Arendatav standard (ebasoovitav) Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri arendatavad standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: aegunud6
Arendatav standardite versioon 4.0.

Muudatused NAKIS standardites:

HIV teatis:
Lisatud näitaja: "Profülaktilist ARV ravi saanud enne AIDS-i haigestumist"
Lisatud laboratoorse kinnitamise andmed (Laboriteatise ID ja kuupäev)
Muudetud diagnoosi kordsust: teatisel saab olla ainult üks diagnoos.
HIV nakkuse peamine oletatav levikutee - klassifikaatori muudatus
Lisatud patsiendi rahvus.
Lisatud patsiendi tegelik elukoht
Emaga seotud andmete juurde lisatud ema SNOMEDi kood.
Lisatud eraldi näidis-xml HIV nakkuse (HIV) ja HIV tõve (AIDS) jaoks.

Nakkushaige teatis:
Laboriteatise ID-d võib olla ühel teatisel mitu.
Diagnoosi kinnituse meetodit võib olla mitu.

29.06.2011 NAKIS standardite muudatused:
Mallis "NAKIS_Patsient" patsiendi elukoht ei ole kohustuslik [0..1]

Parandatud mõisteid, kirjeldusi mallides:
Esialgne diagnoos
NAKIS_Haigestumine
NAKIS_Immuniseerimine
NAKIS_Diagnoosi laboratoorne kinnitamine (nimetatud NAKIS_Lõpliku kliinilise diagnoosi laboratoorne kinnitamine)
Diagnoosi kinnituse meetod (nimetatud Lõpliku kliinilise diagnoosi kinnituse meetod)
Raseduse kestvus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /devstandard/devStandards/aegunud6
Tase üles
Fail Tüüp Maht
DL/BR10_NAKIS teatised.xls Microsoft Excel 131KB
DL/BR8_Patsiendi ortodontia hambaravi ja hamba staatuste kaardi uuendamine.xls Microsoft Excel 134KB
DL/DL_Klassifikaatorid.pdf PDF 657KB
DL/DL_Mallid.pdf PDF 38.0MB
DL/NAKIS standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 290KB
DL/Ortodontia ja hambaravi standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 353KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paringu vastus.pdf PDF 644KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).pdf PDF 284KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid).pdf PDF 274KB
DL/ST_Dokumentide paring.pdf PDF 302KB
DL/ST_Hamba staatuste kaardi paring.pdf PDF 265KB
DL/ST_Hamba staatuste kaardi paringu vastus.pdf PDF 370KB
DL/ST_Hambaravi analyysi teatis.pdf PDF 259KB
DL/ST_Hambaravi raviplaan.pdf PDF 219KB
DL/ST_Hambaravi staatuse teatis.pdf PDF 163KB
DL/ST_Hambaravi uuringu teatis.pdf PDF 215KB
DL/ST_Hambaravi visiidi teatis.pdf PDF 215KB
DL/ST_Hambaravi yldteatis.pdf PDF 270KB
DL/ST_Hambaravikaardi paring.pdf PDF 264KB
DL/ST_Hambaravikaardi paringu vastus.pdf PDF 387KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmine.pdf PDF 284KB
DL/ST_NAKIS HIV teatis.pdf PDF 431KB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige kahtluse teatis.pdf PDF 389KB
DL/ST_NAKIS Nakkushaige teatis.pdf PDF 415KB
DL/ST_Ortodontia kaardi paring.pdf PDF 264KB
DL/ST_Ortodontia kaardi paringu vastus.pdf PDF 334KB
DL/ST_Ortodontia raviplaan.pdf PDF 219KB
DL/ST_Ortodontia staatuse teatis.pdf PDF 163KB
DL/ST_Ortodontia uuringu teatis.pdf PDF 214KB
DL/ST_Ortodontia visiidi teatis.pdf PDF 214KB
DL/ST_Ortodontia yldteatis.pdf PDF 268KB
DL/ST_Ortodontiakaardi paring.pdf PDF 264KB
DL/ST_Ortodontiakaardi paringu vastus.pdf PDF 326KB
DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta.pdf PDF 376KB
DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga.pdf PDF 399KB
DL/ST_Toimingu edastamise vastus.pdf PDF 322KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.pdf PDF 844KB
DL/Vastavustabel.xls Microsoft Excel 69KB
DL/XML/CDA_Hamba_staatus.xml XML 139KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_analyysi _teatis.xml XML 23KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_raviplaan.xml XML 24KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_staatuse_teatis.xml XML 89KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_uuringu _teatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_visiiditeatis.xml XML 27KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_yldteatis.xml XML 39KB
DL/XML/CDA_Hambaravikaart.xml XML 187KB
DL/XML/CDA_NAKIS_AIDS_teatis.xml XML 31KB
DL/XML/CDA_NAKIS_HIV_teatis.xml XML 29KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige kahtluse teatis.xml XML 19KB
DL/XML/CDA_NAKIS_Nakkushaige teatis.xml XML 30KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_raviplaan.xml XML 26KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_staatuse_teatis.xml XML 88KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_uuringu _teatis.xml XML 14KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_uuringu _teatis2.xml XML 15KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_visiiditeatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_yldteatis.xml XML 39KB
DL/XML/CDA_Ortodontiakaart.xml XML 203KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_avamine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_sulgemine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml XML 4KB
DL/XML/COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_NAKIS_teatis.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_ortodontia_teatis.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_NAKIS_teatis.xml XML 48KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_ortodontia_teatis.xml XML 62KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_hambaravikaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_ortodontiakaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 26KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hambaravikaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hambastaatustekaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_ortodontiakaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambaravikaardi_paringu_vastus.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambaravikaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_ortodontiakaardi_paringu_vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_ortodontiakaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
XSL/ambEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/birthEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 606KB
XSL/daycareEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/dentalAnalysis.xsl XSL 2KB
XSL/dentalCase.xsl XSL 9KB
XSL/dentalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/dentalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/dentalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/dentalStatus.xsl XSL 3KB
XSL/dentalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/epicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/formatting.xsl XSL 12KB
XSL/growth.xsl XSL 2KB
XSL/guidance.xsl XSL 3KB
XSL/healthcard.xsl XSL 4KB
XSL/healthcardAge.xsl XSL 20KB
XSL/hivmessage.xsl XSL 11KB
XSL/imageReference.xsl XSL 1KB
XSL/immunization.xsl XSL 2KB
XSL/immunizationSideEffects.xsl XSL 2KB
XSL/includes.xsl XSL 9KB
XSL/infectionMessage.xsl XSL 10KB
XSL/infectionSuspicionMessage.xsl XSL 4KB
XSL/main.xsl XSL 22KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/nursingEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/periodontalCase.xsl XSL 9KB
XSL/periodontalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/periodontalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalStatus.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/physical.xsl XSL 2KB
XSL/pregnancy.xsl XSL 7KB
XSL/pregnancyGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/pregnancyVisit.xsl XSL 3KB
XSL/prescription.xsl XSL 2KB
XSL/progress.xsl XSL 2KB
XSL/referral.xsl XSL 2KB
XSL/referralAnswer.xsl XSL 2KB
XSL/stat.xsl XSL 4KB
XSL/teethStatus.xsl XSL 3KB
XSL/timecriticalData.xsl XSL 4KB
XSL/trust.xsl XSL 1KB
XSL/will.xsl XSL 853B