NAKIS teatiste abimaterjalid NAKIS teatiste abimaterjalid
Kirjeldus: NAKIS-e teatiste taitmise abimaterjalid.xls

Kaust: /manuals/NAKIS teatiste abimaterjalid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
NAKIS teatiste abimaterjalid, tabelid ja kommentaarid on koostatud Terviseameti Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna poolt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
NAKIS teatiste abimaterjalid - uuendatud:
1.teatis NH kohta;
2.tekitajate kriteeriumid;
3.harva esinevate nakkuste nimekiri;
4.nakkusspetsiifika NAKIS-e teatises;
5.vaktsiin-välditavate nakkuste nimekiri;
6.analüüside LOINC-koodid;
7.mikroobide SNOMED-koodid;
8.vastuste koodistikud;
9.proovimaterjalide koodistik;
10.teatis NH kahtluse kohta;
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
NAKIS teatiste abimaterjalid (uuendatud 13.11.2015): viidud sisse parandus vahelehel „Nakkushaige teatis“, et andmeväljad „Rasedus“ ja „Raseduse nädal“ ei ole diagnoosi „Gripp“ puhul täitmiseks kohustuslikud.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
NAKIS teatiste abimaterjalid (uuendatud 28.06.2019)
NAKIS teatiste abimaterjalid sisaldavad:
1. HIV/AIDS teatis
2. Teatis nakkushaige kohta
3. Nakkushaiguse kahtluse teatis
4. Harva esinevad nakkused
5. Nakkusspetsiifika teatises
6. Vaktsiinvälditavad nakkused
Staatus: Publitseeritud