Klassifikaatori täielik nimetus Riikide ja territooriumide klassifikaator
Lühend RTK
Klassifikaatori ingliskeelne nimetus Classification of Countries and Territories
Rahvusvaheline alusklassifikaator International Standard Codes for the Representation of the Names of Countries, Fourth Edition (ISO 3166)
Haldaja Statistikaamet
Õiguslik alus Vabariigi Valitsuse 20.09.2000. a määrus nr 303 (RT I 2000, 75, 471; 2001, 36, 208; 2002, 41, 256)
Kehtestamisaeg 1992
Uuendamisaeg Vastavalt rahvusvahelise standardi muudatustele
Eelnev klassifikaator  
Struktuur  
Lühiiseloomustus Riikide ja territooriumide klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 alusel. Klassifikaatoris on toodud riikide ja territooriumide eestikeelsed nimetused tähestikulises järjestuses. Igale riigile ja territooriumile on omistatud kahe- ja kolmekohalised tähtkoodid ning kolmekohaline numberkood. Selgitustes on esitatud geograafiliselt lahus seisvate alade loend; sinna on lisatud ka maanimede koostisosade nimesid.
Sidusklassifikaatorid Valuutade ja fondide klassifikaator
Valdkond Geograafia
Haldaja kontaktisik Mihkel Reispass
metoodik
metoodika osakond
telefon 6259 258
mihkel.reispass@stat.ee
Kontaktisik Statistikaametis Mihkel Reispass
metoodik
metoodika osakond
telefon 6259 258
mihkel.reispass@stat.ee