NAKIS-TIS liidestusjuhend Käesolev juhend on abistav materjal liidestujatele teatiste edastamiseks nakkushaiguste registrile läbi tervise infosüsteemi.

Kaust: /manuals/NAKIS-TIS liidestusjuhend
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Juhend on abistav materjal NAKIS teatiste edastamiseks tervise infosüsteemi. Koostatud vastavalt NAKIS teatiste standarditele, mis on publitseeritud standardikogumiga 8.0

Juhend avaldatud: 23.07.2020
Staatus: Publitseeritud