Teenuste valdkonnad Saatekirjal kasutatavate teenuste valdkonnad
Kirjeldus: valdkonnad_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.305

Kaust: /classifications/Teenuste valdkonnad
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Saatekirjal kasutatavate ambulatoorsete vastuvõttude ning e-konsultatsiooni teenuste valdkonnad
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Sotsiaalministeeriumi ettepanekul täiendatud loendit valdkonnaga:

• EM erakorraline meditsiin

Antud valdkonda kuulub teenus "info saatmine erakorralise meditsiini osakonnale", mis tuleks valida saatekirjale juhul, kui patsiendile antakse soovitus pöörduda EMO-sse ning digisaatekirjaga soovitakse anda kaasa olulist infot patsiendi seisundi kohta.
Tegemist on ajutise lahendusega kuni luuakse eraldi digitaalne lahendus patsiendi käsitluseks EMO-s.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
16.03.2018 avaldatud loendi 3. versioon, milles muudeti järgmist:
• loodi valdkonna „psühhiaatria ja psühholoogia (kood PP)“ asemel kaks eraldi valdkonda: psühholoogia (kood PH), psühhiaatria (kood PA);
• täpsustati valdkonda „toitumisnõustamine“, mille nimetuseks on „toitumisnõustamine ja kliiniline toitmine“.
Staatus: Publitseeritud