Viidaregistri kande tüüp Digiloo infosüsteemi viidaregistris ning Digiloo päringute sõnumites ja päringute vastuste sõnumites <queryByParameter>.<serviceEventCode>.<value> elemendis.
[päringu vastuse viidad, päringu viidad ja väljavõtete viidad, ehk viidaregistri kanded]
Kirjeldus: ACTREFTYPE_Viidaregistri kande tuup.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.32

Kaust: /classifications/Viidaregistri kande tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo infosüsteemi viidaregistris ning Digiloo päringute sõnumites ja päringute vastuste sõnumites <queryByParameter>.<serviceEventCode>.<value> elemendis
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
10 Versioon 10
Loendi 10.versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• death_fact_query - SPR surma fakti muudatuste päring
• death_cause_query - SPR surma põhjuse muudatuste päring
• death_certificate_query - surmatõendi päring
• death_certificate_pdf - surmatõendi pdf
• death_fact_inserted - surma fakti lisamine
• death_fact_updated - surma fakti muutmine
• death_fact_nullified - surma fakti tühistamine
• duplicated_person - dubleerivate isikute sidumine
• death_cause_inserted - surma põhjuse lisamine
• death_cause_updated - surma põhjuse muutmine
• death_cause_nullified - surma põhjuse tühistamine
• combining_duplicates - isikukoodide duplikaatide ühendamine
Staatus: Publitseeritud
2 Versioon 2
Lisatud: pregnancycard - Rasedakaart
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud elemendid:
orthodonticcard - ortodontia kaart;
teethstatuscard - hamba staatuste kaart;
dentalcard - hambaravi kaart;
embeds - EBMeDS otsustustoe päring;
direct_referral - otsesuunamise saatekirjade nimekirja päring;
TSK - TSK päring;
ska_specialist - terviseandmete päring ekspertiisispetsialistilt;
ska_diagnosis - diagnooside päring ekspertarstilt;
medical_certificate - tervisetõend;
patient_statement - patsiendi tervisedeklaratsioon;
medical_certificate_pdf - tervisetõend pdf formaadis;
willhealthcare - tervishoiuteenuse tahteavalduse väljavõte;
medical_device - meditsiiniseadme kaart;
patient_consent_request - isikuandmete töötlemise nõusoleku päring;
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Täiendatud koodidega, vastavalt standardi versioon 4.0 päringutele ja päringu vastustele. Lisatud viidaregistri grupp ja päringu tüüp statistikamooduli tarbeks.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Täiendatud koodidega vastavalt standardi kogumi 5.0 päringutele ja päringu vastustele.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Lisatud element:
nakis_notification nakkushaiguste infosüsteemi teavitus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Lisatud loendist puudunud elemendid:
appointment broneeringu lisamine või muutmine
time_critical aegkriitiliste andmete päring
tuberculosis_mantoux tervisekontrollikaardi tuberkuliin/mantoux testi väljavõte
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Lisatud element:
imm_summary - Immuniseerimispassi päring
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
9 Versioon 9
Lisatud elemendid:

bulk_documents_query – pere- ja eriarstide saatekirja vastuste päring
bulk_healthDeclarationFact_query – Tervisedeklaratsiooni olemasolu päring Kaitseministeeriumi asutuselt
bulk_ExclusionaryDiagnosisFact_query – Välistavate diagnooside olemasolu päring Kaitseministeeriumi asutuselt
bulk_consentFact_query – Isikuandmete töötlemise nõusoleku päring
TSK_KM_1 – TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks
TSK_KM_2 – TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks
TSK_KM_3 – TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks
unvalid_documents_query – Vigaste dokumentide nimekirja päring
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav