e-Labori standard e-Labori projekti arendatava standardi spetsifikatsioon ETellimuse_spetsifikatsioon.

Versioon: 2
e-Labori projekti tulemuste uuendatud materjalid: ETellimuse_spetsifikatsioon_5.pdf;
Estonian_TranslationComparison_20111124_1_.pdf - Atomaarsete terminite kombinatsiooni
tulemusena moodustub 30 137 eestikeelset analüüsinimetust LOINC eestikeelses andmebaasis alates 01.01.2012;
LOINC terminid eesti keeles.xls - Eesti keelde tõlgitud 8503 RELMA andmebaasi laborianalüüside
nimetuste moodustamiseks loodud atomaarset terminit ning esitatud LOINC komiteele;
eordergui.zip - Näidisrakendus HL7-põhiste sõnumite moodustamiseks ning kohalike süsteemide testimiseks.
Sisaldab README tekstifaili, mis on juhend näidisrakenduse kasutamiseks.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /devstandard/e-Labori standard/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
ETellimuse_spetsifikatsioon_5.pdf PDF 1.1MB
Estonian_TranslationComparison_20111124_1_.pdf PDF 9.9MB
LOINC terminid eesti keeles.xls Microsoft Excel 1.4MB
eordergui.zip ZIP 119KB