Arendatavad standardid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Publitseerimiskeskuses avaldatakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Küsimuste korral palun pöörduge standardimise osakonna poole andmekorraldus[ät]tehik.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/Publitseerimiskeskuse%20juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud arendatavate standardite versioonid. Standardi alla laadimiseks klikkige standardi nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud standardi versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /devstandard
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
UuendatudEpikriis Klassifikaator UuendatudEpikriis
Epikriis, kuhu on lisatud sutruktureeritud objektiivne leid (struktureeritud tekstina)
devStandards Klassifikaator Arendatav standard (ebasoovitav)
Digiloo, Digipildi ja Digiregistratuuri arendatavad standardid, XML näited ning XSL ja CSS failid
e- Kiirabi standard Klassifikaator e- Kiirabi standard
e-Kiirabi projekti arendatavad standardid, XML näited ning teine dokumentatsioon
e-Labori standard Klassifikaator e-Labori standard
e-Labori projekti arendatava standardi spetsifikatsioon ETellimuse_spetsifikatsioon.
eToendid Klassifikaator eTõendite PP prototüüp
eTõendite Patsiendiportaali prototüüp
stdmudel Klassifikaator stdmudel
EA mudel