Saatekirja staatus Saatekirja staatus, mida näidatakse kasutajale ja mida kasutatakse saatekirjade TIS-st pärimisel
Kirjeldus: REFSTATUS_Saatekirja_staatus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.74

Kaust: /classifications/Saatekirja staatus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Saatekirja võimalikud staatused
Staatus: Publitseeritud