Tervisedeklaratsioon inglise keeles e-Tõendi projekti abimaterjal.

Kaust: /manuals/Tervisedeklaratsioon_inglise_keeles
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervisedeklaratsioon inglise keeles, fail väljatrükkimiseks ja täitmiseks paberil.
Uuendatud 9.09.2016 seoses uneapnoega seotud täiendustega.
Uuendatud blanketi sissejuhatavat teksti 19.12.2016 seoses sellega, et Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad arstlikud komisjonid ning arstlik vaidekomisjon hakkavad oma ülesannete täitmiseks samuti kasutama riiklikus patsiendiportaalis täidetavat tervisedeklaratsiooni. 04.12.2018 täpsustatud logo ja kasutajatoe andmeid
Staatus: Publitseeritud