NAKIS teatiste abimaterjalid NAKIS teatiste abimaterjalid
Kirjeldus: NAKIS-e teatiste taitmise abimaterjalid.xls

Versioon: 2
NAKIS teatiste abimaterjalid - uuendatud:
1.teatis NH kohta;
2.tekitajate kriteeriumid;
3.harva esinevate nakkuste nimekiri;
4.nakkusspetsiifika NAKIS-e teatises;
5.vaktsiin-välditavate nakkuste nimekiri;
6.analüüside LOINC-koodid;
7.mikroobide SNOMED-koodid;
8.vastuste koodistikud;
9.proovimaterjalide koodistik;
10.teatis NH kahtluse kohta;
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /manuals/NAKIS teatiste abimaterjalid/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
NAKIS-e teatiste taitmise abimaterjalid.xls Microsoft Excel 674KB