Ravimi andmete tüüp Digiloo XML sõnumis <substanceAdmistration><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: SBADTYPE_Ravimi andmete tyyp_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.25

Kaust: /classifications/Ravimi andmete tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumis <substanceAdmistration><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud elemendid:
CPR - elustamiseks kasutatud ravimid;
ADM - manustatud ravimid;
MEDSUPPL - meditsiiniseadme kaart.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud element:
ASK - ütluspõhine ravim
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Publitseeritud 16.05.2019.
Lisatud element NEED - manustamist vajav ravim.
Staatus: Publitseeritud