Sündmuse liik (Act) Digiloo sõnumis <Act>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: ACTTYPE_Syndmuse liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.12

Kaust: /classifications/Sündmuse liik (Act)
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo sõnumis <Act>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud: DIR - saatekirja ja vastuse väljastamine
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud elemendid:
EMCALL - Häirekeskuse väljakutse;
EMTASK - Väljasõidukorralduse edastamine;
EMDEPART - Väljasõit;
EMARRIVAL - Sündmuskohale jõudmine;
EMHOSPDEP - Lahkumine sündmuskohalt haiglasse;
EMFREE - Vabanemine;
CLINDEATH - Kliiniline surm;
QUALIFIEDCPR - Kvalifitseeritud elustamisvõtetega alustamine;
INJURY - Trauma;
TRAFFACC - Liiklusõnnetus;
FALL - Kukkumine;
BURN - Põletus;
POISON - Mürgistus;
OUTSOURCE - Lisajõu appikutsumine;
HANDOVERHOSP - Patsiendi üleandmine haiglale;
HANDOVERPOL - Patsiendi üleandmine politseile;
HANDOVERAMB - Patsiendi üleandmine kiirabile;
REJECT - Edasisest abist keeldumine;
COMPENS - Hüvitamine;
TDP - Tervisedeklaratsioon täidetud paberil;
TD - Tervisedeklaratsioon täidetud Patsiendiportaalis.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud elemendid:

CLOSED - Arstile suletud dokumendid
SPECVALUE - Proovimaterjali nõuetele vastavuse hindamine
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Lisatud element:
STOPTREAT Ravi lõpetamine
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Lisatud element:

HANDOVERHOSP_ENTER - Patsiendi üleandmine haiglale

ja muudetud elemendi HANDOVERHOSP nimetus - Patsiendi üleandmine haiglale (andmed SOS2 liidesest)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Lisatud elemendid:

TDEXISTS – Tervisedeklaratsiooni on täidetud
DIAGEXISTS – Välistav diagnoos on olemas
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Loendi 8. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• DEATH_NULLIFIED_REASON - Surma tühistamise põhjus
Staatus: Publitseeritud