TSK paringule vastamine
DLST_TSK päringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_TSK päringu vastus
SKA liidese standart
DLST_Tahteavaldus tervishoiuteenuse osutamiseks Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tahteavaldus tervishoiuteenuse osutamiseks
Näidisfail:
CDA_Tahteavaldus_tervishoiuteenuse_osutamiseks.xml
Näidis:
Nõusolek loovutada surmajärgselt elundeid või kudesid siirdamiseks: JAH
Nõus surnukeha üleandmiseks õppe- ja teadustööks: JAH
Vere, -komponentide ja -asendajate ülekanne, nõusolek protseduuriks antud: EI
DLST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tahteavalduse staatuse muutmine koos sisuga
UC14 Isikuandmete haldamine (patsiendiportaal)
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Uue tahteavalduse registreerimine

Näidisfail: RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_tahteavaldus.xml

Vastus: Standard: ST_Toimingu edastamise vastus
DLST_Tervikdokumendi paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervikdokumendi paringu vastus
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
UC17 Tahteavalduse koostamine seoses tervishoiuteenuse osutamisega

Näidis (positiivne vastus)
Näidisstsenaarium 1 (Storyboard)

Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk haigusjuhtumi nr 31 100 statsionaarne epikriis (tervikdokument koos metaandmetega).
Näidisfail 1
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi _paringu_vastus.xml,
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on üks meditsiinidokument (CDA).

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk tervishoiuteenuse osutamise tahteavaldus
Näidisfail 2
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi _paringu_vastus_tahteavaldus.xml,
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on digiallkirjastatud tahteavaldus (CDA) ja digiallkirjastatud manus PDF kujul selle olemasolul.

Näidisstsenaarium 3 (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Tiit-Priit Võsaülase saatekiri koos manusega (EKG pdf dokument).
Näidisfail 3
Digiregistratuuri näidis:
..\Dokumentide päringud ja vastused\RCMR_IN000032UV01 – Dokumendi metaandmete ja sisu paringu vastus koos_manusega.xml
kus toimingu sisuks clinicalDocument/text on saatekiri (CDA) ja saatekirja manus (EKG pdf dokument).

Näidis - negatiivne
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Päringu vastusena edastatakse veateade (puuduvad õigused, dokumendi pärimine pole lubatud).
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_tervikdokumendi_paringu_vastus_negatiivne.xml
DLST_Tervikdokumendi päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervikdokumendi päring
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
UC17 Tahteavalduse koostamine seoses tervishoiuteenuse osutamisega

Näidisfail1:
RCMR_IN000031UV01_dokument.xml
Vastus:
Standard: ST_Tervikdokumendi paringu vastus.doc

Näidisstsenaarium 2 (Storyboard)
Tervishoiutöötaja Ants Kass pärib patsiendi isikukoodiga 48905059995 tervishoiuteenuse osutamise tahteavaldust.

Näidisfail 2
RCMR_IN000031UV01_tervishouteenuse_tahteavaldus.xml
DLST_Terviseandmete päring ekspertiisispetsialistilt Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Terviseandmete päring ekspertiisispetsialistilt
SKA liidese standart
DLST_Tervisedeklaratsioon Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisedeklaratsioon
Kirjeldus
BR16 Tõendite andmekoosseis

Patasiendiportaali kasutuslugu:
UC91 Patsient koostab tervisedeklaratsiooni

TTO kasutuslugu:
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)

TIS kesksüsteemi kasutuslood:
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)
UC97 Tervisetõendi vastu võtmine (tervisedeklaratsioon on tervisetõendi osa)
UC99 Tervisedeklaratsiooni vastu võtmine
UC98 Tervisedeklaratsiooni päringule vastamine
DLST_Tervisedeklaratsiooni paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paring
Kirjeldus
UC91 Patsient koostab tervisedeklaratsiooni
UC98 Tervisedeklaratsiooni päringule vastamine
DLST_Tervisedeklaratsiooni paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisedeklaratsiooni paringu vastus
Kirjeldus
UC91 Patsient koostab tervisedeklaratsiooni
UC98 Tervisedeklaratsiooni päringule vastamine
DLST_Tervisekontrolli arengu hindamise teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli arengu hindamise teatis
Näidisfail:
CDA_Tervisekontroll_arengu_teatis.xml
DLST_Tervisekontrolli immuniseerimise teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli immuniseerimise teatis
Näidisfail:

CDA_Tervisekontroll_immuniseerimise_teatis.xml
DLST_Tervisekontrolli kaardi paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paring
Näidisfail:
RCMR_IN000031UV01_tervisekontrolli_kaart.xm
Vastus:
Standard: ST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus.doc
DLST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli kaardi paringu vastus
Näidis (positiivne vastus):
Näidisstsenaarium (Storyboard):
Päringu vastusena edastatakse patsiendi Ly Cuusk tervisekontrolli kaardi andmed.
Tervisekontrolli kaardi andmed edastatakse meditsiinidokumendina, mille genereerib Digilugu

RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_paringu_vastus.xml,
kus toimingu sisuks (<clinicalDocument>.<text> on järgmine dokument:

CDA_Tervisekontrolli_kaart.xml (näidis, kus patsiendi terviseandmed on toodud tegevuste lõikes).
CDA_Tervisekontrolli_kaart2.xml (näidis, kus patsiendi terviseandmed on toodud vanuse gruppide lõikes)

Näidis (negatiivne vastus):
Näidisstsenaarium - negatiivne (Storyboard)

Kui päringus on määramata patsiendi kood (isikukood või tundmatu isiku kood), siis päringu vastusena edastatakse veateade (KTIN-004 Patsiendi identifikaator on päringu sooritamisel kohustuslik!)
Näidisfail
RCMR_IN000032UV01_tervisekontrolli_paringu_vastus_negatiivne.xml
DLST_Tervisekontrolli kasvamise teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli kasvamise teatis
Näidisfail:

CDA_Tervisekontroll_kasvamise_teatis.xml
DLST_Tervisekontrolli korvalnahtude teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli korvalnahtude teatis
Tervisekontrollikaardi immuniseerimise kõrvalnähtude teatis
DLST_Tervisekontrolli labivaatuse teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli labivaatuse teatis
Näidisfail:

CDA_Tervisekontroll_labivaatuse_teatis.xml
DLST_Tervisekontrolli noustamise teatis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisekontrolli noustamise teatis
Näidisfail: CDA_Tervisekontroll_noustamise_teatis.xml
DLST_Tervisetõend koos terviseandmetega Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisetõend koos terviseandmetega
Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
BR16 Tõendite andmekoosseis
DLST_Tervisetõendi otsus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisetõendi otsus
Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutöötaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
BR16 Tõendite andmekoosseis
DLST_Tervisetõendi päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisetõendi päring
Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutööaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
DLST_Tervisetõendite päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisetõendite päring
Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutööaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
DLST_Tervisetõendite päringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervisetõendite päringu vastus
Kirjeldus
UC90 Patsient pärib tervisetõendi
UC92 Tervishoiutööaja pärib tervisetõendi ja sisestab otsuse
UC95 Tervishoiutöötaja või patsiendi tervisetõendi päringule vastamine
DLST_Tervishoiustatistika_koondandmed Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tervishoiustatistika_koondandmed
Näidisfail:
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_STAT.xml
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_AMB.xml
CDA_Tervishoiustatistika_koondandmed_DAY.xml
DLST_Toimingu edastamise vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Toimingu edastamise vastus
Vastuse sõnum sisaldab kõiki sõnumi päise andmevälju.
Lisaks nendele lisandub päise andmetesse vastuse „acknowldegement” sektsioon.
DLST_Varem koostatud TSK nimekirja päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Varem koostatud TSK nimekirja päring
SKA liidese standard
DLST_Varem koostatud TSK nimekirja päringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Varem koostatud TSK nimekirja päringu vastus
SKA liidese standard
DPST_Pildiviit Meditsiinidokumendi standard DP/ST_Pildiviit
Esmane versioon, dokument on kasutamiseks DP projekti läbiviimisel.
Arvestatud kommentaaridega
Ümber nimetatud ja struktureeritud. Lisatud pildiviida kontseptsiooni peatükk.
Arvestatud kommentaaride ja märkustega.
Lõppversioon
Kontroll ja muudatused vastavalt teiste dokumentide muudatustele.
DRdocDR-KI-1 Saatekiri Meditsiinidokumendi standard DR/doc/DR-KI-1 Saatekiri
Dokumendi esmane versioon.
Lisatud dokumendi ja XML väljade vastavused.
Lisatud mallide viited. Muudatused saatekirja andmekoosseisus.
Parandused, lisatud sektsioonide kordsus.
DRdocDR-KI-6 Vastus saatekirjale Meditsiinidokumendi standard DR/doc/DR-KI-6 Vastus saatekirjale
Dokumendi esmane versioon.
Tööversioon
Parandatud viga alampealkirjas
Dokumendi valjavotte paring (diagnoosid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (diagnoosid)
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail: RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_diagnoosid.xml
Dokumendi valjavotte paring (haigusjuhtumid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (haigusjuhtumid)
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail: RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_haigusjuhtum.xml
Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (retseptid_ravimid)
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail: RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_ravimid.xml
Dokumendi valjavotte paring (uuringud) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (uuringud)
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail: RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_uuringud.xml
Dokumendi valjavotte paring (visiidid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paring (visiidid)
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail 1:RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_visiidid.xml
Näidisfail 2: RCMR_IN000029UV01_Find_Document_Metadata_Query_tervishoiuteenus.xml (visiitide ja hospitaliseerimiste lõikes päring)
Dokumendi valjavotte paringu vastus (diagnoosid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (diagnoosid)
UC1 Patsiendi terviseloo pärimine
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_diagnoosid.xml
On võimalikud hoiatused ja veakoodid.
Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (retseptid_ravimid)
UC10 Terviseloo vaatamine
Näidisfail 1: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml
Näidisfail 2: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response _negatiivne.xml
Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud)
Näidis 1: (positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml
Näidis 2: (negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid)
Näidisfail 1:(positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_visiidid.xml
Näidisfail 2:(negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xm
On võimalikud hoiatused ja veateated.
Dokumendi väljavõtte paringu vastus (haigusjuhtumid) Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumendi väljavõtte paringu vastus (haigusjuhtumid)
Näidisfail 1: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_haigusjuhtum.xml
Näidisfail 2: RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response _negatiivne.xml
Päringu vastusena edastatakse veateade (patsiendi kood oli päringus määaramata.
On võimalikud hoiatused ja veakoodid.
Dokumentide paring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumentide paring
Näidisfail 1: RCMR_IN000029UV01_dokumendid.xml
RCMR_IN000029UV01_dokumendi_versioonid.xml (vanade versioonide pärimiseks)
Dokumentide paringu vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dokumentide paringu vastus
Näidisfail 1:(positiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_patsiendi_dokumendid_vastus.xml
Näidisfail 2:(negatiivne vastus) RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_negatiivne.xml
On võimalikud hoiatused ja veateated.
Dubleerivate patsiendide sidumine Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Dubleerivate patsiendide sidumine
Näidisfail: PRPA_IN201102UV01_PatientLivingSubject_Information_Revised_dublikaadid.xml
Epikriis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Epikriis
Stasionaarse epikriisi standard.
Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Juurdepaasu muutmise negatiivne vastus
Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne_RK.xml
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_andmine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_andmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEMI ARENDUS
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste andmise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paring Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEMI ARENDUS
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste päringu standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_oiguste_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEMI ARENDUS
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õiguste päringu vastuse standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paring Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEM KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli ja õiguste päringu standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_ja_oiguste_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli ja õiguste päringu vastuse standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_kustutamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli kustutamise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli lisamise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemi_rolli_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rolli muutmise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_kustutamine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_kustutamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse kustutamise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse lisamise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_mutmine Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_mutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse muutmise standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paring Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse päringu standard
KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_E-kiirabikaardi_infosysteemi_kesksysteemiga_seotud_asutuse_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemiga seotud asutuse päringu vastuse standard
KK_Hairekeskuse_juhtumi_teade Meditsiinidokumendi standard KK_Hairekeskuse_juhtumi_teade
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Häirekeskuse juhtumi teate standard
KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Häirekeskuse juhtumi teate muutmise standard
KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_tyhistamine Meditsiinidokumendi standard KK_Hairekeskuse_juhtumi_teate_tyhistamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Häirekeskuse juhtumi teate tühistamise standard
KK_Hairekeskuse_juhtumite_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Hairekeskuse_juhtumite_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Häirekeskuse juhtumite päringu standard
KK_Hairekeskuse_juhtumite_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Hairekeskuse_juhtumite_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Häirekeskuse juhtumite päringu vastuse standard
KK_Kiirabi_aruande_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabi_aruande_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabi aruande päringu standard
KK_Kiirabi_aruande_paringu vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabi_aruande_paringu vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabi aruande päringu vastuse standard
KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi koosseisu päringu standard
KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_koosseisu_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi koosseisu päringu vastuse standard
KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_kustutamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_kustutamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi kustutamise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi lisamise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi muutmise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi päringu standard
KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liiklusvahendi_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi päringu vastuse standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_kustutamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku kustutamise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_loomine_ja_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liikme ja liiklusvahendi graafiku loomise ja muutmise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_kinnitus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_kinnitus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liikme graafiku toimingu kinnituse standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_tagasilykkamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_ja_liiklusvahendi_graafiku_toimingu_tagasilykkamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liikme graafiku toimingu tagasilükkamise standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi liikme töögraafiku päringu standard
KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_liikme_toograafiku_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Töögraafiku päringu vastuse standard
KK_Kiirabibrigaadi_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi lisamise standard
KK_Kiirabibrigaadi_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi muutmise standard
KK_Kiirabibrigaadi_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi päringu standard
KK_Kiirabibrigaadi_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabibrigaadi_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabibrigaadi päringu vastuse standard
KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabikaartide nimekirja päringu standard
KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabikaartide_nimekirja_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabikaartide nimekirja päringu vastuse standard
KK_Kiirabitöötaja_annulleerimine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabitöötaja_annulleerimine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabitöötaja annulleerimise standard
KK_Kiirabitöötaja_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabitöötaja_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabitöötaja lisamise standard
KK_Kiirabitöötaja_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabitöötaja_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabitöötaja muutmise standard
KK_Kiirabitöötaja_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabitöötaja_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabitöötaja päringu standard
KK_Kiirabitöötaja_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Kiirabitöötaja_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Kiirabitöötaja päringu vastuse standard
KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_annulleerimine Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_annulleerimine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku annulleerimise standard
KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_lisamine Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_lisamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku lisamise standard
KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku muutmise standard
KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku päringu standard
KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transpordi_eest_maksja_isiku_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transpordi eest maksja isiku päringu vastuse standard
KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_lisamine_ja_muutmine Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_lisamine_ja_muutmine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transporditellimuse lisamise ja muutmise standard
KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paring Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paring
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transporditellimuse päringu standard
KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paringu_vastus Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_paringu_vastus
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transporditellimuse päringu vastuse standard
KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_tyhistamine Meditsiinidokumendi standard KK_Mitteerakorralise_transporditellimuse_tyhistamine
E-KIIRABIKAARDI INFOSÜSTEEMI KESKSÜSTEEM
Mitteerakorralise transporditellimuse tühistamise standard
Meditsiinidokumentide kontrollid Meditsiinidokumendi standard Meditsiinidokumentide kontrollid
Statistikamooduli andmelaos ja/või valideerimismoodulis realiseeritud andmekvaliteedi kontrollide kirjeldav ja kontrolli teostamiskohta täpsustav tabel ning tehnilised schematron-kontrollid on lisatud allpool versioonide kaupa.
RCMR_IN000006UV01 Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga Meditsiinidokumendi standard RCMR_IN000006UV01 Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga
Saatekirjade ja saatekirja vastuse üleslaadimine dokumendiregistrisse peatükk,
dokumendis "DR-KI-3 Dokumentide päringud ja vastused"
Näidisfail:
RCMR_IN000006UV01 - Dokumendi staatuse muutmine koos sisuga.xml
ST_Diagnooside päring ekspertarstilt Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Diagnooside päring ekspertarstilt
SKA liidese standard
ST_Diagnooside päringu vastus ekspertarstile Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Diagnooside päringu vastus ekspertarstile
SKA liidese standard
ST_Juurdepääsu muutmine Meditsiinidokumendi standard DL/ST Juurdepääsu muutmine
Patsiendiportaalis dokumendi sulgemine ja avamine: UC15 Andmete sulgemine ja avamine
Näidisfailid 1:
COMT_IN400001UV01_mask_sulgemine.xml
COMT_IN400001UV01_mask_avamine.xml
Näidisfailid 2:
COMT_IN400001UV_mask_edastamine_RK.xml
ST_Juurdepääsu muutmise positiivne vastus Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Juurdepääsu muutmise positiivne vastus
Digiloo vastus Patsiendiportaalile:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
Retseptikeskuse vastus Digiloole:
Näidisfail: COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml
ST_Koduoendusepikriis Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Koduoendusepikriis
Näidisfail: CDA_Koduoendusepikriis.xml
ST_Logi_päring Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Logi_päring
UC12 Terviseloo päringute logi jälgimine (Patsiendiportaal)
ST_Retsepti ostuoiguse paring Meditsiinidokumendi standard ST_Retsepti ostuoiguse paring
Näidisstsenaarium (Storyboard)
Proviisor Pille Kuul Kivilinna apteegist pärib, kas isikul isikukoodiga 45002280288 on patsiendi isikukoodiga 48905059995 retsepti ostuõigus.
ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus Meditsiinidokumendi standard ST_Retsepti ostuoiguse paringu vastus
Retsepti ostuõigus on olemas järgmiste seoste korral (patsiendil peab olema vähemalt üks kehtiv seos kontrollitava isikuga):

DL roll / seos isikute vahel Seose kood DL-s Piiratud volitustega retsepti väljaostmise õigus
(patsiendi seos kontrollitava isikuga)
Patsient ise OK
Lapsevanem MOTHER or FATHER OK
Seaduslik esindaja GUARDIAN OK
Täieõiguslik usaldusisik TRUSTEE2 OK
Retsepti ostuõigusega usaldusisik TRUSTEE3 OK

Lisaks kontrollitakse kõikide isikute korral teovõimelisust ja täisealisust (ka juhul, kui kontrollitavaks isikuks on patsient ise). Kui isik, kelle retsepti ostuõigust päritakse on alaealine või teovõimetu, annab Digilugu “NF” vastuse.

on võimalikud hoiatused
ST_Tahteavalduse staatuse muutmine ilma sisuta Meditsiinidokumendi standard DL/ST_Tahteavalduse staatuse muutmine ilma sisuta
UC14 Isikuandmete haldamine
Sisaldab järgmiseid toiminguid:
• Tahteavalduse tühistamine
Näidisfail:
RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_tahteavaldus.xml
Vastussõnum: MCCI_IN000002UV01_toimingu_edastamise_vastus.xml
Tervishoiuasutuse andmete sünkroniseerimise standard Meditsiinidokumendi standard Tervishoiuasutuse andmete sünkroniseerimise standard
Edastatakse kõik kehtivad asutused koos tegevuslubadega.
Sünkroniseerimine toimub batchina st batch võib koosneda 1 kuni mitmest sõnumist – selleks tuleb sõnumi päises kasutada elementi <attentionLine>.
Andmekooseis on sisu osas täpselt sama, mis Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standardil.
Ühe asutuse andmed edastatakse ühe <subject> elemendi sees. Sõnumis võib olla 1 kuni mitu <subject> element. <assignedEntity><statusCode> peab olema alati „completed” staatuses.
Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standard Meditsiinidokumendi standard Tervishoiuasutuse andmete uuendamise standard
Andmekoosseis:
Ühe tervishoiuasutuse andmed edastatakse ühe <subject> elemendi sees. Sõnumis võib olla ainult üks <subject> elementi. <assignedEntity><statusCode> näitab, kas tegu on kirje lisamisega või eemaldamisega.
Ühe <subject> elemendi sees on üks registreerimise sündmus <registrationEvent>.
Tervishoiutöötaja andmete sünkroniseerimise standard Meditsiinidokumendi standard Tervishoiutöötaja andmete sünkroniseerimise standard
Edastatakse kõik kehtivad tervishoiutöötajate andmed koos kehtivate töötamise seostega.
Sünkroniseerimine toimub batchina st batch võib koosneda 1 kuni mitmest sõnumist.
Tervishoiutöötaja andmete uuendamise standard Meditsiinidokumendi standard Tervishoiutöötaja andmete uuendamise standard
Edastatakse kas tervishoiutöötaja lisamise või eemaldamise andmed. Lisamise korral edastatakse tervishoiutöötaja andmed koos kõigi kehtivate töötamise seostega.