NAKIS teatiste abimaterjalid NAKIS teatiste abimaterjalid
Kirjeldus: NAKIS-e teatiste taitmise abimaterjalid.xls

Versioon: 5
NAKIS teatiste abimaterjalid (uuendatud 03.04.2020)
NAKIS teatiste abimaterjalid sisaldavad:
1. HIV/AIDS teatis
2. Teatis nakkushaige kohta
3. Nakkushaiguse kahtluse teatis
4. Tekitajate kriteeriumid
5. Harva esinevad nakkused
6. Nakkusspetsiifika teatises
7. Vaktsiinvälditavad nakkused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /manuals/NAKIS teatiste abimaterjalid/5
Tase üles
Fail Tüüp Maht
5.xls Microsoft Excel 660KB