e-koolituse materjalid vene keeles Projekti „Üleriigilise paberivaba (digitaalse) terviseinfosüsteemi kasutajakoolitus” raames valminud õppematerjalid
Ette on valmistatud ja loodud 24 e-õppe kursust (õppematerjalid), sh 12 eestikeelset ja 12 venekeelset e-õppe kursust: digitaalse terviseinfosüsteemi e-õppematerjalid 12 dokumendi kohta (juhis/demo) ning loengud digitaalse terviseinfosüsteemi kohta eesti ja vene keeles. Lisaks on loodud õppematerjalid kontoritarkvara pakettidele.

Kaust: /ekoolitus/e-koolituse materjalid vene keeles
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
NB! Suuremate videofailide vaatamisel võivad esineda viivitused, sõltuvalt interneti ühenduse kiirusest (punktid 2.1-2.4)
Staatus: Publitseeritud