Sektsiooni kodeering CDA XML sõnumis <Section>.<code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: SECCD_Sektsiooni kodeering_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.11

Kaust: /classifications/Sektsiooni kodeering
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
CDA XML sõnumis <Section>.<code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele;
HOSP - haiglas viibimise sektsiooni kood epikriisis; BHOSP - haiglas viibimise sektsiooni kood sünniepikriisis.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
10 Versioon 10
Loendi 10. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• P_DEATH - Perinataalsurm
• P_DEATH_CAUSE - Perinataalsurma põhjus
• DEATH_CAUSE - Surma põhjus
• ID - Identifitseerimine
• PIC_REFR - Viited kasutatud pildiviitadele


Muudetud nimetust:
• TRUST - volituse ulatus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
11 Versioon 11
Lisatud elemendid:
RISK_FACTOR - Ohutegurid
INT_SUR - Planeeritav operatsioon
NURSING_CONSULT - ülevaade osutatud konsultatsioonidest ja koduvisiitidest
NURSE_SUM - patsiendile osutatud õendusabiteenuse tegevused
METRICS - antropomeetrilised näitajad
INJ_FALL - kahjustusega lõppenud kukkumine
Staatus: Publitseeritud
2 Versioon 2
Lisatud:PASTPRGN - Eelmiste raseduste / sünnituste andmed (ütluspõhine);PAST_PRGN_DL - Eelmiste raseduste / sünnituste andmed (DL)
CONSULT - Eriarstide konsultatsioonid;ENC – Kestva raseduse vastuvõtud; PELVIS_PROC - Vaginaalne vaatlus;
PRGN_DL - Sünniepikriis ja/või ema statsionaarne epikriis (DL)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud elemendid:
DRUGLST6 - viimase 6 kuu jooksul välja kirjutatud retseptid või tervishoiuasutuses manustatud ravimid;
ALLPROC - uuringud, analüüsid, operatsioonid;
EMCALL - juhtumi andmed häirekeskusest;
EMDUTY - hädaabikutse ja väljasõidukorralduse ning kutse täitmise andmed;
PATOBS - täiendavad patsiendi andmed;
FIRSTAID - patsiendi abistamine enne kiirabibrigaadi kohalejõudmist;
TIMECRITICAL - aeg-kriitilised andmed patsiendi kohta;
ANAMEC - kiirabikaardi anamnees;
HAZARD - nakkus- ning kontaminatsioonioht ja/või muu isolatsiooni vajadus;
CPR - elustamine;
PATOBJ - patsiendi objektiivne staatus;
INJURY - trauma;
POISON - mürgistus;
AMBULANCEPROC - kiirabi teostatud protseduurid;
AMBULANCEDRUG - kiirabi manustatud ravimid;
OUTSOURCE - täiendava abi kasutamine;
TRANSP - transpordi viis;
AMBVISITSUMMARY - kiirabi visiidi tulemus;
REJECT - patsiendi edasisest abist keeldumine;
AMBUBU - oldi abis teisel kiirabibrigaadil;
RELATEDDOC - viide teisele dokumendile, mis on sama patsiendi sama juhtumiga seotud;
AMBNEED - brigaadi hinnang juhtumile kiirabi vajalikkusele;
TCOTHER - muu oluline lisainfo;
EMPLSCHEDULE - kiirabibrigaadi liikme graafik;
VEHCLSCHEDULE - kiirabibrigaadi ja liiklusvahendi seos;
EMCALL_ENTER - sisestatud häirekeskuse juhtumi andmed;
EMDUTY_ENTER sisestatud hädaabikutse ja väljasõidukorralduse ning kutse täitmise andmed;
TTPROC - tervisetõendi täiendavad leiud ja uuringud;
TTDEC - tervisetõendi otsus;
TTHEALTH - isiku terviseandmed;
TD - tervisedeklaratsioon;
REASON - põhjendus;
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud elemendid:
PAT_PROC - Patoloogia uuringud
RG_PROC - Radioloogilised uuringud
CLIN_DGN - Kliiniline diagnoos
PAT_DGN - Patomorfoloogiline diagnoos

Muudetud nimetusi:
DRUGLST6 - Viimase 9 kuu jooksul välja kirjutatud retseptid või tervishoiuasutuses manustatud ravimid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Lisatud elemendid:

HEALTHSTATE Patsiendi ütluspõhised terviseandmed
DENTDISE Hambaravi haigusjuhtum
DENTCLINOBS Hambaravi kliiniline vaatlus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
CALLINGSCHEDULE Kiirabibrigaadi kutsungi graafik
RANKCHEDULE Kiirabibrigaadi taseme graafik
STATUSCHEDULE Kiirabibrigaadi oleku graafik
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Lisatud element DEC - Otsus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Lisatud elemendid:
ENDO - Endoskoopia uuringud
KOLO - Koloskoopia uuringud
DRUGSCH - Ravimiskeem
INTOL - Teadaolevad ravimite kõrvaltoimed
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
9 Versioon 9
Lisatud elemendid:

DIR_SERVICE – Suunamine teenusele
DIR_PURPOSE – Suunamise eesmärk
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav