Sektsiooni kodeering CDA XML sõnumis <Section>.<code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: SECCD_Sektsiooni kodeering_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.11

Versioon: 8
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.11.8
Lisatud elemendid:
ENDO - Endoskoopia uuringud
KOLO - Koloskoopia uuringud
DRUGSCH - Ravimiskeem
INTOL - Teadaolevad ravimite kõrvaltoimed
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Sektsiooni kodeering/8
Tase üles
Fail Tüüp Maht
SECCD_Sektsiooni kodeering.csv CSV 12KB
SECCD_Sektsiooni kodeering.xls Microsoft Excel 50KB