SKA_kasutusjuhend spetsialistile Käesolev juhend on mõeldud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) töötajatele, abiks Tervise infosüsteemi (TIS) liidese kasutamisel.

Kaust: /manuals/SKA_kasutusjuhend spetsialistile
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kõnealune liides (TIS-SKA) võimaldab SKA ekspertarstil pärida TIS-ist puude taotleja (Taotleja) terviseseisundi kirjeldust
(TSK) ning ekspertiisispetsialistil teostada puude taotleja üldandmete päringut.
Staatus: Publitseeritud