Saatekirja staatus Saatekirja staatus, mida näidatakse kasutajale ja mida kasutatakse saatekirjade TIS-st pärimisel
Kirjeldus: REFSTATUS_Saatekirja_staatus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.74

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.74.1
Saatekirja võimalikud staatused
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Saatekirja staatus/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
REFSTATUS_Saatekirja_staatus.csv CSV 1KB
REFSTATUS_Saatekirja_staatus.xls Microsoft Excel 26KB