Arendatav standard (ebasoovitav) Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri arendatavad standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid

Versioon: aegunud3
Aegunud arendatavate standardite versioon.

muudatused:

11.06.2010:
Parandatud hambaravi näidis-xml-des Hambaravi ravijuhtumi SNOMED kood. Õige kood on "305533004".
Parandatud hambaravi ja ortodontia raviplaani näidis xml-des Diagnoosi liigi klassifikaatori OID. Õige OID on "1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.2.1"


Varasemad muudatused:
1) Lisandus standard ST_Hambaravi raviplaan (sarnaneb ortodontia raviplaanile),
hambaravi üldteatisest võetud maha raviplaani osa.
2) Indeksid DMFT, dmft
3) nimetus "Hambaravi episood" muudetud: "Hambaravi ravijuhtum"
4) Diagnoosi väljavõte tehakse Hambaravi raviplaanist (mitte visiidi teatisest).
5) Klassifikaator "Vastunäidustused ortodontia ravile" nimetus muudetud: "Vastunäidustused hamba/ortodontia ravile"
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /devstandard/devStandards/aegunud3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
DL/BR8_Patsiendi ortodontia hambaravi ja hamba staatuste kaardi uuendamine.xls Microsoft Excel 124KB
DL/DL_Klassifikaatorid.doc Microsoft Word 455KB
DL/DL_Mallid.doc Microsoft Word 14.1MB
DL/Ortodontia ja hambaravi standardite spetsifikatsioon.doc Microsoft Word 197KB
DL/ST_Aegkriitiliste andmete paringu vastus.doc Microsoft Word 276KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (uuringud).doc Microsoft Word 136KB
DL/ST_Dokumendi valjavotte paringu vastus (visiidid).doc Microsoft Word 123KB
DL/ST_Dokumentide paring.doc Microsoft Word 110KB
DL/ST_Hamba staatuste kaardi paring.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Hamba staatuste kaardi paringu vastus.doc Microsoft Word 107KB
DL/ST_Hambaravi analyysi teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Hambaravi raviplaan.doc Microsoft Word 96KB
DL/ST_Hambaravi staatuse teatis.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Hambaravi uuringu teatis.doc Microsoft Word 94KB
DL/ST_Hambaravi visiidi teatis.doc Microsoft Word 27KB
DL/ST_Hambaravi yldteatis.doc Microsoft Word 100KB
DL/ST_Hambaravikaardi paring.doc Microsoft Word 90KB
DL/ST_Hambaravikaardi paringu vastus.doc Microsoft Word 126KB
DL/ST_Juurdepaasu muutmine.doc Microsoft Word 101KB
DL/ST_Ortodontia kaardi paring.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Ortodontia kaardi paringu vastus.doc Microsoft Word 126KB
DL/ST_Ortodontia raviplaan.doc Microsoft Word 96KB
DL/ST_Ortodontia staatuse teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Ortodontia uuringu teatis.doc Microsoft Word 94KB
DL/ST_Ortodontia visiidi teatis.doc Microsoft Word 92KB
DL/ST_Ortodontia yldteatis.doc Microsoft Word 98KB
DL/ST_Ortodontiakaardi paring.doc Microsoft Word 89KB
DL/ST_Ortodontiakaardi paringu vastus.doc Microsoft Word 124KB
DL/ST_Staatuse muutmine ilma sisuta.doc Microsoft Word 142KB
DL/ST_Staatuse muutmine koos sisuga.doc Microsoft Word 160KB
DL/ST_Toimingu edastamise vastus.doc Microsoft Word 130KB
DL/Standardite spetsifikatsioon.doc Microsoft Word 570KB
DL/Vastavustabel.xls Microsoft Excel 56KB
DL/XML/CDA_Hamba_staatus.xml XML 139KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_analyysi _teatis.xml XML 23KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_raviplaan.xml XML 23KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_staatuse_teatis.xml XML 89KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_uuringu _teatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_visiiditeatis.xml XML 27KB
DL/XML/CDA_Hambaravi_yldteatis.xml XML 39KB
DL/XML/CDA_Hambaravikaart.xml XML 187KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_raviplaan.xml XML 26KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_staatuse_teatis.xml XML 88KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_uuringu _teatis.xml XML 14KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_uuringu _teatis2.xml XML 15KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_visiiditeatis.xml XML 18KB
DL/XML/CDA_Ortodontia_yldteatis.xml XML 39KB
DL/XML/CDA_Ortodontiakaart.xml XML 202KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_avamine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400001UV_mask_sulgemine.xml XML 6KB
DL/XML/COMT_IN400002UV_mask_vastus.xml XML 4KB
DL/XML/COMT_IN400003UV_mask_vastus_negatiivne.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000005UV01_Document_Status_Change_ortodontia_teatis.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000006UV01_Document_Status_Change_With_Content_ortodontia_teatis.xml XML 62KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_hambaravikaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000029UV01_ortodontiakaart.xml XML 6KB
DL/XML/RCMR_IN000030UV01_Find_Document_Metadata_Response_uuringud.xml XML 26KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hambaravikaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_hambastaatustekaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000031UV01_ortodontiakaart.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambaravikaardi_paringu_vastus.xml XML 10KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambaravikaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus.xml XML 5KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_hambastaatustekaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_ortodontiakaardi_paringu_vastus.xml XML 9KB
DL/XML/RCMR_IN000032UV01_ortodontiakaardi_paringu_vastus_negatiivne.xml XML 3KB
XSL/ambEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/birthEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/commonBlocks.xsl XSL 590KB
XSL/daycareEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/dentalAnalysis.xsl XSL 2KB
XSL/dentalCase.xsl XSL 9KB
XSL/dentalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/dentalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/dentalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/dentalStatus.xsl XSL 3KB
XSL/dentalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/epicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/formatting.xsl XSL 12KB
XSL/growth.xsl XSL 2KB
XSL/guidance.xsl XSL 3KB
XSL/healthcard.xsl XSL 4KB
XSL/healthcardAge.xsl XSL 19KB
XSL/imageReference.xsl XSL 1KB
XSL/immunization.xsl XSL 2KB
XSL/immunizationSideEffects.xsl XSL 2KB
XSL/includes.xsl XSL 8KB
XSL/main.xsl XSL 27KB
XSL/narrativeBlocks.xsl XSL 14KB
XSL/nursingEpicrisis.xsl XSL 5KB
XSL/periodontalCase.xsl XSL 9KB
XSL/periodontalGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalObservation.xsl XSL 2KB
XSL/periodontalPlan.xsl XSL 3KB
XSL/periodontalStatus.xsl XSL 4KB
XSL/periodontalVisit.xsl XSL 2KB
XSL/physical.xsl XSL 2KB
XSL/pregnancy.xsl XSL 7KB
XSL/pregnancyGeneral.xsl XSL 4KB
XSL/pregnancyVisit.xsl XSL 3KB
XSL/prescription.xsl XSL 2KB
XSL/progress.xsl XSL 2KB
XSL/referral.xsl XSL 2KB
XSL/referralAnswer.xsl XSL 2KB
XSL/stat.xsl XSL 4KB
XSL/teethStatus.xsl XSL 3KB
XSL/timecriticalData.xsl XSL 4KB
XSL/trust.xsl XSL 1KB
XSL/will.xsl XSL 853B