Radioloogilise uuringu liik Klassifikaatori alusel määratletakse, missugust liiki radioloogilist uuringut või protseduuri patsiendile teostati
Kirjeldus: uuringu_liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.298

Kaust: /classifications/Radioloogilise uuringu liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Radioloogiliste uuringute ja protseduuride võimalikud liigid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Uus versioon radioloogilise uuringu liigi klassifikaatorist, mis on loodud vastavalt Eesti Radioloogide Ühingu poolt korrigeeritud meditsiiniradioloogia protseduuride loetelule.
Antud klassifikaator on seotud klassifikaatoriga "radioloogiline uuring", milles toodud koodide 3 esimest tähte tähistavad patsiendile teostatud radioogilise uuringu liiki. Vt ka selgitusfaili.

Lisaks on avaldatud vastavustabel 1. ja 2. versiooni vahel.

2. versioon on publitseeritud 12.12.2018
Staatus: Publitseeritud