Juhendid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Eesti E-tervise Sihtasutus. Keskuses publitseeritakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Keskuse tehniliseks kontaktiks on Kalle Olumets, kalle[ät]etervis.ee, sisuline kontakt Kerli Linna, standardimine[ät]e-tervis.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/publitseerimiskeskuse_juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud Digitaalse Terviseloo infosüsteemi juhendite versioonid. Juhendite alla laadimiseks klikkige juhendi nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud juhendi versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /manuals
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
Ambulatoorse epikriisi täitmise juhend Juhend Ambulatoorse epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud ambulatoorse epikriisi täitmise abimaterjalina.
Asutuse registreerimine ja kasutajaõiguste haldamine MISP2 portaalis Juhend Asutuse registreerimine ja kasutajaõiguste haldamine MISP2 portaalis
Käesolev juhend on mõeldud MISP2 rakenduse (mini-infosüsteem-portaal, ingl.k. Mini Information System Portal) kasutajale x-teel.
DMFT ja CPI indeksite määramise juhend Juhend DMFT ja CPI indeksite määramise juhend
DMFT indeksiga määratakse jäävhammaste kaarioosset seisundit.
Väikeste tähtedega „dmft“ kirjeldab piimahammaste seisundit.
CPI - Community Periodontal Index:
Indeks parodontaalse ravivajaduse hindamiseks
Hinnatakse kolme näitajat: veritsust , hambakivi ja igemetasku seisundit.
Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur Juhend Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur
Digipildi süsteemis kasutatav uuringu registreerimise struktuur - modaliteed
Hambaravi kaardi täitmise juhend Juhend Hambaravikaardi täitmise juhend
Hambaravikaardi täitmise juhend vastavalt standardile
ISO OID Juhend ISO OID Eesti Meditsiinis
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) standardist ning kirjeldada nimetatud standardi kasutamist Eesti tervishoiuressursside kirjeldamiseks.
Juhend Arstiportaali kasutajale Juhend Juhend Arstiportaali kasutajale
Arstiportaal on veebipõhine rakendus meditsiinitöötajatele (eriarstid, kooliõed,
hooldusõed jt), võimaldamaks andmeid vahetada tervise infosüsteemi
kesksüsteemiga.

Juhend Arstiportaali kasutamiseks
Kiirabi kvaliteedistandardid ja ravi- tegevusjuhised Juhend Kiirabi kvaliteedistandardid ja ravi- tegevusjuhised
Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid on seotud ravi kvaliteedi hindamisega.
Ravi- ja tegevusjuhised on seotud patsiendile osutatava raviga ja teostavate tegevustega.
Kiirabikaardi täitmise juhend Juhend Kiirabikaardi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud kiirabikaardi täitmise abimaterjalina.
MED_OID Juhend Meditsiiniseadmete OID'istamine
Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada meditsiiniseadmete OID'istamist.
MISP_programsed_paringud Juhend MISP_programsed_paringud
MISP. Programselt MISP portaali kaudu päringute sooritamine
MISP_registreerimine Juhend MISP_registreerimine
MISP. Kasutajate registreerimine Perearstiportaalis, TTO portaalis ning Apteegiportaalis.
Meditsiinidokumentide kirjeldus Juhend Meditsiinidokumentide kirjeldus
Digiloo raames digitaalsete meditsiinidokumentide kirjeldus.
NAKIS teatiste abimaterjalid Juhend NAKIS teatiste abimaterjalid
NAKIS teatiste abimaterjalid sisaldavad:
1.teatis NH kohta;
2.tekitajate kriteeriumid;
3.harva esinevate nakkuste nimekiri;
4.nakkusspetsiifika NAKIS-e teatises;
5.vaktsiin-välditavate nakkuste nimekiri;
6.analüüside LOINC-koodid;
7.mikroobide SNOMED-koodid;
8.vastuste koodistikud;
9.proovimaterjalide koodistik;
10.teatis NH kahtluse kohta;
NAKISe teatiste täitmise juhendid Juhend NAKISe teatiste täitmise juhendid
Käesolevad juhendid on mõeldud NAKISe teatiste täitmise abimaterjalina.
Päevaravi epikriisi täitmise juhend Juhend Päevaravi epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud päevaravi epikriisi täitmise abimaterjalina.
Päevaravi haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend Juhend Päevaravi haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend
Juhend on koostatud Statistikamooduli projekti raames.
SKA_kasutusjuhend ekspertarstile Juhend SKA_kasutusjuhend ekspertarstile
Käesolev juhend on mõeldud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) töötajatele, abiks Tervise infosüsteemi (TIS) liidese kasutamisel.
SKA_kasutusjuhend spetsialistile Juhend SKA_kasutusjuhend spetsialistile
Käesolev juhend on mõeldud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) töötajatele, abiks Tervise infosüsteemi (TIS) liidese kasutamisel.
SRV veateated Juhend Valideerimismooduli veateated
Veateated, millega TIS kesksüsteem vastab kui viga leitakse sõnumi esmasel töötlemisel valideerimismooduli poolt.
Saatekirja vastuse täitmise juhend Juhend Saatekirja vastuse täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud saatekirja vastuse täitmise abimaterjalina.
Stasionaarse haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend Juhend Stasionaarse haigusjuhtumi tervishoiustatistika koondandmete teatise koostamise juhend
Juhend on koostatud Statistikamooduli projekti raames.
Statistikamooduli lõppkasutaja juhendid Juhend Statistikamooduli lõppkasutaja juhendid
Statistikamooduli aruannete kasutamise juhendid lõppkasutajale.
Statsionaarse epikriisi täitmise juhend Juhend Statsionaarse epikriisi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud statsionaarse epikriisi täitmise abimaterjalina.
Tervisedeklaratsioon_eesti_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon eesti keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsioon_inglise_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon inglise keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsioon_vene_keeles Juhend Tervisedeklaratsioon vene keeles
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid Juhend Tervisedeklaratsiooni kontrolldiagnoosid
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni küsimustik Juhend Tervisedeklaratsiooni küsimustik
e-Tõendi projekti abimaterjal.
Tervisedeklaratsiooni täitmise juhend Juhend Tervisedeklaratsiooni täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud tervisedeklaratsiooni täitmise abimaterjalina.
Tervisetõendi täitmise juhend Juhend Tervisetõendi täitmise juhend
Käesolev juhend on mõeldud tervisetõendi täitmise abimaterjalina.
Tervisetõendi_koostamise_juhend_arstile Juhend Tervisetõendi koostamise juhend arstile
Tervisetõendi olemuse ja selle digitaalse väljastamise protsessi juhend tervisetõendi koostajale.
Tervisetõendi_koostamise_juhend_taotlejale Juhend Tervisetõendi koostamise juhend taotlejale
Tervisetõendi olemuse ja selle väljastamise protsessi juhend tervisetõendi taotleja/ kodaniku vaates.
publitseerimiskeskuse_juhend Juhend Publitseerimiskeskuse kasutamise juhend
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda kõrgetasemeline ülevaade Eesti E-tervise Sihtasutuse publitseerimiskeskuse (http://pub.e-tervis.ee) toimimise põhimõtetest ja ülesehitusest.
st_juhend Juhend Standardiseerimise juhend
Standardiseerimise tulemite ja standardiseerimise protsessi juhend