Publitseerimiskeskuses OID-ide halduse juhend Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade tervise infosüsteemi elektroonilises andmevahetuses kasutuses olevast ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning OID-ide registreerimise protsessist, andes muuhulgas samm-sammult õpetuse, kuidas OID halduril on võimalik uusi OID-e registreerida.

Versioon: 2
OID-ide halduse juhend
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /manuals/OID-ide halduse juhend/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
OIDide_halduse_juhend_v2.pdf PDF 845KB