Viidaregistri kande tüüp Digiloo infosüsteemi viidaregistris ning Digiloo päringute sõnumites ja päringute vastuste sõnumites <queryByParameter>.<serviceEventCode>.<value> elemendis.
[päringu vastuse viidad, päringu viidad ja väljavõtete viidad, ehk viidaregistri kanded]
Kirjeldus: ACTREFTYPE_Viidaregistri kande tuup.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.32

Versioon: 13
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.32.13
Muutunud elemendid:
• clinical_document - dokumendi päring -> tervikdokumendi päring
• clinical_document - dokument -> tervikdokument
• diagnosis - diagnoosid -> diagnooside päring
• procedures - uuringute, analüüsie, operatsioonide ja protseduuride päring -> uuringute, analüüside, operatsioonide ja protseduuride päring
• TSK_KM_1 - TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks -> TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks päring
• TSK_KM_2 - TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks -> TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks päring
• TSK_KM_3 - TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks -> TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks päring

Veerust grupp eemaldatud väärtus logi ja lisatud kaks uut väärtust: päringu logi, grupp koodiga 3 ja toimingu logi, grupp koodiga 4.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Viidaregistri kande tüüp/13
Tase üles
Fail Tüüp Maht
13.csv CSV 23KB
13.xls Microsoft Excel 66KB