NAKIS teatiste abimaterjalid NAKIS teatiste abimaterjalid
Kirjeldus: NAKIS-e teatiste taitmise abimaterjalid.xls

Versioon: 4
NAKIS teatiste abimaterjalid (uuendatud 28.06.2019)
NAKIS teatiste abimaterjalid sisaldavad:
1. HIV/AIDS teatis
2. Teatis nakkushaige kohta
3. Nakkushaiguse kahtluse teatis
4. Harva esinevad nakkused
5. Nakkusspetsiifika teatises
6. Vaktsiinvälditavad nakkused
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /manuals/NAKIS teatiste abimaterjalid/4
Tase üles
Fail Tüüp Maht
4.xls Microsoft Excel 124KB